TOP PLUSZ Pályázatok


ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
Skip Navigation LinksKezdőlap > Megyei Önkormányzat > Közgyűlési előterjesztések > 2012. évi Közgyűlési Előterjesztések
2012. évi Közgyűlési Előterjesztések
2012. február 17.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2012. 02. 10.
  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2012. 02. 10.
  Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Hivatal alapító okiratának és ügyrendjének módosítására
 2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére
 3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő döntésekre
 4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadására
 5. Előterjesztés védelmi feladatok átadására vonatkozó megállapodás megkötéséről
 6. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2011. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2011. évi tevékenységéről, valamint javaslat az ügynökség működéséhez kapcsolódó döntésekre
 8. Előterjesztés a megyei és a regionális fejlesztési tanács megszűnéséhez kapcsolódó megállapodások megkötésére, a működésükhöz biztosított támogatás elszámolására, valamint területfejlesztési konzultációs fórumok létrehozásával összefüggő döntésekre
 9. Előterjesztés pályázat benyújtására
 10. Különfélék
2012. február 27.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2012. 02. 22.
  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2012. 02. 22.
  Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
 2. Előterjesztés vagyonkezeléshez kapcsolódó beszámolók elfogadására
 3. Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi működési támogatásának elszámolásáról
2012. március 23.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2012. 03. 14.
 
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2012. 03. 14.
  Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára
 2. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja 2011. évi végrehajtásáról
 3. Előterjesztés delegálásokra, valamint alapító okirat módosítására
 4. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
 5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai, pénzügyi tervéről, valamint közszolgáltatási szerződés megkötéséről
 6. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2012-2014. időszakra vonatkozó területfejlesztési és területrendezési feladataira
 7. Előterjesztés pályázatokkal, támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntésekre
 8. Előterjesztés az átadott gyermekvédelmi feladatok elszámolásával kapcsolatos döntésekre
 9. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól
 10. Különfélék
2012. május 10.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2012. 05. 02.
  Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2012. 05. 02.

  Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről, valamint javaslat Hajdú-Bihar megye közbiztonsági koncepciójának elfogadására
 2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. és 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintő döntésre
 3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, valamint az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
 4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
 5. Előterjesztés Hajdú-Bihar megye területfejlesztésére vonatkozó távlati célok meghatározására, valamint területfejlesztést érintő együttműködésre
 6. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására
 7. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre
 8. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására, valamint ügyvezetőt érintő személyi döntésre
 9. Előterjesztés a megyei önkormányzat társadalmi kapcsolatait érintő döntésekre 
 10. Előterjesztés használat jogáról történő lemondásra
 11. Különfélék

2012. június 29.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2012. 06. 21.
 
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2012. 06. 21.
  Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
 2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására, ingatlanokat érintő döntésekre, valamint alapítványok támogatására
 3. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására
 4. Előterjesztés gazdasági társaságokat, valamint alapítványt érintő döntésekre
 5. Előterjesztés területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre, valamint delegálásra
 6. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 7. Előterjesztés sportösztöndíj adományozására
 8. Különfélék
2012. szeptember 14.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2012. 09. 07.
  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2012. 09. 07.
  Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezéséről
 2. Előterjesztés költségvetést érintő döntésre, valamint alapítvány támogatására
 3. Előterjesztés fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó megállapodások megkötésére
 4. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására
  További kapcsolódó dokumentumok:
   03_1.melléklet_ETT_támogatási_szerződés.pdf
   03_4.melléklet_NFM_támogatási_szerződés.pdf
  Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2012. évi adományozására (zárt ülés)Különfélék
  2012. szeptember 28.
  Letöltés
  MEGHÍVÓ
  Közzétéve: 2012. 09. 21.
   
  ELŐTERJESZTÉSEK
  Közzétéve: 2012. 09. 21.
    Letöltés

  NAPIRENDI JAVASLAT

  1. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására, valamint költségvetést érintő döntésekre
  2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatal gazdálkodásának 2012. évi első félévi helyzetéről
  3. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró, értékelő munkafolyamatára, valamint a partnerségi terv elfogadására
   További kapcsolódó dokumentumok:
    03A_Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési koncepcióját megalapozó feláró értékelő vizsgálat_munkanyaga.pdf
    03AA_Munkaanyag_Melléklet.pdf
   Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt szerződésekrőlTájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásárólElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési tervének módosításáraElőterjesztés delegálásokra
   2012. november 30.
   Letöltés
   MEGHÍVÓ
   Közzétéve: 2012. 11. 23.
     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK
   Közzétéve: 2012. 11. 23.
     Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala gazdálkodásának 2012. évi I-III. negyedéves helyzetéről
   2. Előterjesztés önkormányzati rendelet módosítására, hatályon kívül helyezésére, valamint alapítvány támogatására
   3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
   4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró, értékelő munkarészének lezárására
   5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervére
   6. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetéről
   7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt támogatási szerződések lezárására
   8. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
   9. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásával kapcsolatban
   10. Különfélék
   2012. december 14.
   Letöltés
   MEGHÍVÓ
   Közzétéve: 2012. 12. 07.
     Letöltés

   ELŐTERJESZTÉSEK
   Közzétéve: 2012. 12. 07.

     Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet elfogadására, önkormányzati rendelet módosítására, valamint alapítvány támogatására
   2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi üléstervének elfogadására
   3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt támogatási szerződések lezárására, részletfizetéssel kapcsolatos döntésre
   4. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, egyedi döntésre