Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

EFOP-1.5.3-16-2017-00010 – konzorciumi partnerként

Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken

EFOP-1.5.3-16-2017-00010

EFOP-1.5.3-16-2017-00010 – „Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken
Konzorciumvezető: Kaba Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Földes Nagyközség Önkormányzata, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, Bihardancsháza Község Önkormányzata, Tetétlen Községi Önkormányzat, Biharnagybajom Községi Önkormányzat, Kaba Támasz Alapítvány, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata.

Projekt megvalósításának kezdete: 2019.08.01.

A projekt befejezés tervezett időpontja: 2022.12.31.

A támogatás mértéke: 100 %

Támogatás összege: 250 000 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. A cél elérését a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata együttműködésével valósítja meg a Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A tervezett képzések és programok hozzájárulnak a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, a az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.

A támogatási kérelemben résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának végrehajtása, kiegészíti, illetve megerősíti az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. A támogatási kérelem komplex megközelítése hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat teszi lehetővé. Lehetőséget nyújt, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

A projekt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata egészségmegőrző és -fejlesztő események lebonyolítását, valamint az ösztöndíj rendszer kidolgozását és megvalósítását, továbbá térségi prevenciós modell program kidolgozását vállalta:

  • Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálat lebonyolítása;
  • Megyei Sportágválasztó Nap lebonyolítása;
  • „Mozgásban a megye” – iskolai közösségek ügyességi csapatversenyzése program megvalósítása;
  • Térségi prevenciós együttműködési modellprogram készítése (Tersegi prevencios modellprogram_Kaba);
  • a megyei ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó eljárási szabályok kidolgozása és lebonyolítása.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2014-2020 európai uniós fejlesztési ciklus forrásaiból nyertes pályázataink
Megosztás: