Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Local Food Chains

 

A projektről

Címe: Helyi élelmiszerláncok (Local Food Chains) – COSME program

Témája: Fenntartható és a változásokra rugalmasan reagálni képes, ellenálló rövid élelmiszer-ellátási láncok erősítése interregionális tanulás és együttműködés révén

 

Partnerség

  1. Északi-Nyugati Regionális Közgyűlés (IE) – vezető partner
  2. Szeben Megyei Tanács (RO)
  3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU).

Projekt időtartama: 2021. február 1- 2022. január 31.

Költségvetés: teljes: 35.786 EUR, HBMÖ: 11.237 EUR

Forrás: 90% EU finanszírozás a bér, adminisztratív, utazás, külső szakértő költségekre; 100% EU finanszírozás a külső szakértők utazási költségeire

Közgyűlési döntés: 39/2020. (VI. 26.) MÖK határozat

 

Célkitűzések és eredmények

Az együttműködés átfogó célja: “Fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés a rövid élelmiszerellátási láncban szereplő kis- és középvállalkozások fejlesztése révén”.

A projektben való részvételünk az EUREGA projektben kialakított nemzetközi jó kapcsolatoknak köszönhető, hiszen két másik EUREGA partnerrel közösen gondolkodva merült fel a pályázat benyújtásának ötlete, illetve dolgoztuk ki a pályázati anyagot. A fenntartható és a kihívásokra rugalmasan reagálni képes rövid élelmiszer-ellátási láncok kialakításához összehangolt megközelítésre és elkötelezettségre van szükség a termelők, gazdaságok, a fogyasztók, a társadalmi vállalkozások és az állami szektor szereplői részéről. Ez a misszió lehetőséget biztosít az élelmiszerlánc társadalmi szerepvállalásának erősítésére, az érdekelt felek közötti helyi és regionális szintű együttműködés platformját biztosítva.

A járványhelyzet miatt a projekt rendezvényei az online térben zajlottak.

2021-ben megalakításra került a helyi szakértői fókuszcsoport.

Az ír partner 2021. június 8-án rendezte meg az első nemzetközi munkaülést, a másodikra a román partner szervezésében november 23-án került sor, melyeken a megyei szakértői csoport tagjai is részt vettek.

A projekt záró nemzetközi workshopját 2021. december 9-én szerveztük meg. A videokonferencia keretében zajló találkozó mintegy 30 résztvevőt tömörített a három partner képviseletében. A színes és informatív előadások rávilágítottak arra, hogy megyénkben nem csupán termelői, feldolgozói szinten érték egyes társadalmi feladatok felvállalása, de úttörő jelleggel több új kezdeményezés is segíti a megyei ellátási lánc erősödését, termelőink minél szélesebb körű megismertetését, a termékek piacra kerülését.

A projekt keretében angol és magyar nyelven kiadvány készült a bevált gyakorlatokról („Fenntartható és reziliens, rövid agrár-élelmiszer-ipari ellátási láncok fejlesztése régióközi tanulás és együttműködés révén”), mely 2022 elején kerül véglegesítésre.

Publikációk, kiadványok, hírek

Local Food Chains brosúra

Local Food Chains jó gyakorlatok gyűjteménye

Local Food Chains Eszköztár (angol)

A gyökerektől az étkezőasztalig

Társadalmi felelősségvállalás a rövid ellátási láncokban

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: