Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SinCE-AFC

A projektről

 • Finanszírozó program: INTERREG EUROPE
 • Angol nyelvű honlapSinCE-AFC
 • Facebook icon
 • Linkedin free icon
A SinCE-AFC projekt (Kis- és középvállalkozások fejlesztése körforgásos gazdaság témakörben az agrár-élelmiszeripari szektorban – Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain) az agrár-élelmiszeripari láncban szereplő kis- és középvállalkozások fejlesztését tűzte ki célul a körforgásos gazdaság terén. 

A körforgásos gazdaság a gazdaságfejlesztési modellek új megközelítése. Lehetőséget biztosít arra, hogy a hulladékot erőforrásként használjuk fel más termelési láncok számára, így a termékek hosszabb életciklust és környezetbarátabb üzleti megközelítést kínálnak. Ez a regeneratív rendszer kiemelt prioritást élvez az EU-ban. A SinCE-AFC a körforgásos gazdaságra vonatkozó, folyamatban lévő uniós cselekvési tervvel és az uniós országok körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti cselekvési terveivel együtt került kidolgozásra.

Bár a körforgásos gazdaság elveit már számos nagyvállalat alkalmazza, a kkv-k, amelyek a vállalati szektor 99%-át teszik ki, motiváció és támogatás hiányában még mindig nem vesznek részt ebben. Ezért a regionális kkv-politikák fejlesztése a regeneratívabb gazdaság irányába rendkívül fontos.

A SinCE-AFC célja az volt, hogy a megfelelő irányítási és pénzügyi horizontális mechanizmusok előmozdítása révén bevonja az agrár-élelmiszeripari lánc vállalkozásait a körforgásos gazdaságba. A termelés, a feldolgozás, a csomagolás, a forgalmazás és a végső fogyasztás terén elkötelezett valamennyi agrár-élelmiszeripari szereplőnek összehangoltan kell működnie a körforgásos gazdasághoz való jobb alkalmazkodás érdekében.

Ezt a célt a 7 uniós ország 7 régióját képviselő 9 partner intenzív együttműködése és régióközi tapasztalatcseréje révén terveztük elérni. A partnerség feladatai középpontjában a hatékony gyakorlatok vizsgálata álltak – interregionális tematikus tanulási események, tanulmányutak, import workshopok, érdekelt felek (ún. stakeholderek) szakmai találkozói és konzultációs folyamatok révén -, hogy miként lehet javítani a vonatkozó szakpolitikai eszközöket annak érdekében, hogy a kkv-kat segítsék a körforgásos gazdaságba való belépésben. Az alapvető eredmények egy közös tanulmányban kerültek bemutatásra, amely tükrözi a kapcsolódó szabályozási keretet és a regionális és uniós szintű bevált gyakorlatokat.

A projekt egyik fő eredményeként megszületett Hajdú-Bihar vármegye cselekvési terve, illetve egy kapcsolódó hiánypótló szakpolitikai útmutató.

A projekt időtartama: 

2019. augusztus 1. – 2023. július 31.

A projekt költségvetése:

1.519.940 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 155.630 EUR.

 

Partnerség

 

A SinCE-AFC partnerség tagintézményei
 1. ANATOLIKI SA – Kelet-Thessaloniki Helyi Hatóságainak Fejlesztési Ügynöksége (GR)
 2. Közép-Macedóniai Régió Regionális Fejlesztési Alap (GR)
 3. Bologna Város (IT)
 4. Bolognai Egyetem (IT)
 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 6. Donegal Megyei Tanács (IE)
 7. Wielkopolska Régió (PL)
 8. Dél-Munténia Regionális Fejlesztési Ügynökség (RO)
 9. Devnya Önkormányzat (BG)

 

Célok és tevékenységek

 

SinCE-AFC projekt borítókép

A SinCE-AFC partnerség 3+1 éves együttműködésére építve a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fő célja a körforgásos gazdaság szakpolitika-alkotási folyamatba történő integrálása, a vonatkozó intézkedések kidolgozása volt. Jelen együttműködés keretében célcsoportunkat a megyei agrár-élelmiszeripari szereplők köre jelentette.

A projekt általános célkitűzése a regionális innovációs stratégiák területén a szakpolitikák javítása volt olyan horizontális mechanizmusok fejlesztésével, melyek támogatják és erősítik az agrár-élelmiszeripari kis- és középvállalkozásokat a körforgásos gazdaság kínálta lehetőségek kihasználása terén.

Ez a következő területeket ölelte fel:

 • A célzott szakpolitikai eszközök új és meglévő kis- és középvállalkozásokat támogató folyamatainak átlátható összefoglalása
 • A regionális hatóságok és az agrár-élelmiszeripari szereplők közötti intézményesített együttműködés erősítése új üzleti lehetőségek kialakítása érdekében
 • A körforgásos gazdaság elveinek népszerűsítése az agrár-élelmiszeripari vállalkozók körében, illetve ismereteik gyarapítása új üzleti lehetőségek kiaknázása érdekében
 • Ahol lehetséges, (a szakpolitikai eszközök keretein belül) a RIS3 (intelligens specializáció stratégia) folyamatainak és megvalósítási eszközeinek népszerűsítése az agrár-élelmiszeripari és a körforgásos gazdasági prioritások hatékonyságáért
 • A szakértők – helyi/regionális hatóságok, fejlesztési ügynökségek, kamarák, vállalkozói klaszterek, kis- és középvállalkozások, egyetemek – hatékony bevonása az adott szakpolitikai eszközöket fejlesztő cselekvési terv kialakításába és megvalósításába
 • A társadalmi integráció elősegítése az agrár-élelmiszeripari ágazatban a körforgásos gazdaság területén történő új munkahelyek teremtésén keresztül
 • Az európai szereplők ösztönzése a regionális vállalkozásbarát szakpolitikák jövőbeli irányelveinek elfogadására a SinCE-AFC projekt eredményeinek és ismereteinek segítségével

A projekt egyik fő hazai eredményeként megszülető megyei cselekvési terv célja az volt, hogy a területfejlesztési programban megfogalmazott intézkedések végrehajtását hatékonyan támogató, alkalmazható alapmegoldás-csomagot hozzon létre, betöltve a szakpolitika és a gyakorlat közötti szakadékot Hajdú-Bihar megyében.

A projekt tevékenységei alapvetően 3 fő csoportra voltak oszthatók:

 1. megyei helyzet feltérképezése, helyi és hazai jó gyakorlatok felkutatása, helyi szakértői csoport kialakítása
 2. partner régiók és intézmények megoldásainak, gyakorlatainak megismerése és megvitatása
 3. megyei cselekvési terv (akcióterv) kidolgozása és megvalósítása

A tevékenységek ütemezése az alábbiak szerint történt:

A SinCE-AFC projekt tevkenységeinek ütemterve

Kiadványok

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: