Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ROHU program

Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a megye potenciális pályázóit, illetve megismerje az előző időszak pályázói tapasztalatit, továbbá lehetséges projektötleteit először 2013. március 19-én rendezte meg a megyei workshopot, ahol ismertetésre került a 2014-2020 HURO Program kidolgozásának folyamata. A találkozó célja az volt, hogy minden érdekcsoport érdekeit szem előtt tartva a konzorcium stratégiai tervezését segítve beépítésre kerüljenek a határon átnyúló elképzelések. A workshop igen nagy részvételi aránnyal (közel 100 %), sikeresen zárult.

 

Továbbá széleskörű projektgyűjtés történt a 2014-2020-as időszakra vonatkozó HURO Program tervezéséhez kapcsolódóan a megyében működő települési önkormányzatoktól, valamint a 2007-2013-as időszak pályázati felhívásaiban részt vett megyei szereplőktől.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat újabb workshopot szervezett 2014.05.27-én, melynek célja az volt, hogy a megyénk érintett szereplői – potenciális kedvezményezettjei – véleményükkel, javaslataikkal orientálhassák a program tartalmát.

 

Mindezen közös munka eredményeként a megyei delegáltak kellő információval ellátva tudták képviselni a megyei érdekeket az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014–2020 Program előkészítéséért felelős Közös Munkacsoport üléseken.

 

A Közös Munkacsoport végül 2015. április 21-22. között Aradon megtartott ülésén fogadta el az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014–2020 Program dokumentumát.

 

Hasonlóan a 2007–2013-as ciklusban megvalósuló Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz, az új program céljául tűzi ki a határtérség gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítését a programban részt vevő megyék közötti együttműködés ösztönzése révén, közös megoldások beazonosítása és alkalmazása érdekében. Az új program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó költségvetési kerete 189 millió eurót tesz ki. Mind a román, mind a magyar kormány jóváhagyását követően, melyre a következő hetekben kerül sor, a program benyújtásra kerül az Európai Bizottsághoz végső elfogadás céljából. Az első felhívások várhatóan 2015. novemberében jelenhetnek meg.

Elfogadásra került az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020

Az Európai Bizottság 2015. december 9-én fogadta el az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 programdokumentum végső változatát, amely teljes terjedelmében a Program Irányító Hatóságának honlapján (www.mdrap.ro ) és a megyei önkormányzat honlapján (www.hbmo.hu) érhető el angol nyelven.

Ez a program képezi alapját 2014-2020 között a határon átnyúló fejlesztéseknek. A magyar-román határszakaszon a nemzeti társfinanszírozással együtt összesen 231,8 millió EUR áll rendelkezésre a fejlesztések megvalósítására.

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 folytatásának tekinthető. A finanszírozás hasonlóan zajlik az előző időszakhoz, így a Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) finanszírozza, amelyet a Programban résztvevő két tagállam (Magyarország és Románia) nemzeti társfinanszírozással egészít ki.

Potenciális pályázók lehetnek egyebek mellett települési vagy megyei önkormányzatok és intézményeik, non-profit szervezetek, kereskedelmi kamarák, felsőfokú oktatási intézmények, kutatóintézetek, regionális vagy megyei fejlesztési ügynökségek, múzeumok, könyvtárak, színházak, egyházak, kulturális örökségvédelmi irodák, egyesületek, Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (EGTC), vízügyi hatóságok, környezetvédelmi intézetek, nemzeti/természetvédelmi parkok, közegészségügyi intézmények, kórházak, klinikák, szociális intézmények.

A potenciális pályázók köre a kiválasztott tematikus célokon belül változik. A pályázóknak partnerségben kell együttműködniük a határon átnyúló partner szervezetekkel. A projekt megvalósításban Projekt Partnerként kötelezően kell részt vennie legalább egy magyar és egy román szervezetnek a jogosult programterületről.

A megyei önkormányzatnál az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 kapcsán Info Pontok kerülnek hamarosan felállítására, ahol a későbbiekben az aktuálisan megjelenő felhívásokról lehet érdeklődni, valamint segítséget kérni a projektfejlesztéshez.

Először ülésezett az Interreg program Monitoring Bizottsága Békéscsabán

 

Tájékoztató az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 első Monitoring Bizottsági üléséről

 

Az Európai Bizottság 2015. december 9-én elfogadta a Románia és Magyarország együttműködésével megvalósuló új Interreg programot. A program 231,8 millió eurós költségvetéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 189,1 millió euróval járul hozzá. A vonatkozó uniós szabályozással összhangban a tagállamok felállították a Monitoring Bizottságot.

A program Monitoring Bizottsága (MB) 2016. május 26-án került először összehívásra Békéscsabán. Főbb napirendi pontok között szerepelt az MB Bizottság eljárásrendjének elfogadása, mely dokumentum rögzíti egyebek mellett a szavazati joggal rendelkező tagokat, valamint a főbb feladatokat.

A Monitoring Bizottság általános feladatai

–              Évente legalább egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a program végrehajtását és a célkitűzései elérésének előrehaladását. Ennek során figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a közös és a programspecifikus mutatókat, beleértve az eredménymutatók értékének változásait, illetve a számszerűsített célértékek elérésének előrehaladását és a 21. cikk (1) bekezdésében említett eredményességmérési keretben meghatározott részcélokat, és adott esetben a minőségi elemzések eredményeit.

–              Megvizsgálja a program teljesítését érintő valamennyi kérdést, beleértve az eredményességi felülvizsgálat következtetéseit is.

–              A monitoring-bizottsággal konzultál, és az – amennyiben azt helyénvalónak ítéli – véleményezi az irányító hatóság által esetlegesen javasolt programmódosításokat.

–              Észrevételeket tehet az irányító hatóság számára a program végrehajtása és értékelése tekintetében, a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek csökkentéséhez fűződő intézkedéseket is ideértve. A monitoring-bizottság az észrevételei eredményeképpen hozott intézkedéseket monitoring alá vonja.

A Monitoring Bizottság biztosítja a hatékonyságot és a Program minőségi megvalósulását a következő kategóriákba tartozó feladatok elvégzésével:

(1) Stratégiai feladatok: hosszú távú stratégiai hatással bírnak a program végrehajtására

(2) Pénzügyi feladatok: a program költségvetésére vannak hatással (elosztás, újraallokálás, az alapok felhasználása)

(3) Szabályozási feladatok: a program végrehajtásához kapcsolódó szabályok megalkotása

(4) Kiválasztási feladatok: a program által finanszírozott műveletek kiválasztása:

Ø  megvizsgálja és jóváhagyja a javasolt projektlistákat a következők szerint:

·         független külső szakértők által értékelt és a Közös Titkárság által előrangsorolt projekteket

·         dönt a panaszokról és a rendelkezésre álló ERFA forrás felhasználásáról;

Ø  megvizsgálja és jóváhagyja a tartaléklistát

Ø  megvizsgálja és jóváhagyja / elutasítja azon projektmódosításokról, amelyek MB döntést igényelnek

Ø  koordináció más közösségi programokkal és politikákkal

(5) Formális feladatok: főként jelentések vizsgálata, a program végrehajtására vonatkozó egyéb aktuális döntések meghozatala

A Monitoring Bizottság összetétele

A Monitoring Bizottság az Irányító Hatóság, a Nemzeti Hatóság és a tagállamok által jelölt intézmények képviselőiből, mint nemzeti delegációból áll, figyelembe véve a partnerség és a többszintű irányítás elveit. A Monitoring Bizottság tagjai szavazati joggal rendelkeznek. A Monitoring Bizottság megfigyelő tagjai kizárólag tanácskozási joggal rendelkeznek, döntéshozatali jogkör nélkül. A MB első ülésén véglegesült Monitoring Bizottsági szavazati jogok megoszlása a következő:

Delegáló szervezetek:

szavazati jogok

Románia

1.       Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium (az Interreg V-A Romania-Hungary Program Irányító Hatósága)

1

2.       Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium

1

3.       Külügyminisztérium

1

4.       Közlekedési Minisztérium

1

5.       Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium

1

6.       Belügyminisztérium

1

7.       Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség

1

8.       Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség

1

9.       Temes Megyei Tanács

1

10.   Arad Megyei Tanács

1

11.   Bihor Megyei Tanács

1

12.   Szatmár Megyei Tanács

1

Románia összesen:

12

Magyarország

1.       Miniszterelnökség (az Interreg V-A Romania-Hungary Program Nemzeti Hatósága)

1

2.       Külgazdasági és Külügyminisztérium

4

3.       Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

4.       Nemzetgazdasági Minisztérium

5.       Emberi Erőforrások Minisztériuma

6.       Földművelésügyi Minisztérium

7.       Belügyminisztérium

8.       Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft

1

9.       Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

6

10.   Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

11.   Békés Megyei Önkormányzat

12.   Csongrád Megyei Önkormányzat

Magyarország összesen:

12

ÖSSZESEN

24

További információk a programról jelenleg a program Irányító Hatósági szerepét betöltő romániai Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, valamint a Közös Titkárságnak otthont adó BRECO Iroda honlapján érhetők el, a későbbiekben a program új honlapján: www.interreg-rohu.eu .

Jelen ülésen továbbá elfogadásra került a megyei önkormányzatoknál elhelyezésre kerülő Info Pontok létrehozásához szükséges költségvetés is. Így azok hamarosan megkezdhetik működésüket, ahol a későbbiekben az aktuálisan megjelenő felhívásokról lehet érdeklődni, valamint segítséget kérni a projektfejlesztéshez.

Csatolt dokumentumok:

Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Programdokumentum
ROHU támogatható tevékenységek

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: