Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A projektről

Finanszírozó program: INTERREG EUROPE

Célkitűzés: “”Jobb kormányzás” – “Szakpolitikai irányítás” specifikus célkitűzés

Angol nyelvű honlapGOCORE

               

GOCORE – A közösségek ellenállóképességének szabályozása  / Governing Community Resilience

Az olyan jelentős társadalmi kihívásokkal szemben, mint az éghajlatváltozás és a digitális átmenet, valamint az olyan társadalmi-demográfiai fejleményekkel szemben, mint az elöregedés, a népességfogyás és a migráció, a régiók csak akkor tudják hatékonyan irányítani területük fejlődését, ha a közösségek – a polgárok, a civil társadalom, a kisvállalkozások – aktív partnerek a politika kialakításában és végrehajtásában.

Ez különösen igaz a vidéki és periférikus régiókra, amelyeket alacsony lélekszám, szétszórt erőforrások és korlátozott kapacitású közintézmények jellemeznek. Ezeknek a régióknak meg kell teremteniük azokat a feltételeket, ahol a közösség valamennyi szereplője hozzájárulhat az életüket és közösségüket érintő fejlesztések kialakításához és végrehajtásához. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan kell összegyűjteni és felhasználni ötleteiket és igényeiket a fejlesztéspolitika meghatározásához, és eszközöket kell biztosítani a szereplők számára ahhoz, hogy önállóan hajtsák végre a változásokat a közösségeikben. Más szavakkal: rugalmas közösségek építése.

Az ellenálló közösségek elősegítése horizontális kihívás, amely a regionális politika minden területére vonatkozik. Ha a vidéki/perifériális régiók képesek a közösségek bevonásának és “felhatalmazásának” hatékony mechanizmusait beépíteni regionális politikáik irányításába, akkor sokkal jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy megbirkózzanak napjaink nagy társadalmi kihívásaival.

A GOCORE partnerek egymást kiegészítő tapasztalatokkal rendelkeznek a közösségi szerepvállalás terén a fejlesztéspolitika széles skáláján.

A cél az, hogy növeljük vidéki/perifériális régióink kapacitását annak érdekében, hogy közösségeiket aktív partnerként vonják be a regionális politika kialakításába és végrehajtásába. Megosztjuk és megvalósítjuk a közösségeknek a fejlesztéspolitikába való bevonására, a közösségi szereplők megerősítésére, a regionális és közösségi fejlődést támogató intézkedések önálló végrehajtására, valamint a közösségi fellépés hatásának bemutatására és kommunikációjára vonatkozó tapasztalatokat és gyakorlatokat.

Hajdú-Bihar vármegye ennek megfelelően vidéki térségeink kapacitásának erősítését, települési közösségeinknek  a vármegyét érintő fejlesztésekbe aktív partnerként történő bevonását tűzte ki célul a digitalizáció, klímaadaptáció, gazdasági és társadalmi kihívások vonatkozásában.

A projekt időtartama: 2023. március – 2027. május

A projekt költségvetése: 1.912.308 EUR

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának projekt költségvetése: 196.912 EUR

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: