Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nemzetközi szakmai együttműködések

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata nemzetközi tevékenysége kapcsán több nemzetközi projektben vesz részt, illetve tart fent együttműködést nemzetközi partnerekkel. A több mint egy évtizede zajló aktív nemzetközi jelenlét segíti azt, hogy összhangban a vármegye stratégiai céljaival, a vármegye erősségeire és lehetőségeire fókuszált fejlesztések forrásai bővülhessenek.

 

E tevékenységek számos kapcsolódási ponton illeszkednek a hazai fejlesztési pályázatokhoz, sikerrel növelve a vármegyei tudástranszfert: a külföldi jó gyakorlatok, bevált és jól hasznosuló megoldások megismerése, megosztása, valamint a hazai szakértői-szakpolitikai és döntéshozatali szereplők rendszeres bevonása, a tematikus szakmai ülések egyben Hajdú-Bihar vármegye és településeinek európai szintű népszerűsítését erősítik.

Hajdú-Bihar vármegye jövőképe egy gazdaságilag virágzó, társadalmilag felelős, a változásokra gyorsan és hatékonyan reagálni képes közösség, mely elhivatott természeti és kulturális értékeinek megőrzésében, fenntartható kiaknázásában, egyben nyitott a kreatív és innovatív kezdeményezésekre.

Az Önkormányzat célul tűzte ki, hogy e jövőkép megvalósulását segítve a nemzetközi együttműködésekben végzett aktív részvételre alapozva, annak tapasztalatait és eredményeit igyekszik minél szélesebb körben a megye teljes területén hasznosítani, illetve nagy hangsúlyt fektet további nemzetközi kapcsolatok kialakítására, valamint a meglévők mélyítésére.

Meghatározó az Európai Területi Együttműködési Programok keretében, kiemelten interregionális, transznacionális és határmenti együttműködések formájában végzett tevékenységünk, de társult partnerként kutatási programokban is tevékenykedünk.

Hajdú-Bihar vármegye jelenleg több mint 100 külföldi partnerintézménnyel tart élő kapcsolatot szerte Európában:

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi partnerségi kapcsolatok
Megosztás: