Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TOP-1.5.1-20-2020-00013

A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében

TOP-1.5.1-20-2020-00013

A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében

Kedvezményezett neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Projekt címe: „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében

Projekt azonosítószáma: TOP-1.5.1-20-2020-00013

A szerződött támogatás összege: 300 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június 30.


Projekt tartalma:
 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-tel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be 2020.12.14. napján „2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében” címmel, amely 2021.03.01. napon kelt támogatói döntésről szóló levél alapján 300 000 000 Ft-os, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2021.05.31 napján lépett hatályba.

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.08.01 – 2023.06.30.

A pályázat alapvető célja az európai uniós 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és projektszintű előkészítési tevékenységek támogatása, az előkészítési feladatok gyorsítása, és azok magasabb színvonalú megvalósítása Hajdú-Bihar megyében.

Általános projekt információk:

A pályázat keretében megvalósításra kerülő tevékenységek:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a következő tevékenységek ellátását vállalta a projekt keretében:

  • a 2013. november 29. napján elfogadott Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása és megyei Területfejlesztési Program készítése, valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek ellátása,
  • a megyei Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása,
  • illetve környezeti hatástanulmányok készíttetése.

A Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat és ITP elkészítése az önkormányzat munkatársai saját teljesítésében végezték, míg a Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, részbeni módosítása, Területfejlesztési Program, a területi tervekhez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatok elkészítése külső szakértő révén kerül elkészítésre.

A HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a projektben a TOP Plusz Operatív Program keretében benyújtandó pályázatokhoz szükséges szakmai dokumentumok elkészítését (pl. megalapozó dokumentumok), elkészíttetését (pl. magas és mély építési tervezési dokumentumok) végzi.

A projekt eredményei:

A projekt eredményeképpen a megvalósítás időszak végére:

  • Elkészítésre és elfogadásra kerül a végleges Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció és a végleges Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program, továbbá a végleges Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Program (ITP 2021-27);
  • valamint a projekt zárásig elkészítésre kerülnek települési, projektszintű tervezést megalapozó dokumentumok.

A projekt keretében vállalt legfontosabb tevékenységek:

  1. Elfogadott, végleges Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció és a végleges Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program:

A 43/2021. (V. 6.) elnöki határozattal (a Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési Koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat, valamint Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési Koncepciója), illetve a 44/2021. (V. 6.) elnöki határozattal (Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Stratégia Program 2021-2027 és a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 Operatív Programrész) elfogadásra kerültek.

A dokumentumok elérhetőek a Megyei tervezés 2021-2027 linken.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2014-2020 európai uniós fejlesztési ciklus forrásaiból nyertes pályázataink
Megosztás: