ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
Skip Navigation Links
További hírek innen: Felhívás
2021.07.14
F E L H Í V Á S
kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslattételre

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésnek a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 7/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendeletére figyelemmel a megyei önkormányzat felhívást tesz közzé a következő, kitüntető díjakra vonatkozó javaslattételre:


„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja" adományozható azoknak, akik munkájukkal, társadalmi megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel, több évtizedes munkásságukkal jelentősen hozzájárultak Hajdú-Bihar megye fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a megye értékeinek feltárásához és megismertetéshez.


„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja" adományozható annak a fiatal művésznek, aki a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (zene, tánc, színház, képző- és iparművészet, építőművészet, népművészet, film- és fotóművészet) terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenységet mutat fel, valamint annak a személynek, aki egész életművével a közművelődésben maradandó értékeket teremtő, kimagasló munkát végzett.


„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja" adományozható annak a fiatal pedagógusnak, aki kiemelkedő nevelő és oktató munkát végez a gyermekek, a tanulók személyiségformálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában. A díj adományozható továbbá azon személynek, aki hosszú időn át kimagaslóan eredményes pedagógiai tevékenységet folytatott, iskolateremtő munkássága elméleti és gyakorlati eredményeit a megye több oktatási intézményében hasznosítják. 


Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja” adományozható azon fiatal, vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező személyek részére, akik a megye mezőgazdaságának fejlesztésével, az új technológiák elterjesztésével, a termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium európai uniós csatlakozását elősegítő tevékenységükkel, munkásságukkal hozzájárultak a mezőgazdaságból élők életminőségének javításához.


„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja” adományozható azoknak az aktív vagy a versenyzéstől visszavonult sportolóknak, akik kiemelkedő sporteredményt értek el, valamint azoknak, akik sportvezetői, sportoktatói, sportpedagógusi munkájukat kimagasló színvonalon végezték. 


„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja” adományozható a Hajdú-Bihar megyében kiemelkedő tevékenységet végző azon szervezeteknek, amelyek az adott évben – tevékenységi területüktől függetlenül – támogatták a helyi civil társadalom épülését. A díj olyan civil szervezeteknek adható, amelyek szervezetileg és működésükben is a pártoktól függetlenek, önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, az önkéntesség elve alapján szerveződnek, bírósági nyilvántartásba vételük szerint Hajdú-Bihar megyében rendelkeznek székhellyel.


„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” „Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért” felirattal adományozható azoknak, akik tartósan kifejtett rendkívüli teljesítményükkel hozzájárulnak a megyében lévő települések helyi önkormányzásához, valamint akik a megyei önkormányzat vagy a megye érdekében kimagasló önkormányzati vagy közigazgatási munkát végeznek.


A rendelet alapján a kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek: 

  • a megye települési önkormányzatai,
  • a megye települési önkormányzatainak polgármesterei,
  • a megyei közgyűlés tagjai, és bizottságai, 
  • a megyei jegyző,
  • a megyében működő felsőoktatási intézmények, 
  • a megyében működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek, kamarák valamint 
  • a megyében működő köztestületek.

Ezen felül:

  • A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja” adományozására javaslatot tehetnek a Hajdú-Bihar megyei sportági szövetségek is.
  • A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja” adományozására javaslatot tehetnek a Hajdú-Bihar megyében működő intézmények is.


A fenti személyek és szervezetek díjanként évente egy-egy személy vagy közösség kitüntetésére tehetnek javaslatot.

A díjak egyéneknek és közösségeknek, valamint külföldi állampolgároknak és közösségeiknek egyaránt adományozhatók.


A javaslatoknak 2021. augusztus 24. 12.00 óráig (Közigazgatási díj: 2021. augusztus 30.
12.00 óráig)
a megyei közgyűlés elnökéhez (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell megérkezniük.


A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 7/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelet megtalálható a megyei önkormányzat honlapján (www.hbmo.hu/Megyei Önkormányzat/Rendeletek menüpontban).


A rendeletben a felterjesztési eljárás módosításával a megye települési önkormányzatainak polgármesterei már önállóan is jogosultak a felterjesztésre. Települési önkormányzati képviselő-testület felterjesztése esetén az adatlaphoz a képviselő-testületi határozat kivonatát is szükséges mellékelni.


Az adományozásra vonatkozó javaslatot a megyei önkormányzat honlapjáról letölthető űrlapon nyomtatott formában kitöltve illetve elektronikus úton a jegyzo@hbmo.hu e-mail címre is megküldve – lehet megtenni.


A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” „Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért” díj átadására a Helyi Önkormányzatok Napja (szeptember 30.) alkalmából kerül sor.

A többi kitüntető díj a Megye Napján (november 22.) lesz átadva.