Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OUR WAY

A projektről

Finanszírozó program: INTERREG EUROPE

Angol nyelvű honlapOUR WAY

Fájl:Twitter-logo.svg – Wikipédia

Facebook icon

Az OUR WAY projekt (A természeti és kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése zöldutak segítségével – PreservatiOn and promotion of natUral and cultural heRitage through GreenWAYs) elsődleges célja az európai természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése különböző tematikus zöldutak kialakításának segítségével.

A 7 ország különböző térségeit képviselő partnerek erősíteni kívánták a különböző kulcsszereplők közti együttműködést, a zöldutak kezelésének és fenntartásának struktúráját meghatározó kormányzati rendszereket.

A projekt időtartama: 

2018. június 1. – 2022. november 30.

A projekt költségvetése:

862.356 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 59.555 EUR

Partnerség

 • Murcia Régió (ES) – vezető partner
 • Északi és Nyugati Regionális Közgyűlés (IE)
 • Kárpátaljai Régió (PL)
 • Herault Megyei Tanács (F)
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 • Vratsai Kereskedelmi és Iparkamara (BG)
 • Zöldutak Európai Szövetsége (BE)

Célkitűzések és eredmények

A projekt elsődleges célja az európai természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése különböző tematikus zöldutak kialakításának segítségével.

Európa gazdag természeti és kulturális örökségének megőrzésében, védelmében, népszerűsítésében és fejlesztésében jelentős szerepet játszhatnak a zöldutak, így az egyes régiók a vonatkozó szakmai és szakpolitikai eszközök erősítése révén a megfelelő intézkedések segítségével hosszú távon is látványos eredményeket érhetnek el

A projekt fő tevékenységei egyrészt a zöldutakkal kapcsolatos jó gyakorlatok, működési modellek feltérképezését, meghatározását foglalták magukban, ezen túlmenően a zöldutak fenntartásához szükséges források összegyűjtését, új finanszírozási formák kidolgozását is tervezik a partnerek, turisztikai termékfejlesztéssel kísérve.

A projekt egy széles körben alkalmazható eszközt kíván nyújtani a partner régiók fenntartható területi, turisztikai, természetvédelmi és gazdasági fejlesztéseihez, valamint a zöldutak szerepének megfelelően koordinált és jól strukturált erősítéséhez.

OUR WAY projekt Hajdú-Bihar

Hajdú-Bihar megye vonatkozásában célunk a következő volt:

 • új térségi potenciál felmérése
 • szinergiák feltárása a jelenlegi fejlesztési irányokkal, projektekkel, beruházásokkal
 • előre tekintés a 2021-2027 közötti időszak tervezésére
 • alkalmazható és hosszú távon fenntartható módszerek megismerése
 • a megye zöldút-fejlesztési lehetőségei által nyújtott turisztikai potenciál társadalmi-gazdasági értékké történő interpretálása, különös tekintettel a Hortobágyi Leader Egyesület egy korábbi kezdeményezésére, a Hortobágy Kincsei Zöldút továbbfejlesztésére

A regionális szakértői csoport aktív hozzájárulásával, illetve a nemzetközi partnerek jó gyakorlatainak megismerésével és szakértői javaslatainak figyelembevételével készült el a megyei cselekvési terv, melynek megvalósítása 2022-ben ért véget, a “Túrázz Hajdú-Biharban” program elindításával, illetve a Hortobágy Kincsei Zöldút létrehozását célzó szándéknyilatkozat aláírásával.

Publikációk, kiadványok

OUR WAY megyei cselekvési terv

OUR WAY írországi tanulmányút, 2022 – video (angol)

OUR WAY írországi munkaülés, 2019 – video (angol)

OUR WAY Regionális teljesítményértékelés és ajánlások (angol)

OUR WAY Hírlevél 3 szám

OUR WAY Hírlevél 2 szám

OUR WAY Hírlevél 1 szám

OUR WAY tájékoztató

OUR WAY szórólap

Hírek – Archívum

Sikerrel zárult a megyei önkormányzat zöldútfejlesztési együttműködése

Rendhagyóan indult a megyei önkormányzat közgyűlése

Lengyelországi találkozó – projekt video

Szakmai találkozó Lengyelországban

Folytatódott a megyei szakértők munkája az OUR WAY projektben

Írországban ülésezett az OUR WAY partnerség

Elkezdődött az OUR WAY projekt megvalósítása, lezajlott az első megyei szakértői ülés

Spanyolországban került megrendezésre az OUR WAY projekt nyitóülése

Támogatást nyert a zöldútfejlesztést célzó OUR WAY pályázat

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: