ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
Skip Navigation Links
Megyei Szintű Felzárkóztatás-Politikai Programok Hajdú-Bihar Megyében

Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében

Kedvezményezett neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Projekt címe, azonosító száma

: „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” (EFOP-1.6.3-17-2017-00018)

A szerződött támogatás összege: 56,7 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.


Projekt tartalma:
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívásra 2017. szeptember 14-én „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” címen. A projekt 56,7 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósítása 2018.01.01-én megkezdődött a támogatói okiratban foglaltak szerint.

A pályázat alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.


Általános projekt információk

A pályázat keretében megvalósítandó további célok:

•    Új együttműködések generálása területi szinten, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatás hiányok kiküszöbölésére.

•    Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása.

•    Hajdú-Bihar megye kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében.

•    Járási és megyei szinten, a már működő, az esélyteremtő környezet kialakítását célzó, szakterületekhez kapcsolódó együttműködések, hálózatok munkájának összehangolása, a már meglévő területi együttműködések támogatása, illetve újak generálása szolgáltatás hiányok feltérképezése és helyi erőforrásokra alapozva megoldások keresése a hiányok pótlására.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett oldalán, a pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően a szakmai feladatokat 1 fő felzárkózási munkatárs és 1 fő felzárkózási koordinátor, míg a projektmenedzsmenti feladatok ellátását 1 fő projektmenedzser, és 1 fő pénzügyi vezető látja el.A projekt szakmai munkatársai:

Ozsváth Laura Katalin

E-mail: ozsvath.laura.katalin@hbmo.hu
    Tel: +36 52/507-526Fazekas Csaba
E-mail: fazekas.csaba@hbmo.hu
    Tel: +36 52/507-534
A projekt eredményei:

A projekt eredményeképpen a megvalósítás 24. hónapjára elkészül az ún.

Szolgáltatási Út Térkép, amelynek középpontjában a helyi szinten hiányzó szolgáltatások, illetve azok megoldási javaslatai állnak. A Hajdú-Bihar megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata, kiemelten a helyi szinten hiányzó szolgáltatások és annak megoldási javaslatainak beazonosítására a Fórumok, a tematikus munkacsoport ülések, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programok és Járási Esélyteremtő Programtervek alapján kerül sor. Emellett a Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozásra kerül a Megyei Esélyteremtő Paktum, amely olyan, a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye lesz, amelyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

A projekt keretében vállalt legfontosabb tevékenységek, események:1. Projektnyitó rendezvény

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekthez kapcsolódóan Projektnyitó rendezvény megvalósítására került sor 2018. március 12. napján, amelynek keretében minden érintett szereplő részére tájékoztatást nyújtott a felhíváshoz kapcsolódó országos felzárkózás-politikai stratégia célkitűzéseiről, valamint a megyei önkormányzat által megvalósítandó projekt bemutatására is sor került.

2. Megyei Felzárkózási Fórum

A projekt keretében a pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően kötelező létrehozni a Megyei Felzárkózási Fórumot. A Megyei Felzárkózási Fórumok évente 2 alkalommal kerülnek megrendezésre, a 36 hónapos teljes projektidőszak alatt 6 Fórum összehívására kerül sor. A projekt megvalósítása során az első Megyei Felzárkózási Fórum 2018. májusában kerül megrendezésre. A Felzárkózási Fórumok tervezett tematikája tartalmazza a megyében hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatban felmerülő problémák teljes körét:


- Megyei területi egyenlőtlenségek csökkentése

    + a megyében élő hátrányos helyzetű csoportokhoz kapcsolódó területek:     

          o    lakhatás, szegregátum,


          o    közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, közbiztonság,


          o    gazdaság és vállalkozásfejlesztés,


          o    foglalkoztatás, közfoglakoztatás, munkaerőpiac,


          o    nők esélyegyenlősége


- Oktatás  

   + közoktatás, felnőttképzés
   + gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése


- Egészségügy

   + egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
   + fogyatékkal élők és idősek helyzete, prevenció,
   + csecsemő-gyermek és ifjúsági egészségügy fejlesztése

- Szociális szolgáltatások

   + időseket és fogyatékkal élőket érintő szociális ellátások,
   + gyermekvédelem

- Szemléletformálás:

   + civil és egyházi szervezetek bevonása, együttműködések elősegítése


3. Tematikus munkacsoport ülések


A projekt keretében a Fórumok közötti időszakban évente 4 alkalommal kell tematikus munkacsoporti üléseket tartani a megye különböző helyszínein. A tematikus munkacsoportok az első Megyei Felzárkózási Fórumon fognak létrejönni, illeszkedve a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához. A tervek szerint 4 munkacsoport kialakítására kerülne sor, amelyek összesen 12 alkalommal üléseznek a projekt megvalósítási időszaka alatt:

- Területfejlesztési munkacsoport
- Oktatás és képzési munkacsoport
- Egészségügyi és szociális munkacsoport
- Felzárkózási munkacsoport

A munkacsoport ülések feladata a célcsoportok helyzetének, általános problémáinak, lehetőségeinek felmérése, a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködési lehetőségek feltárása és megoldási javaslatok megfogalmazása a Fórumok számára.


4. Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozatA rendezvények megszervezése évente 4 alkalommal történik, a teljes projektidőszak alatt 12 rendezvény megvalósítására kerül sor. A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakításuk kezdeményezését szolgálják, amelyeknek céljai a következők:

- életvezetési tanácsadás,
- családi életvitelre nevelés,
- adósságkezelési tanácsadás,
- pénzügyi integráció.


Ezek a rendezvények úgy épülnek fel, hogy támogassák, elősegítsék a munkacsoportok és a Megyei Felzárkózási Fórumok által meghatározott beavatkozási irányokra vonatkozó javaslattételt.


A TÉMÁHOZ ÉS A MEGADOTT RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ - A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT WEBLAPJÁN MEGJELENT - LÉNYEGESEBB HÍREK IDŐRENDBEN: