TOP PLUSZ Pályázatok


ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
Programok
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HURO)

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 a korábbi INTERREG III.A. (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 programok folytatásaként a 2007-2013 programozási időszakban került megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek alkalmazásával, a két ország szomszédos határvonalán. Ezen időszakban határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás állt rendelkezésre az érintett 8 megyében.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szavazati joggal delegált egy állandó tagot, valamint egy helyettes tagot a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HURO) Közös Monitoring Bizottságába, valamint Közös Irányító Bizottságába, továbbá a Románia és Magyarország között a 2014-2020 időszakban megvalósuló Határon Átnyúló Együttműködési Program előkészítésére létrejött Közös Munkacsoportba. 
A 2007-2013-as időszak tapasztalatiból elmondható, hogy forráslehívás tekintetében a Program legnagyobb nyertese Bihor és Hajdú-Bihar megye volt, mely köszönhető a megyei szereplők aktív részt vételének.A Program végrehajtása ütemezés szerint halad, és előreláthatólag maradéktalanul felhasználásra kerül az összes rendelkezésre álló forrás, miközben a magyar és a román oldal közötti forrásmegoszlás kiegyensúlyozott, várhatóan összességében 50-50 százalék körül alakul majd.


Nemzetközi programok/International Programmes

Interregionális együttműködési programok

Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az Európai Unió teljes területét lefedik, és elsősorban tapasztalatcserét szolgálnak. Az interregionális programokban EU–n kívüli országok is részt vehetnek. 2014 és 2020 között a következő négy interregionális program működik: INTERREG EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III és URBACT III. Ezek a programok rendre a 2007–2013 közötti időszakban működő INTERREG IVC, ESPON 2013, INTERACT II és URBACT II programok folytatásai. 

http://www.interregeurope.eu

http://www.espon.eu

http://www.urbact.eu

http://www.interact-eu.net/


Transznacionális együttműködési programok

A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy az egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek intézményei közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. Magyarország 2014–től a CENTRAL EUROPE, valamint a DUNA transznacionális együttműködési programokban vesz részt.

A transznacionális projektek jellegzetessége: Az együttműködéseknek – a programok fenti célkitűzéséből adódóan – olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő országok partnerei külön-külön, nemzeti szinten kívánnák megoldani. Minthogy a projektek célja a megoldások közös keresése, de nem a „megoldás” megvalósítása, a projektek leginkább tervezési, kutatási, szakmai együttműködési jellegűek, melyek indokolt esetben kisebb kivitelezési elemeket is magukban foglalhatnak. Fentiekből adódóan a programok támogatják, hogy a közös munka későbbi – már nem e programokból finanszírozott – beruházásokat indukáljon. E cél elérése érdekében az együttműködéseknek (figyelembe véve az elszámolható költségtípusok által meghatározott korlátokat) minél inkább törekedni kell a projekt-eredmények konkrétságára, további területfejlesztési akciókat, konkrét beruházásokat előkészítő jellegére.

A programok elsődleges célcsoportját az adott programterületen bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező, non-profit jelleggel valamilyen közcél érdekében tevékenykedő szervezetek jelentik (közintézmények, területi tervező- oktató- kutató-intézetek, civil szervezetek, stb). Egyes programok – amennyiben ezt a projekt jellege indokolja – lehetővé teszik profitorientált intézmények bevonását is a partnerségbe. Ennek feltételeit mindig az aktuális pályázati felhívás részletezi.

http://www.central2020.eu/

http://www.interreg-danube.eu