Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CLUSTERS3

CLUSTERS3 logo

A projektről

Címe: A klaszterpolitikák szerepének növelése az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégiák (RIS3) sikeres megvalósításáért (Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3)

Témája: Innovációt elősegítő intézkedések javítása

Cél: A projekt fő célja a klaszterek, mint a kis- és középvállalkozások (továbbiakban: kkv-k) közötti együttműködés egyik fő motorjainak fejlesztése, teljesítményük fokozása.

 Projekt időtartama: 2016. április 1 – 2020. március 31.

Költségvetés: teljes: 1.592.378 EUR, saját: 182.616 EUR

A projekt honlapja: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/clusters3/

 

Partnerség

 • SPRI –Versenyképes Átalakulásért Szövetkezet (Baszk Kormányzati Vállalkozásfejlesztési Ügynökség – Vezető Partner) (ES)
 • Tecnalia Kutatási & Innovációs Alapítvány (ES)
 • Lublini Vajdaság (PL)
 • Piemont Régió (IT)
 • Lett Köztársaság Gazdasági Minisztériuma (LV)
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 • Felföldek és Szigetek Vállalkozás (UK)
 • Észak-Írországi Befektetés (UK)
 • Gazdasági Minisztérium – Észak-Írország (UK)
 • TCI Hálózat – A Versenyképességi Intézet (ES)

Célkitűzések és eredmények

A CLUSTERS3 projekt fő célja a klaszterek – mint a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés egyik fő motorjainak – fejlesztése, teljesítményük fokozása, a hazai klaszterpolitika erősítése volt, segítve az innovációs kapacitások erősítését, a nemzetköziesítésben rejlő lehetőségek kiaknázását egyaránt, hozzájárulva az innovációs stratégiák megvalósításához.

A projekt partnerintézményei felismerték annak jelentőségét, amit egy megfelelő klaszterpolitikai keretrendszer nyújt a kis- és középvállalkozásokat segítő klaszter szervezetek számára.

A projekt tervezett eredményei a következők voltak:

 • az innovációért és versenyképességért felelős regionális szereplők megerősítése,
 • a klaszterek, szakpolitikák és projektek hatékonyabb megfeleltetése a regionális innovációs stratégiákkal,
 • kkv-k fejlődését hátráltató tényezők kiiktatása, regionális folyamatok és programok klaszterbaráttá tétele.

A célkitűzések elérése sokrétű tevékenységek megvalósításával történt: a megyei szakértői csoport létrehozása, rendszeres szakmai megbeszélései biztosították mind a megyei, mind a releváns hazai szereplők aktív részvételét. A hazai és megyei szintű jó példák, gyakorlatok meghatározása, valamint a partnerek által ismertetett jó gyakorlatok megismerése és potenciális alkalmazása az együttműködés szerves részét képezte; ennek gyakorlati megvalósítását nemzetközi szakmai ülések és tanulmányutak segítették.

A projekt elsődleges eredménye a partneri regionális cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása volt, mely hazai vonatkozásban segítséget kívánt nyújtani a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon (GINOP) belül a „KKV-k versenyképességének javítása” prioritás sikeres megvalósulásához. Ennek érdekében a GINOP Irányító Hatósággal folyamatos együttműködésben, zajlott a munka. Nagyszerű alkalom nyílt a megye lehetőségeinek külső szemmel történő értékelésére is; ennek keretét a nemzetközi szakértői team közreműködését lehetővé tevő szakértői panel (peer review) biztosította.

Hajdú-Bihar megye számára különös jelentőséggel bírt a projekt, hiszen a cselekvési terv keretében először került kidolgozásra a megye klaszter koncepciója, áttekintve a térségben működő klaszterek, kiemelten menedzsment szervezeteik kapacitásait, terveit, a klaszterek közötti kapcsolatok további erősítését. Elérhetővé vált számos, a klasztermenedzserek munkáját segítő szakmai útmutatás is.

2019-ben zajlott a projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv megvalósítása, szoros együttműködésben a Pénzügyminisztérium felelős szakembereivel.

2019 márciusában a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szervezésében zajlott a projekt soron következő nemzetközi ülése, ahol a résztvevők megvitatták a cselekvési tervek megvalósításának addigi eredményeit.

2019 októberében aktív megyei részvétellel zajlott az Antwerpenben megrendezett záró konferencia, ahol plenáris ülésen mutatták be a megyei eredményeket.

Publikációk, kiadványok

CLUSTERS3 szórólap

CLUSTERS3 brosúra (angol)

CLUSTERS3 projekt video (angol)

CLUSTERS3 szakértői panel (peer review) Debrecenben – video (angol)

CLUSTERS3 szakértői panel jelentés (angol)

CLUSTERS3 megyei cselekvési terv

CLUSTERS3 Klaszter Koncepció – Hajdú-Bihar megye

CLUSTERS3 SWOT elemzések összefoglaló 1 (angol)

CLUSTERS3 SWOT elemzések összefoglaló jelentés (angol)

CLUSTERS3 szekértői panelek eredményei (angol)

CLUSTERS3 hírlevél 1. (angol)

CLUSTERS3 hírlevél 2. (angol)

CLUSTERS3 hírlevél 3. (angol)

CLUSTERS3 hírlevél 4. (angol)

Nemzetközivé válást segítő önellenőrzési lista

Online nyelvtanulási lehetőségek 2018

Inspirációs katalógus (angol)

 

Hírek – archívum

Elindult a PURE COSMOS és a CLUSTERS3 projekt

Megyei szakértői csoport alakult a hazai klaszterpolitika támogatására

A megyei klaszterszervezetek szakértői ülését tartották a Megyeházán

Első román-magyar klaszterkonferencia Nagyváradon

Nemzetközi klaszterpolitikai ülést rendezett a megyei önkormányzat az innováció erősítéséért

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: