Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NIGHT LIGHT

A projektről

Az éjszakai Európáról készített műholdfelvétel egy fénybe borult kontinenst mutat. Az EU területének több mint 85%-a valamilyen szintű mesterséges megvilágításnak van kitéve. A természetes sötétség egyre nagyobb mértékű elvesztése negatív hatással van a biodiverzitásra, a természet és környezet minőségére. A projekt keretében a partnerek együtt vizsgálták, mit tehetnek Európa régiói a fényszennyezés visszaszorítása és a fényszennyezés-mentes éjszakai környezet védelme, valamint az ebből fakadó előnyök turisztikai és gazdasági szempontból történő kiaknázása érdekében.

A közös munka során önkormányzatok, nemzeti parkok (Hajdú-Bihar megyében a Hortobágyi Csillagoségbolt-park http://hortobagy.csillagpark.hu/), minisztériumi, áramhálózati és energiakereskedelmi, közlekedési, világítástechnikai, turisztikai szakemberek a következő kérdésekre keresték együtt a választ:

 • Hogyan lehet felhívni a helyi/regionális/országos döntéshozók figyelmét a fényszennyezés problémájára?
 • Hogyan formálható sikeresen a lakosság fényszennyezéshez való viszonya?
 • Hogyan csökkenthető a lehetséges turisztikai célpontok fényszennyezése?
 • Hogyan tehetők szélesebb körben ismertté a fényszennyezés-mentes turisztikai célpontok, hogyan növelhető látogatottságuk nemzeti és nemzetközi szinten?
 • Hogyan erősíthető a nemzeti parkok ökoturisztikai kínálatának új elemeként az asztroturizmus?
 • Hogyan lehet szorosabbra fűzni a kapcsolatot a fentiek érdekében az önkormányzatok, gazdálkodók, áramszolgáltatók és hatóságok között?

Az Interreg Europe projektek logikájából adódóan az egyes partnerek – építve a többi partnertől megismert bevált gyakorlatokra – a hazájukban a világítástechnikai, energetikai és turisztikai fejlesztések terén rendelkezésre álló uniós támogatási eszközök irányítói felé is megfogalmazták javaslataikat a fényszennyezés csökkentése, illetve a zavartalan csillagos égbolt által turizmus hatékonyabb támogatása érdekében.

A hazánkban erősíteni kívánt szakpolitika (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) felelős Irányító Hatósága, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programokért felelős szakembereivel történő folyamatos együttműködés tette lehetővé egy kölcsönösen elfogadott, jól megalapozott megyei cselekvési terv kidolgozását, melynek hatásai remélhetőleg túlmutatnak a projekt életciklusán.

Ezen terv részeként egyrészt a csillagos égbolt, mint kulturális örökség hasznosítása valósul meg, ezzel párhuzamosan zajlik az ún, „jó világítás” szakmai-szabályozási kereteinek kialakítása, illetve figyelembe véve az asztroturizmus által kínált lehetőségeket, lehetővé válik új, innovatív, vonzó és fenntartható ökoturisztikai ajánlatok létrehozása is.

A projekt időtartama: 

2017. január 1 – 2021. december 31.

A projekt költségvetése:

1.779.905 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 192.179 EUR

 

Partnerség

 • 1. Frízföld Tartomány (NL) – vezető partner
 • 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 • 3. Avila Megyei Tanács (ES)
 • 4. Our Natúrpark (LU)
 • 5. Samso Energia Akadémia (DK)
 • 6. BSC, Vállalkozásfejlesztési Központ, Kranj (SI)
 • 7. Basilicata Régió (IT)
 • 8. Matera-Basilicata 2019 Alapítvány (IT)
 • 9. La Palma Szigeti Kormányzata (ES)

 

Célkitűzések és eredmények

Hajdú-Bihar megyében a Hortobágyi Nemzeti Park 2011-ben nyerte el a Nemzetközi Csillagoségbolt Egyesülettől (USA) a Dark Sky Park (Csillagoségbolt-park) státuszt, tanúsítva ezzel a terület érintetlen sötét égboltját. A Csillagoségbolt-park jelentősége e területen a zavartalan éjszakai tájhoz, a csillagos égbolthoz kapcsolódó pásztor hagyományokhoz és a biodiverzitás védelméhez kapcsolódik, különös tekintettel a nagy számú vándorló madárfajra és a különleges, éjszakai rovarfajokra. Figyelemre méltó, hogy számos fontos itt költő és fészkelő madárfaj (libák, daru, gereblye stb.), illetve más fajok, különösen sok ritka rovarfaj érzékeny a fényszennyezésre.

A Csillagoségbolt-park fontos eszközt jelent az éjszakai vadon élő állatok élőhelyeinek és a Hortobágy táji értékeinek védelme szempontjából, mely területek az Alföld kiemelkedő, egyedülálló értékeit képviselik Európa közepén. A park a csillagoségbolt értékeinek védelme érdekében együttműködési megállapodást kötött a helyi érdekelt felekkel, valamint a helyi és nemzeti természetvédelmi és csillagászattal foglalkozó civil szervezetekkel. A park a Csillagoségbolt-park világítási tervének cikkeit beillesztette a Nemzeti Park kezelési tervébe is, hogy a gyakorlatban is segítse a zavartalan éjszakai környezet természeti és tájképi értékeinek védelmét.

A világítási szabályozás és a zónák kijelölése lehetőséget biztosít a mesterséges fények parkon belüli kontrolálására. A helyiekkel történő további együttműködések azonban szükségesek ahhoz, hogy a parkon kívüli területeken is csökkenjen a fényszennyezés mértéke.

A Nemzeti Park éjszakai csillagnéző sétákat, speciális programokat szervez a Csillagoségbolt-park értékeinek és a jó világítási gyakorlatok megismertetésére. A látogatók nagy érdeklődést mutatnak az ilyen éjszakai kalandok iránt. A csillagászat az erdei iskola tantervének részévé vált. A munkát egy csillagászati obszervatórium is segíti.

Az ökoturisztikai/asztroturisztikai potenciál fejlesztése-továbbfejlesztése érdekében a Megyei Önkormányzat most arra ösztönzi a többi megyei (állami, magán) szereplőt, hogy dolgozzon ki konkrét fenntartható turizmussal kapcsolatos kezdeményezéseket a Csillagoségbolt-park vonatkozásában.

Az erősíteni kívánt szakpolitikára összpontosítva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014 – 2020 egy ERFA által finanszírozott, a magyar régiók területi fejlesztésére irányuló, központosított operatív program, amelynek célja a gazdasági fejlődés, a munkahelyteremtés és a helyi identitás erősítése.

A projekt keretében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat eltökélt szándéka volt, hogy a csillagoségbolt és a pásztorkultúra kapcsolatrendszerét, hagyományát beépítse a projekt tevékenységeibe, erősítve ezzel a megyei identitást, biztosítva kulturális örökségünk védelmét és megőrzését, valamint hasznosítani a történetmesélésben rejlő potenciált.

Az interregionális tapasztalatcsere lehetővé tette Hajdú-Bihar megyében az érdekelt felek számára, hogy megismerjék más európai régiók bevált gyakorlatait, és cselekvési tervet dolgozzanak ki a Hortobágyi Csillagoségbolt-park körüli turizmus fejlesztésére, valamint a települések, intézmények fénykibocsátásának további csökkentésére.

A 2017. évi debreceni Peer Review rendezvény szintén jelentős mértékben segítette a kihívások kezelését, szakértői ajánlások megismerését.

A projektben meghatározott célok elérése érdekében az interregionális tapasztalatcsere során megismert gyakorlatok potenciáljának kiaknázását célozva született meg a megyei akcióterv a kiválasztott jó gyakorlatok és a szakértői ajánlások adaptálására. Szintén a projekt egyik jelentős eredménye, hogy megtörtént a fényszennyezési kérdések beépítése a megyei területrendezési tervezésbe, Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata révén.

 

Publikációk, szakmai dokumentumok

Kommunikációs anyagok

NIGHT LIGHT 1. hírlevél (angol)

NIGHT LIGHT 2. hírlevél (angol)

NIGHT LIGHT 3. hírlevél (angol)

NIGHT LIGHT 4. hírlevél (angol)

NIGHT LIGHT 5. hírlevél (angol)

NIGHT LIGHT projekt video

NIGHT LIGHT szakmai konferencia video

Szakmai anyagok

Megyei cselekvési terv – Regionális politikák javítása a fényszennyezés csökkentése, illetve a csillagos égbolt védelme és felértékelése érdekében

Kiadvány a fényszennyezés csökkentése és a sötét égbolt értékeinek hasznosítása érdekében (angol)

A fényszennyezésről világosan – az Agrárminisztérium és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közös kiadványa

Jó gyakorlatok gyűjteménye (angol)

 

Hírek, információk – archív

NIGHT LIGHT zárókonferencia Debrecenben

Elfogadásra került a Night Light projekt akcióterve

Sikeresen zajlik a nemzetközi pályázatok megvalósítása

Cél: a csillagos égbolt mint természeti érték védelme – szakpolitikai tapasztalatcsere Olaszországban

Akcióterv a fényszennyezés csökkentésére és az asztroturizmus erősítésére

Spanyolországnak segít a megyei önkormányzat

Asztro-Gasztro túra a Hortobágyon – a Night Light projektben megismert jó gyakorlat hazai megvalósítása

A turizmus speciális fejlesztése a fényszennyezés csökkentése érdekében – nemzetközi rendezvény a Night Light projekt keretében

Nyitóülés Luxemburgban – video

Megkezdődött a Night Light projekt megvalósítása

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: