Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RIS4DANU

A projektről

A RIS4DANU (“Fenntartható intelligens szakosodás a Duna makrorégió ipari telephelyeinek újranyitásához”) – a Horizont Európa program által finanszírozott nemeztközi együttműködés, amelynek célja a társadalmi-zöld-technológiai átmenet elősegítése a Duna makrorégióban a használaton kívüli ipari területek revitalizációja révén.

A RIS4Danu olyan összehangolt intézkedéseket valósít meg 24 hónap alatt, melyek segítségével stratégiai üzletfejlesztési tervek kerülnek kidolgozásra összesen 21, használaton kívüli ipari terület újranyitásához a Duna makrorégióban, a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig terjedő területen.

A projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata társult partnerként, önálló költségvetés nélkül vesz részt.

RIS4DANU honlap (angol)

Linkedin free icon

Partnerség

RIS4DANU partnerség

 

Konzorciumi partnerek:

 • ecoplus (Alsó-Ausztria, fejlesztési ügynökség)
 • Bécsi Egyetem
 • VDI/VDE/IT (Németország, innovációs cég)
 • Anteja (Szlovénia)
 • BAKS3 (Svájc, független kutatóintézet)

Társult partnerek:

 • GIS Transfer Center Alapítvány (Bulgária)
 • Smart Expo Ltd. (Horvátország)
 • Czech Invest (Cseh Köztársaság)
 • IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (Németország)
 • Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata (Magyarország)
 • Intersection / Tudományos és Technológiai Park Čačak (Szerbia)
 • Moinesti önkormányzata / Slanic város Moldova (Románia)
 • Podravje – Maribor Regionális Fejlesztési Ügynökség (Szlovénia)
 • Besztercebányai Önkormányzati Régió Regionális Hivatala (Szlovákia)
 • Podravje régió (Szlovénia)

Célkitűzés és tevékenységek

A RIS4Danu projekt középpontjában az a cél áll, hogy a Duna menti régiókban a zöld/digitális és inkluzív átmenetet szolgáló, helyalapú innováció támogatása érdekében bizonyítékokon alapuló intelligens szakosodási (S3) megközelítést alkalmazzon. Ennek során az intelligens szakosodást olyan társadalmi-ökológiai kihívásokkal kombinálják, mint az éghajlatváltozás, a környezetvédelmi kérdések és a növekvő társadalmi és területi egyenlőtlenségek.

A projekt alapja az a gondolat, hogy a régi ipari területek újranyitása megmutatja a hátrányos helyzetű dunai régiók átmenetének, rugalmasságának kialakítására vonatkozó potenciált. Ezek a telephelyek innovációs horgonyként szolgálhatnak, és az egész régió számára lehetőségeket teremthetnek arra, hogy megerősítsék a helyspecifikus ökológiai, társadalmi és gazdasági kihívásokra innovatív megoldások kidolgozására irányuló képességüket. A projekttevékenységek közé tartozik a régiók közötti szakértői tapasztalatcsere és a Duna menti tudástranszfer.

Cél a meglévő intelligens szakosodás (S3) módszertanának továbbfejlesztése a fenntartható intelligens szakosodás irányába, a “zöld szerkezeti változás” elősegítése érdekében.

A munka során a hangsúlyt a digitális iparágak növekedésére és a hagyományos iparágak átalakítására, valamint a fenntartható és inkluzív növekedési szempontok integrálására helyezik.

A projekt eredményeként kézzelfogható szakpolitikai ajánlások kerülnek megfogalmazásra. A hangsúlyt az innovációs akadályok azonosítására és a más európai, nemzeti és/vagy regionális K+I finanszírozási programokkal való szinergiák megteremtésére helyezi.

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata projektben vállalt feladatai a következők:

 • A releváns ipari területek azonosításának megkönnyítése a szerkezetileg gyenge régiókban vagy a COVID-19 által leginkább sújtott régiókban
 • A kiválasztott ipari telephelyekhez való hozzáférés, kapcsolattartás biztosítása
 • A vonatkozó stratégiai dokumentumok és elemzések előkészítése, szakmai megbeszélések
 • Interjúpartnerek biztosítása, interjúk előkészítése
 • Az érintett érdekelt felek azonosítása és a regionális S4 érdekelt felek műhelybeszélgetéseinek elősegítése, azok előkészítésében való közreműködés
 • Részvétel a Duna makrorégióban az egymástól való transznacionális tanulási tevékenységekben, projekt rendezvényeken

Hajdú-Bihar megyében 3 mintaterület került kiválasztásra, melyek tulajdonosaival, képviselőivel sikeres együttműködés segítette a zöld átmenetet a gyakorlatban is segítő, specifikus üzletfejlesztési tervek, javaslatok kidolgozását.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: