TOP PLUSZ Pályázatok


ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
Skip Navigation Links
Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban
EFOP-1.5.3-16-2017-00077A konzorciumvezető neve: NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

További konzorciumi tagok:

·         Vámospércs Városi Önkormányzata,

·         Nyíracsád Község Önkormányzata,

·         Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,

·         Bagamér Nagyközség Önkormányzata,

·         Nyírmártonfalva Község Önkormányzata,

·         Fülöp Község Önkormányzata,

·         Álmosd Község Önkormányzata,

·         Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat.


A projekt címe: „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban”

Támogatási szerződés száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00077

A szerződött támogatás összege: 482 728 042 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.

 

 A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a Nyíradonyi járásban a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. Ennek hatására a megvalósítási területen, településeken élők megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrásokat fejleszteni. A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a településméretből, a határmenti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése, a térség felzárkóztatásához szükséges szakember‐ellátottságának fejlesztése.

 

A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban:

 1. A humán közszolgáltatások szakember‐ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás‐csomagok kialakítása, megerősítése
 3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
 4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 5. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő‐piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő‐piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása
 6. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása
 7. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
 8. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 A projekt stratégiai célja a Nyíradonyi járás településein:

 1. A humán szolgáltatások fejlesztése, melyek hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, és valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése által segítenek kiküszöbölni a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat.
 2. A felmérés alapján a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 3. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
 4. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.
 5. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
 6. Kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A specifikus célokhoz betervezésre került tevékenységek, helyi igények alapján kerültek összeállításra, figyelembe véve a települési és térségi fejlesztési dokumentumokban foglaltakat. Azokkal összhangban van és hozzájárul az érintett dokumentumokban foglalt fejlesztési célokhoz is.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat egészségügyi prevenciós programok, sportválasztó napok és az ösztöndíj rendszer kidolgozását és megvalósítását vállalta. (Sportágválasztó napok rendezése; Sportantropometriai vizsgálatok; „Mozgásban a megye” – életmódváltást ösztönző sportrendezvények és versenyek szervezése; Megyei Egészségnapok; Térségi prevenciós együttműködési modellprogram készítése; Nyári táborokat kiegészítő sportfoglalkozások rendezése, a megyei ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó eljárási szabályok kidolgozása).