Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Küldetésünk

“A haladás nagyrészt annak köszönhető, hogy haladni akarunk.”
Seneca

Mint Hajdú-Bihar vármegye 82 településének összehangolt területfejlesztéséért elkötelezett intézmény, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata a következőkben fogalmazta meg a vármegye jövőképét:

„Hajdú-Bihar egy dinamikus és modern, magas hozzáadott értékű gazdasággal és fejlett innovációs ökoszisztémával rendelkező, társadalma és környezete irányában felelős, tudatos tervezésen alapuló jövőálló vármegye, mely elhivatott természeti és kulturális értékeinek megőrzésében, fenntartható hasznosításában, egyben nyitott a kreatív és innovatív kezdeményezésekre, amellyel lakosai számára minőségi, élhető környezetet és felelős közösséget biztosít”.

E jövőkép sikeres megvalósítása érdekében szakembereink magas színvonalon, a hazai és nemzetközi együttműködések során szerzett tapasztalatokat is hasznosítva törekszenek a térség harmonikus, a gazdaság-társadalom-környezet aspektusait egyaránt szem előtt tartó fejlődési irányt biztosítani.

Tesszük mindezt úgy, hogy a fejlesztéseket az innováció és a specializáció irányába mozdítva, a tágabb nemzeti célokkal összhangban, de a sajátos potenciálokra összpontosítva tervezzük, segítjük és valósítjuk meg.

A városaink és falvaink erősségeit, kihívásait és lehetőségeit jól ismerő, egyben a nemzeti fejlesztési és ágazati prioritásokat is képviselő területi szereplőként igyekszünk a vidéki térségeink és városaink közti szakadékot tovább csökkenteni, hagyományainkat megőrizni, közösségeinket összekovácsolni.

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, mint a települési, helyi szint és az országos szint közötti híd szerepet betöltő szervezet azon munkálkodik, hogy a vármegyében a környezeti és társadalmi szempontokat szem előtt tartó, kiegyensúlyozott, egyszerre hatékony, méltányos és fenntartható fejlesztéspolitika által valósulhasson meg egyfajta erős tradícióra alapozott, jövőorientált fejlődés.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: