Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Healing Places

A projektről

Finanszírozó program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Angol nyelvű honlapHealingPlaces

A HealingPlaces címet viselő, 2019 és 2022 között megvalósuló projekt egy lengyel partnerintézmény, a katowicei Központi Bányászati Intézet vezetésével valósul meg, pontos címe a következő: “Környezetgazdálkodási kapacitások erősítése a közép-európai gyógyfürdő városok és régiók természeti örökségének helyi és regionális fejlesztésben történő fenntartható hasznosítása érdekében – Enhancing environmental management capacities for sustainable use of the natural heritage of Central European SPA towns and regions as the driver for local and regional development”.
A projekt átfogó célja a gyógyfürdők, gyógyhelyek fenntartható fejlesztésének javítása a természeti örökség védelmének alapelveire építve. A munka keretében felmérésre és elemzésre kerül a termálvíz-források elhelyezkedése, minősége, az azokra veszélyt jelentő környezeti és társadalmi hatások, a gyógyfürdők környezetre gyakorolt hatásai, a gyógyfürdők fejlesztését illetően a társadalmi-gazdasági igények, illetve a már alkalmazott környezetbarát megoldások.
A projekt időtartama: 2019. április 1. – 2022. március 31.

A projekt költségvetése: 2.135.724 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 219.250 EUR.

Partnerség

  1.     Központi Bányászati Intézet (PL)
  2.     Dolnoslaskie Régió – Területfejlesztési intézet (PL)
  3.     Felső-Ausztria Üzletfejlesztési Ügynökség (AT)
  4.     BORA 94 Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (HU)
  5.     Krizevci Város (HR)
  6.     Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea Galvani” (IT)
  7.     Novo Mesto Fejlesztési központ (SI)
  8.     Mendel Egyetem (CZ)
  9.     LAMORO Fejlesztési Ügynökség (IT)

Célkitűzések és eredmények

A turisztikai és egészségipari célokat a természeti értékek megőrzésével összehangolva a magyar projektpartnerek két magyarországi megye céljait szolgálták, még a közösségek szélesebb körére is hatást gyakorolva. Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megye gazdag gyógyfürdő-potenciállal rendelkezik, amelyet számos termálfürdőkomplexum és néhány speciális gyógyfürdő település biztosít; a kutatóintézetek, önkormányzatok, természetvédelmi hatóságok/szervezetek, valamint a gazdasági szereplők és klaszterek együttműködésének intenzívebbé tétele ebben a speciális gyógyfürdő-természet témában kölcsönös előnyt jelenthet, így az együtt gondolkodásnak nem csupán megyei, de remélhetőleg országos és/vagy határokon átnyúló kontextusban is hosszú távú hatása lehet.

Alapvetően a HealingPlaces tevékenységei 3 fő téma köré csoportosulnak: az egyik a környezeti feltérképezéssel és értékeléssel foglalkozik, a második fő téma az újonnan kifejlesztett megoldásokat tesztelő úgynevezett mintaprojekteket öleli fel, míg a harmadik a fenntartható gyógyfürdők közös stratégiájának kidolgozásával foglalkozik.

Közös módszertanok készültek annak feltárására, hogy mi a gyógyfürdők jelentősége az érintett régiókban, milyen környezeti és társadalmi-gazdasági helyzet határozza meg szerepüket, ugyanakkor milyen típusú nyomás fenyegeti a gyógyfürdői értékeket biztosító értékes természeti erőforrásokat?

Ezt a jól strukturált értékelési folyamatot erősítették a GIS-alapú eszközök, amelyek segítik annak láthatóvá tételét, hogy milyen értékkel is rendelkezünk, és mire van szükségünk értékeink védelméhez.

Annak érdekében, hogy ugyanazon kereteket kövessék a partnerek a munka során, rendszeresen képzések zajlottak a készségek és kompetenciák fejlesztése érdekében. És végül, de nem utolsósorban, egy széles körben alkalmazható, könnyen használható számítógépes eszközt fejlesztettek ki a gyógyfürdők további fejlesztésének hatás- és környezeti kapacitásértékelésére.

A fenti tevékenységek eredményeit felhasználva mintapropjektek kerültek megvalósításra, segítve a fenntartható termálvíz-felhasználás gyakorlati vonatkozásait a gyógyfürdőkben, biztosítva a meghatározott erőforrások hatékony és ésszerű felhasználását, az ökoszisztémák védelmét, miközben megvalósulnak a társadalmi és gazdasági funkciók.

Ennek érdekében a partnerrégiók különböző tevékenységeket valósítottak meg, és a szerzett tapasztalatok hasznosításával alapozták meg a fenntartható fürdőgazdálkodás közös stratégiájának megalkotását.

Ez a dokumentum, az integrált stratégia a gyógyfürdők legértékesebb természeti erőforrásainak fenntartható kezeléséhez alapként szolgál majd a partnerrégiók számára saját regionális fenntarthatósági terveik megfogalmazásához, hogy kikövezzék az utat a közép-európai gyógyfürdők és a természet, a gazdaság és közös jövőnk egyensúlyának megteremtése felé.

A projekt támogatásával kialakításra került a Kelet-Magyarországi Zöld Gyógyfürdő Hálózat, melynek tagjai Hajdú-Bihar megyében Debrecen, Hajdúnánás és Hajdúszoboszló, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Bogács, Mezőkövesd és Sárospatak.

A gyógyfürdők fenntartható fejlesztéseinek ösztönzésére pedig készült egy tanulmány, amely számos jó és követendő példát, gyakorlatot, megoldást mutat be, helyi, országos, nemzetközi és globális kontextusban (HealingPlaces – Zöld megoldások, jó gyakorlatok).

Publikációk, kiadványok

HealingPlaces záróvideo (angol)

HealingPlaces zárókiadvány

HealingPlaces – magyar mintaprojekt összefoglaló kiadvány (angol)

HealingPlaces – Zöld megoldások

HealingPlaces – Integrált stratégia (angol)

Kelet-magyarországi Zöld Gyógyfürdő Hálózat – Fenntartható Gyógyfürdőfejlesztési Koncepció

Kelet-magyarországi Zöld Gyógyfürdő Hálózat – video 1 (Települések és helyi fejlesztések)

Kelet-magyarországi Zöld Gyógyfürdő Hálózat – video 2 (Gyógyfürdők és jövőképük)

HealingPlaces projekt Youtube csatorna

HealingPlaces – Jó gyakorlatok kézikönyve (angol)

HealingPlaces – Környezeti hatásértékelő eszköz bemutatása (angol)

HealingPlaces – Környezeti hatásértékelő eszköz (angol)

HealingPlaces interaktív térkép (angol)

Nemzeti és regionális szintű összefoglaló a gyógyfürdőket érintő környezeti hatásokról

HealingPlaces brosúra

HealingPlaces Hírlevél 1. szám (angol)

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: