Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RENATUR

A projektről

 • Finanszírozó program: INTERREG EUROPE
 • Angol nyelvű honlapRENATUR
 • Linkedin free icon
 • Twitter_icon

A RENATUR projekt (Regionális szakpolitika erősítése a városperemi nyílt térségek természeti örökségének hatékonyabb megőrzése érdekében – Improving regional policies to better protect natural heritage of peri-urban open spaces) fő célja a városkörnyéki nyílt térségek természetvédelmi szempontú kezelésének fejlesztése volt. A projekt keretében áttekintésre kerültek a városok és vármegyei települések környékén fekvő területek, térségek természeti értékei, természeti öröksége, melyek megőrzése, fenntartható kiaknázása volt az együttműködés fő célkitűzése.

A munka első lépéseként megyei szintű helyzetelemzés keretében feltárásra kerültek az érintett területek természeti értékei, a jelenlegi hasznosítási formák. Ezt követően számos nemzetközi szakmai ülés biztosította a kölcsönös tapasztalatcserét, melynek eredményeként elkészült az elkövetkező időszak feladatait összegző megyei cselekvési terv, szoros együttműködésben a nemzetközi partnerség és a vármegye szakembereivel, kutatóival.

A projekt időtartama: 

2019. augusztus 1. – 2023. július 31.

A projekt költségvetése:

1.516.546 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 163.182 EUR.

 

Partnerség

 

RENATUR partnerség térkép
A RENATUR együttműködés partnerintézményei
 1. Martin Luther Egyetem Halle-Wittenberg (DE)
 2. Flamand Földhivatal (BE)
 3. BSC Vállalkozásfejlesztési Központ Kranj (SI)
 4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 5. Szász-Anhalti Regionális Fejlesztési és Közlekedési Minisztérium (DE)
 6. Baszkföldi Egyetem (ES)
 7. Mazovia Fejlesztési Ügynökség (PL)

 

Célkitűzések, tevékenységek

A városkörnyéki nyílt térségek, valamint természeti örökségük csökkenése megelőzhető a jól időzített, adminisztratív határokon túlmutató szakpolitikai és tervezési együttműködések segítségével.

A RENATUR projekt célkitűzése a városkörnyéki nyílt terek, térségek természeti örökségének védelmét ellátni képes szakpolitikai eszközrendszer javítása, erősítése volt. E szakpolitikák segítik a következők elérését:

 • ökoszisztémák és szolgáltatásaik védelme
 • biodiverzitás megőrzése és csökkenésének megállítása
 • talajfedés csökkentése
 • tudatosság erősítése a zöld infrastruktúra koncepció földhasználat-tervezésben betöltött szerepéről
 • ökoszisztémák töredezettségének megelőzése, kapcsolataik javítása

Konfliktusok Hajdú-Bihar megyében

 • Külterületi lakott övezetek, kertségek jelenlegi és jövőbeni urbanizálódásának kérdése
 • Az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztés mértéke, keretei
 • A lakóövezetek terjeszkedése a külterületi gazdasági, mezőgazdasági telephelyek, földhasználatok irányába
 • A városperemi térségek különböző övezetei lakó/üdülő/mezőgazdasági/gazdasági övezetei közötti védelmi célú övezet hiánya

 Fókuszterület

 • A természetvédelem országos programja – Nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése
 • Hajdú-Bihar megye – ökoszisztéma szolgáltatások áttekintése, problémák megfogalmazása, beavatkozási területek meghatározása a cselekvési terv kidolgozását megelőzően
 • Népszerűsítés
 • 2021-2027: a kérdéskör beépítése a tervezésbe

A projekt megvalósítása Hajdú-Bihar megyében várhatóan hatással lesz a különböző ágazatokra; az ökoszisztéma-szolgáltatások által a társadalmi és gazdasági javakra gyakorolt lehetőségek megfelelő megtervezése és értelmezése lehetővé teszi a hozzáadott érték elérését és létrehozását az intézményi és területi kapacitás megerősítése és fejlesztése formájában. A természeti örökség megőrzése révén lehetőség nyílhat a potenciállal rendelkező városperemi területek integrált és összehangolt fejlesztésére.

A projekt tevékenységei 3 fő csoportra voltak oszthatók:

 1. megyei helyzet feltérképezése, helyi és hazai jó gyakorlatok felkutatása, bemutatása a megyei szakértői csoport tagjaival közösen
 2. partner régiók és intézmények megoldásainak, gyakorlatainak megismerése és megvitatása
 3. megyei cselekvési terv (akcióterv) kidolgozása és megvalósítása

A tevékenységek ütemezése az alábbiak szerint történt:

Kiadványok

Kommunikációs anyagok

RENATUR projekt szórólap

RENATUR projekt brosúra

RENATUR projekt brosúra (lapozható)

Megyei helyzetértékelő dokumentumok

Városperemi térségek tájkaraktere

Városkörnyéki térségek felszínborítása

Előzetes helyzetértékelés – Hajdú-Bihar megye (angol)

Megyei cselekvési terv

RENATUR cselekvési terv – Hajdú-Bihar megye

Barnamező kataszter alapstruktúra

Szakpolitikai útmutató

Szakpolitikai Útmutató – A természeti tőke fenntartható hasznosítása, zöldinfrastruktúra fejlesztések (letölthető pdf)

Szakpolitikai Útmutató – A természeti tőke fenntartható hasznosítása, zöldinfrastruktúra fejlesztések (lapozható formátum)

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: