Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Coimbrai térségek újjáélesztése – Portugáliában folytatódott a GOCORE partnerek munkája

A portugál partner szervezésében 2024. február 20-22. között megvalósuló tapasztalatcsere, tanulmányút és szakmai kerekasztal beszélgetés során – melyek helyszínéül a Coimbrai Egyetem szolgált – a GOCORE projekt partnerintézményeinek szakemberei, illetve meghívott külső szakértőik vitatták meg a Coimbrai Településközi Szövetség településeinek, közösségeinek fejlesztését segítő lehetséges megoldásokat. A munkát Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának munkatársai mellett a Debreceni Egyetem előadója, illetve Nádudvar település polgármestere segítette.

Az elvándorlás és az idősödő népesség problémája, a klímaváltozás okozta nehézségek Hajdú-Bihar térségében is jelentős kihívásokat jelentenek, így a partneri tapasztalatok megosztása, az alkalmazott megoldások megismerése a vármegye fejlesztési elképzelései kapcsán is jelentős hozzáadott értékkel bírnak.

A munka párhuzamosan zajlott két szekcióban: a szeminárium biztosított lehetőséget a partnerek jó gyakorlatainak kölcsönös megismerésére és megvitatására, míg a peer review szekció szakértői a portugál partner által előzetesen megfogalmazott lokális kihívások, problémák megoldására igyekezett javaslatokat megfogalmazni.

A találkozó első napján a Coimbrai Egyetem rektorhelyettesének, a Coimbrai Településközi Szövetség elnökének, illetve a portugál Központi Régió elnökének hivatalos nyitóbeszédét a régió általános helyzetének, legjelentősebb kihívásainak és legfontosabb fejlesztési és együttműködési eredményeinek bemutatása követte.

A nap további részében egyrészt megkezdődött az első szekció keretében zajló szemináriumi munka, a peer review szekcióban pedig a vendéglátó partner – a regionális operatív programok közreműködő szervezeteként és az integrált területi beruházások koordinátoraként működő Coimbrai Településközi Szövetség – közreműködésével áttekintésre kerültek a megválaszolásra váró kérdések, főbb problémák, melyek fókuszában a természeti katasztrófákkal sújtott, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szempontból is lemaradással küzdő térség újraélesztése állt. A délután a Coimbrai Egyetem régióban betöltött szerepének helyszíni bemutatásával zárult.

A rendezvény második napján megkezdődött a partneri jó gyakorlatok bemutatása, illetve a peer review keretében lehetőség nyílt a helyi érdekelti csoport tagjaival (Központi Régió Regionális és Fejlesztési Koordinációs Bizottsága, Pinhal Interior térség Településközi Szövetsége, ADXTUR Turizmusfejlesztési Ügynökség, Fejlesztésért és Kohézióért Felelős Nemzeti Ügynökség, ForestWISE – Integrált Erdő- és Tűzvédelmi Együttműködési Laboratórium) történő részletes beszélgetésekre, interjúkra.

 

A munka Cerdeira településen folytatódott, ahol a Cerdeira Pala Faluban tett látogatás során a résztvevők részleteiben is megismerhették a közösségi kezdeményezések eddigi eredményeit, egyúttal első kézből szerezhettek tapasztalatot a térség karakterisztikáját, múltját és jelenét, jövőbeni lehetőségeit illetően.

 

A megismert információkra, a közös gondolkodás során részleteiben is megvitatott tényekre és ötletekre építve zajlott a rendezvény harmadik, utolsó napjának programja, melynek eredményeként bemutatásra kerültek a vendéglátó régió számára gondosan megfogalmazott első, vázlatos javaslatok. A munka a következő hetekben aktívan folytatódik, értékelve egyrészt a szemináriumon elhangzott jó példákat, másrészt részletesen kimunkálva a portugál partner számára készülő szakmai javaslatcsomagot tartalmazó jelentést.

A GOCORE projekt soron következő nemzetközi rendezvénye Dániában kerül megrendezésre 2024 júniusában.

Sajtóközlemény – GOCORE projekt – Coimbra szakmai tapasztalatcsere

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység
Megosztás: