Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A projektről

Finanszírozó programINTERREG EUROPE

Célkitűzés: “Szociálisabb Európa” – “Kultúra és fenntartható turizmus” specifikus célkitűzés

Angol nyelvű honlap: OpenRegioCulture

              

OpenRegioCulture – A kulturális erőforrások hozzáférhetőségét elősegítő környezet közös megteremtése a sajátos igényű polgárok számára (Co-creation of environment for accessibility of cultural resources for people with special needs)

Az Európai Unióban 87 millió ember él valamilyen fogyatékossága (tartós fizikai, szellemi, értelmi vagy érzékszervi károsodás). Ez azt jelenti, hogy az EU lakosságának csaknem egyhatoda az enyhétől a súlyosig terjedő fogyatékossággal él. Számukra nehezebb lehet egy múzeumlátogatás, egy színházi előadás megtekintése vagy bármilyen kulturális élmény átélése. Néha a kultúrához való hozzáférésük valamilyen formában akadályozott. Az OpenRegioCulture projekt erre a problémára szeretne megoldást találni. 9 európai ország 10 partnerintézménye dolgozik közösen azon, hogy a vonatkozó szabályozásai-szakpolitikai eszközeiket felülvizsgálva a javítsa a kulturális és természeti erőforrásokhoz való hozzáférést speciális igényű polgárai számára.

A kulturális erőforrások társadalmi hozzáférhetőségének területén a döntéshozók előtt álló egyik legfontosabb kihívás a speciális szükségletekkel élő polgárokat érintő, a hozzáférhetőséget biztosító keretek kialakítása. Ezek a részben intézményesített szabványok vagy túl általánosan vannak meghatározva, vagy maguk az intézmények nem képesek alkalmazkodni a speciális szükségletű emberek sokféle igényéhez. A szabályozási-szakpolitikai eszközök rendelkezései gyakran meghatározzák, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy intézkedés inkluzív legyen, de nem határozzák meg pontosan annak részleteit. Ezért közösen kell kidolgozni a kulturális akadálymentesítési normák hatékony végrehajtásának feltételeit, a különböző fogyatékossággal élő emberek és a különböző típusú intézmények igényeihez igazított megoldások alapján.

A projekt célja olyan tapasztalatok és gyakorlati megoldások megosztása és kölcsönös megismerése, amelyek lehetővé teszik a szabályozási eszközök megalkotói számára, hogy olyan környezetet alakítsanak ki, amely ajánlásokat, bevált gyakorlatokat és iránymutatásokat is tartalmaz a szabványok végrehajtásához.
A cél hatékony elérése érdekében a projektpartnerek a kulturális és turisztikai ágazattal közös értékteremtő, innovatív megközelítést alkalmaztak, amely a hatóságok, intézmények, a kulturális ágazat munkatársai és a végfelhasználók (azaz a különböző igényekkel rendelkező emberek) bevonásával megfelel a projekt tematikus sajátosságának, amely a kultúra és a szociálpolitika (társadalmi befogadás) összekapcsolását jelenti a regionális politikában.
A tevékenységek egy kiegyensúlyozott, földrajzi, intézményi és tematikusan diverzifikált partnerségben valósulnak meg.

A projekt időtartama: 2024. április – 2028. június

A projekt költségvetése: 2.190.316 EUR

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának projekt költségvetése: 186.406 EUR

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: