Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Területfejlesztési dokumentumok

Az önkormányzati rendszer felülvizsgálata során megváltozott jogszabályok a megyei önkormányzat szerepkörét jelentősen átalakították, 2012. január 1-jétől leghangsúlyosabb tevékenységként a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint az ezekhez kapcsolódó koordinációs feladatokat jelölik meg.

A megyei fejlesztési, tervezési, programozási dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó feladatok

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése – széleskörű társadalmi egyeztetést követően – 214/2012. (XI. 30.) MÖK határozatával elfogadta a megye helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat dokumentumát és azt megfelelőnek tartotta a további tervezés alapjául.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/2014. (II. 28.) MÖK határozatával elfogadta a Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepcióját, s a koncepció készítésének folyamatával párhuzamosan megkezdődött a megyei területfejlesztési program kidolgozása.

A megyei területfejlesztési program stratégiai és operatív programrészből áll, melynek tartalmi követelményeit a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 160/2014. (IX. 26.) MÖK határozatával fogadta el Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Programját.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet 19. § a) pontja értelmében egyik fontos feladata az integrált területi program összeállítása, valamint módosításának kezdeményezése.A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 64/2015. (V. 8.)MÖK határozatával fogadta el Hajdú-Bihar Megye Integrált Területfejlesztési Programját.

Az elfogadott dokumentumok az alábbiakban megtekinthetők:

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Területfejlesztés
Megosztás: