Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nemzetközi tevékenység

Krakkóban találkoztak az OpenRegioCulture projekt partnerei – nyitóülés Lengyelországban

Az OpenRegioCulture projekt – amelynek célja a kultúrához való hozzáférés javítása a sajátos igényű polgárok számára – első találkozójára 2024. június 12-13-án került sor Krakkóban. 9 európai ország 10 partnerintézményének képviselői gyűltek össze, hogy megismerhessék a vendéglátó Małopolska régió jó gyakorlatait a témában, hasznos ötleteket vigyenek haza, és értékes szakmai-szakpolitikai ajánlásokat tegyenek a házigazdáknak.

Az Európai Unióban mintegy 87 millió ember él valamilyen fogyatékossággal (tartós fizikai, szellemi, értelmi vagy érzékszervi károsodás). Ez azt jelenti, hogy az EU lakosságának csaknem hatoda rendelkezik valamilyen – az enyhétől a súlyos mértékig terjedő – fogyatékossággal. Számukra nehezebb lehet egy múzeumlátogatás, egy színházi előadás megtekintése vagy bármilyen kulturális élmény megtapasztalása. Előfordul, hogy a kultúrához való hozzáférésük valamilyen módon akadályokba ütközik.

Az Interreg Europe program társfinanszírozásával megvalósuló OpenRegioCulture projekt erre a programra szeretne megoldást találni. 9 európai országból 10 partner gyűlt össze, hogy különböző szakpolitikai eszközeiket fejlesszék a kulturális és természeti erőforrásokhoz való hozzáférés terén a speciális igényű emberek számára. Małopolska régió és a Krakkói Małopolska Kulturális Intézet (PL), Máramaros Megyei Tanács (RO), Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata (HU), Közép-Görögörszág Régió (GR), Korzikai Közösség (FR), Dél-Limburgi Turisztikai Hivatal (NL), Riga Tervezési Régió (LV), KulturRegion FrankfurtRheinMain Rt. (DE) és KMOP – Szakpolitikai Központ Nonprofit Egyesület (BE) az elkövetkező 4 évben tapasztalatokat és gyakorlati megoldásokat cserélnek majd a kultúra hozzáférhetőségének területén. Különböző ajánlásokat, jó gyakorlatokat és iránymutatásokat dolgoznak ki, hogy változásokat érjenek el a regionális politikákban, amelyekből kiindulva a közintézmények az akadálymentesítés minden formáját sikeresen megvalósíthassák.

A projekt első interregionális találkozójára 2024. június 12-13-án került sor a lengyelországi Krakkóban, ahol a projekt összes partnere először találkozott személyesen egymással.

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatát Tuska-Mátrai Melinda, a Nemzetközi Csoport vezetője és Tóth Nikolett képviselte.

A hivatalos nyitókonferencia után – ahol különböző általános menedzsment, pénzügyi, kommunikációs és módszertani kérdéseket vitattak meg – megkezdődött az első tanulmányút, ahol a projektpartnerek megismerhették és megvizsgálhatták a házigazda, Małopolska régió számos jó gyakorlatát.

Nagyon érdekes volt hallani a Małopolska empatikus kultúra programról, amelyet 2016-ban kezdtek, és amely 23 regionális kulturális intézmény hozzáférhetőségének javítására irányuló projektként indult. Mára már nem csak a fogyatékkal élők igényeire koncentrál, hanem kiemelti, hogy nyitottak kell lenni az intézményeiket látogató emberek sokszínű és különböző igényeire. Most már nemcsak gyakorlati megoldásokat kínál, hanem ösztönzi a kulturális, szociális és oktatási politikákat, mind szakpolitikai, mind stratégiai szinten.

A II. világháború alatti életkörülményeket bemutató Honi Hadsereg Múzeum meglátogatásával a partnerek megfigyelhették, hogyan törekszik az intézmény, hogy kiállításait mindenki számára elérhetővé tegye. Az épület 2011 óta akadálymentesített, rámpákat, mozgássérülteknek is használható liftet, valamint mosdót is építettek. A „Hallgassa meg a Honi Hadsereg történetét” program keretein belül egy új „túraútvonalat” építettek ki az épületben, amelyhez hanganyagot, valamint különböző kézbe vehető, tapintható maketteket (pl. térképeket, sisakot stb.) készítettek a látássérültek számára. A „A történelem fülön csíp. Siketek az ösvényen” projektnek köszönhetően 27 felvétel készült. A videókban jelnyelv és feliratok segítségével ismertetik a kiállítást, ezek megtekintésére a múzeum több pontján elhelyezett QR-kódok beolvasásával van lehetőség. A projekt keretein belül képzéseket is tartottak az alkalmazottak számára, például lengyel jelnyelvi tanfolyamot. Az említettek mellett ki kell emelni, hogy a múzeum hetente egyszer csendes nyitvatartással működik, amely elsősorban az autista látogatók számára nyújt támogatást.

A projekt partnerek a Cricoteka – Tadeusz Kantor művészetének dokumentációs központja hibrid kulturális intézménnyel is megismerkedtek, mely Kantor darabjaiból származó színházi tárgyak, rajzok és a művész munkásságával kapcsolatos dokumentumok gyűjteményének tárolására, bemutatására és gondozására szolgál. A Cricoteka folyamatosan arra koncentrál, hogy kulturális kínálatát a lehető legszélesebb közönség számára elérhetővé tegye, beleértve a speciális igényekkel rendelkező társadalmi csoportokat is. A kiállításokat úgy készítik el, hogy letesztelik megfelelő-e a mozgássérült látogatók számára, valamint azokból a kiállítási darabokból, amelyekhez nem lehet hozzáérni, megfogható maketteket készítettek. Az épület bejárása a látássérültek számára is elérhető, ezt segítik a földön található jelek, amelyek az irányt jelzik, valamint az egész épületről külsőleg és egy részéről belsőleg is elkészített makettek. A halássérültek számára is nyújtanak segítséget, mivel rendelkeznek olyan munkatárssal, aki megtanulta a lengyel jelnyelvet.

Az érdekfeszítő előadásokat és egyeztetéseket követően a partnerek csoportmunka keretében összegezték legfontosabb észrevételeiket, fejlesztési javaslataikat és meglátásaikat, valamint következtetéseket, ötleteket és ajánlásokat fogalmaztak meg.

A projekt a jó gyakorlatok további kidolgozásával, a különböző regionális szakértők feltérképezésével és az év végi következő magyarországi tanulmányút előkészítésével folytatódik.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

Coimbrai térségek újjáélesztése – Portugáliában folytatódott a GOCORE partnerek munkája

A portugál partner szervezésében 2024. február 20-22. között megvalósuló tapasztalatcsere, tanulmányút és szakmai kerekasztal beszélgetés során – melyek helyszínéül a Coimbrai Egyetem szolgált – a GOCORE projekt partnerintézményeinek szakemberei, illetve meghívott külső szakértőik vitatták meg a Coimbrai Településközi Szövetség településeinek, közösségeinek fejlesztését segítő lehetséges megoldásokat. A munkát Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának munkatársai mellett a Debreceni Egyetem előadója, illetve Nádudvar település polgármestere segítette.

Az elvándorlás és az idősödő népesség problémája, a klímaváltozás okozta nehézségek Hajdú-Bihar térségében is jelentős kihívásokat jelentenek, így a partneri tapasztalatok megosztása, az alkalmazott megoldások megismerése a vármegye fejlesztési elképzelései kapcsán is jelentős hozzáadott értékkel bírnak.

A munka párhuzamosan zajlott két szekcióban: a szeminárium biztosított lehetőséget a partnerek jó gyakorlatainak kölcsönös megismerésére és megvitatására, míg a peer review szekció szakértői a portugál partner által előzetesen megfogalmazott lokális kihívások, problémák megoldására igyekezett javaslatokat megfogalmazni.

A találkozó első napján a Coimbrai Egyetem rektorhelyettesének, a Coimbrai Településközi Szövetség elnökének, illetve a portugál Központi Régió elnökének hivatalos nyitóbeszédét a régió általános helyzetének, legjelentősebb kihívásainak és legfontosabb fejlesztési és együttműködési eredményeinek bemutatása követte.

A nap további részében egyrészt megkezdődött az első szekció keretében zajló szemináriumi munka, a peer review szekcióban pedig a vendéglátó partner – a regionális operatív programok közreműködő szervezeteként és az integrált területi beruházások koordinátoraként működő Coimbrai Településközi Szövetség – közreműködésével áttekintésre kerültek a megválaszolásra váró kérdések, főbb problémák, melyek fókuszában a természeti katasztrófákkal sújtott, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szempontból is lemaradással küzdő térség újraélesztése állt. A délután a Coimbrai Egyetem régióban betöltött szerepének helyszíni bemutatásával zárult.

A rendezvény második napján megkezdődött a partneri jó gyakorlatok bemutatása, illetve a peer review keretében lehetőség nyílt a helyi érdekelti csoport tagjaival (Központi Régió Regionális és Fejlesztési Koordinációs Bizottsága, Pinhal Interior térség Településközi Szövetsége, ADXTUR Turizmusfejlesztési Ügynökség, Fejlesztésért és Kohézióért Felelős Nemzeti Ügynökség, ForestWISE – Integrált Erdő- és Tűzvédelmi Együttműködési Laboratórium) történő részletes beszélgetésekre, interjúkra.

 

A munka Cerdeira településen folytatódott, ahol a Cerdeira Pala Faluban tett látogatás során a résztvevők részleteiben is megismerhették a közösségi kezdeményezések eddigi eredményeit, egyúttal első kézből szerezhettek tapasztalatot a térség karakterisztikáját, múltját és jelenét, jövőbeni lehetőségeit illetően.

 

A megismert információkra, a közös gondolkodás során részleteiben is megvitatott tényekre és ötletekre építve zajlott a rendezvény harmadik, utolsó napjának programja, melynek eredményeként bemutatásra kerültek a vendéglátó régió számára gondosan megfogalmazott első, vázlatos javaslatok. A munka a következő hetekben aktívan folytatódik, értékelve egyrészt a szemináriumon elhangzott jó példákat, másrészt részletesen kimunkálva a portugál partner számára készülő szakmai javaslatcsomagot tartalmazó jelentést.

A GOCORE projekt soron következő nemzetközi rendezvénye Dániában kerül megrendezésre 2024 júniusában.

Sajtóközlemény – GOCORE projekt – Coimbra szakmai tapasztalatcsere

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

GOCORE – 1. Webinar

GOCORE webinar: Hogyan építsünk ellenálló régiókat a közösség bevonásával/közösségi részvétellel?

Online, angol nyelven, 2023.11.27., 11:00 CET 

A GOCORE (Governing Community Resilience) projekt a helyi szerepvállalás és részvétel fokozása révén segíti az ellenálló régiók erősítését.

A projekt célja a vidéki és/vagy periférikus térségek fejlődésének erősítése azáltal, hogy a közösségeket aktív partnerként vonja be a regionális szakpolitika kidolgozásába és végrehajtásába. A GOCORE hatékony mechanizmusokat hoz létre a közösségek bevonására és felhatalmazására a regionális politikába és döntéshozatalba azáltal, hogy bevonja, felhatalmazza e közösségeket, illetve  demonstrálja a közösségi részvétel erejét az olyan, aktuális társadalmi kihívások kezelésében, mint az éghajlatváltozás és a digitális átmenet, valamint az olyan társadalmi-demográfiai problémák, mint az elöregedés, a népességfogyás és a migráció vonatkozásában.

Miről szól a közösségi szerepvállalás, és hogyan növelhetjük a közösségek részvételét?
Csatlakozzon hozzánk online rendezvényeinken, amelyeken a közösségi ellenálló képességgel kapcsolatos kezdeményezéseket és a legjobb gyakorlatokat mutatjuk be a következő területeken:

 • Éghajlatváltozás
 • Digitális átmenet
 • Társadalmi-demográfiai változások

Ezek az online rendezvények (webinar) a GOCORE elveit követik:

 • A helyi közösségek bevonása
 • A közösségi cselekvés erősítése
 • A közösség erejének DEMONSTRÁLÁSA

Ismerje meg Európa különböző térségeinek példáit, jó gyakorlatait!

A rendezvény nyelve angol, tolmácsolás nem biztosított.

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

Energetikai átállás Podkarpackie régióban – lengyelországi tanulmányúton találkoztak az EXPRESS projekt partnerei

EXPRESS projekt logo

A 2023. október 24-25-én a lengyel partner által szervezett rendezvény fő témája az volt, hogy Podkarpackie régióban ösztönözni és növelni kívánják a megújuló energiaforrások, kiemelten a szélenergia és a hidrogénalapú energia felhasználását.

Hajdú-Bihar vármegyéből a DKV szakemberei vettek részt személyesen a rendezvényen, bemutatva a tömegközlekedés fejlesztésének eddigi eredményeit és felvázolva a jövőbeni terveket.

A látogatás első napjára a rzeszowi Urban Innovation Centerben (UrbanLab Rzeszow) került sor – ez egy olyan városi közösségi tér, amely azok számára áll rendelkezésre, akik ténylegesen hatást kívánnak gyakorolni a várost érintő változásokra, a fejlődés irányára. Ez egyszerre a gondolatok, nézetek és ötletek átadásának, megosztásának helyszíne, ahol újabb és újabb innovatív megoldások születnek Rzeszow városa számára. A központ lehetővé teszi az alulról építkező tevékenységek/kezdeményezések fejlesztését azáltal, hogy teret biztosít a kreatív és innovatív munkához, beleértve az egyedi városfejlesztési ötletek kidolgozását is, valamint lehetővé teszi a köztük lévő hálózatépítést, tapasztalat- és tudáscserét.

A RZESZÓW SMART CITY előadás bemutatta Rzeszów város fejlődésének jelenlegi és jövőbeli helyzetét a fenntartható tömegközlekedés és mobilitás szempontjából. Az előadás 3 fő kérdésre összpontosított, nevezetesen: a tömegközlekedésre, annak intelligens rendszerére és a határ menti településeken belüli integrációjára, a városi mikro- vagy öko-közlekedésre/mobilitásra, valamint Rzeszów jövőbeli törekvéseire a zöld, biodiverz és zéró kibocsátású város irányába. A megvitatott témák középpontjában a tömegközlekedési elérhetőség, a Rzeszówi funkcionális zóna (Rzeszów városa és a határ menti megyék közötti közlekedési elérhetőség) és a tömegközlekedési járműpark volt. Rzeszów intelligens infrastruktúráját nem csak a konferenciateremben mutatták be, hanem néhány intelligens elemét a partnerek a helyszínen is megtekinthették, amikor elektromos busszal körbeutazták Rzeszówot. Az utazás során a következő infrastrukturális elemeket mutatták be:
– napelemekkel működő, télen fűtött, nyáron pedig hűtött intelligens buszpályaudvar,
– hőszivattyúkkal és napelemekkel működtetett, zéró károsanyag-kibocsátású helyi buszpályaudvar épülete,
– elektromos buszok töltőállomása.

Rzeszów Smart City koncepciója a mikro- vagy ökomobilitást is fontosnak tartja. Bemutatták a kerékpáros útvonalakra, a kerékpáros infrastruktúrára – beleértve a nyilvános kerékpártárolókat és a robogórendszert – vonatkozó adatokat. Rzeszów jövőbeli törekvései a következők:

– Rzeszów 15 perces várossá váljon (olyan várostervezési koncepció, amelyben a legtöbb napi szükséglet és szolgáltatás, például a munka, a vásárlás, az oktatás, az egészségügy és a szabadidő eltöltése a város bármely pontjáról 15 perces sétával, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel könnyen elérhető),
– Rzeszów a 10 perces zöldövezetek városává váljon (olyan koncepció, amely lehetővé teszi a rzeszówiak számára, hogy a város bármely pontjáról 10 perces sétával, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel a legközelebbi zöldövezetet elérjék),
– az egyéni közlekedés betiltása a városközpontban.

Rzeszów a városfejlesztés tervezése során sem feledkezik meg polgárairól, a társadalmi részvétel kulcsfontosságú a végső döntések meghozatalában.

A vendéglátók bemutatkozását követően zajló tematikus workshop célja a fenntartható tömegközlekedés és a hidrogéngazdaság jelenlegi helyzetével kapcsolatos ismeretek megosztása volt. Minden projektpartner előadást tartott, amelyben megosztotta a szóban forgó témákkal kapcsolatos legfontosabb adatokat, információkat.

Az előadások rövid áttekintést nyújtottak a partnerrégiókról, a tömegközlekedés és a mobilitás terén elért eredményeikről, a fenntartható városi mobilitási tervekről (SUMP) vagy a jelenlegi és jövőbeli városi mobilitási projektekről, továbbá információk hangzottak el a közlekedéssel kapcsolatos CO2-kibocsátásra, energiafogyasztásra, a környezetbarát tömegközlekedési járműparkra, a tömegközlekedési hálózatokra vonatkozó legfontosabb adatokról.

A partnerrégiók polgárainak közlekedési szokásai is szóba kerültek. Jelentős időt szenteltek a kerékpáros infrastruktúrának, annak jelenlegi és jövőbeli fejlesztéseinek és beruházásainak. Sőt, az előadások a megújuló közlekedési kötelezettségekkel, a tömegközlekedés energiaátalakítási céljaival és a lakosok számára nyújtott előnyökkel is foglalkoztak. A célok elérésével kapcsolatos mobilitással kapcsolatos kihívások zárták a tárgyalt témák sorát. A partnerek közül néhányan a régiójuk hidrogénnel kapcsolatos projektjeiről, a technológiai fejlesztésekről és a zéró kibocsátású és zöld gazdaság elérésére irányuló törekvésekről is beszámoltak.

A résztvevők ezt követően Sanok teleülésre látogattak. Sanok városa egyike azoknak, amelyek nem csak törekednek a zöld energia minél szélesebb körű felhasználásáa, hanem már konkrét lépéseket is tettek a város zöld, környezetbarát és energetikailag függetlenítése érdekében. Sanok polgármesterének meghívására az EXPRESS projekt tanulmányútjának résztvevői megismerkedhettek a Sanok városa által megvalósítandó hidrogénalapú projekt részleteivel.

A sanoki városházán tett látogatás során a résztvevők megismerkedhettek a Kárpátaljai Hidrogénvölgy Egyesület feltételezéseivel is. A Rzeszów székhellyel működő egyesület egy olyan nem kormányzati szervezet, amely az ipar, az üzleti élet, a tudomány és a felsőoktatás, valamint a közigazgatás képviselőit és szereplőit tömöríti, akiknek közös érdekük a széles körben értelmezett hidrogéntechnológiák fejlesztése. Célja a hidrogéngazdaság fejlődésének támogatása és a helyi hidrogénipar hálózatának kiépítése. A következő tevékenységi területeken tevékenykedik: hő- és villamosenergia-termelés, hidrogénszállítás és -elosztás, hidrogén alkalmazása az iparban, K+F, elektrolízisek tervezése és építése, valamint szállítás. A közösség olyan intézményeket tömörít, mint az egyetemek, regionális hatóságok, valamint az üzleti és ipari ágazatok képviselői.

A partnerek és szakértőik végül Solinába utaztak, a vízerőmű megtekintése céljából. Az üzem a San folyó mentén, a Besszádokban található. Ez az egyik legnagyobb szivattyús-tározós erőmű a betongát természetes beömlésén. A beépített teljesítmény a korszerűsítés után kb. 200 MW. Az erőmű 4 vízerőműegységből áll. Lengyelország legmagasabb nehézgátjának lábánál található. A lehetséges lejtés 60 m. Az erőmű felső tározója Lengyelország legnagyobb mesterséges tavát alkotja. A gátat 1961 és 1986 között építették. Maga a gát 80 méter magas, 600 méter hosszú. Ez a hatalmas építmény 760 000 köbméter betont emésztett fel, és éves termelési kapacitása 230 GWh-nak felel meg. A létesítmény nem működik éjjel-nappal, csak ideiglenesen. Az erőmű 2 másik erőművel együtt a PGE Renewable Energy JSC tulajdonában lévő Solina-Myczkowce vízerőművi komplexumhoz tartozik.

Az EXPRESS projekt soron következő tanulmányútja az írországi Kilkennybe vezet, 2023 novemberében.

EXPRESS – Sajtóközlemény – Tanulmányút, Rzeszow

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

Olaszországban szereztek új tapasztalatokat a WEEEWaste projekt partnerei

A WEEEWaste projekt második nemzetközi szakmai találkozója 2023. október 17-18. között, az olaszországi Campobasso önkormányzatának szervezésében került megrendezésre. A rendezvényen Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának delegáltja mellett külső szakértőként az AKSD Kft., illetve a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszéke képviseltette magát.

A helyi szakértői csoport tagjainak (Molise Egyetem, Molise-i Kereskedelmi Kamara, Campobassoi Környezetvédelmi Őrök, „Tegyünk Zölden” Egyesület, Molise Régió, SEA Ambiente Rt. Legambiente Molise, Sviluppo Italia Molise) bemutatkozását követően számos kezdeményezés, jó gyakorlat is bemutatásra került, többek között az ERION rendszer és a RENEW projekt.

A rendezvény második napján nyílt lehetőség a kisméretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szentelt gyűjtőpont megtekintésére. Az ECO PUNTO elnevezésű innovatív ökopont célja egy hatékony, egyszerű és praktikus lakossági szolgáltatás létrehozása volt, mely egyelőre tesztjelleggel működik.

 

A résztvevők ezt követően Campobasso települési hulladéklerakójába látogattak, ahol betekintést nyertek a települési és az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtésének/készletezésének folyamatába.

A tapasztalatcserét követően a projekt megvalósítását érintő rövid megbeszélés zajlott. A következő tanulmányút házigazdája 2024 első felében a lipcsei partner lesz.

Sajtóközlemény No. 2 – Campobasso

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

Prágában találkoztak a WEEEWaste projekt partnerintézményei

A WEEEWaste projekt első személyes részvétellel zajló nyitóülése és tanulmányútja 2023. május 17-18. között került megrendezésre Prágában.

A találkozó a vezető partner, a Prágai Műszaki Egyetem szervezésében valósult meg, helyszíne a cseh Ipari és Kereskedelmi Minisztérium volt. A partneri bemutatkozásokat és szakmai teendőket követően került sor az első tanulmányútra, amely lehetővé tette számunkra, hogy betekintést nyerjünk az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosításának egyes megoldásaiba, gyakorlataiba.

A tanulmányút a csehországi Stráž pod Ralskemben található Praktik System s. r. o. vállalatnál zajlott (https://www.praktiksystem.cz/en/). Ez a látogatás első kézből szerzett tapasztalatokat és betekintést nyújtott a vállalat működésébe és gyakorlatába.

       

A PRAKTIK SYSTEM cég 27 éve keresi a legújabb megoldásokat az újrahasznosításban.

A vállalatot Petr Linhart alapította 1994-ben, és ő az egyedüli tulajdonosa a mai napig. Tapasztalatának, technológiai hátterének és a szolgáltatások minőségének köszönhetően a cég az elektromos és elektornikai hulladék és a műanyag feldolgozók között az európai élvonalba tartozik. A vállalat a visszanyert nyersanyagok (vas- és színesfémek, műanyagok) maximális felhasználására összpontosító szolgáltatásait egész Európában kínálja partnereinek. Technológiáik folyamatos fejlesztését az a törekvés motiválja, hogy a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem területén kiváló szolgáltatásokat nyújtsanak ügyfeleiknek. A cégnek 3 telephelye van a Cseh Köztársaságban (Stráž pod Ralskem, Prága, Horní Slavkov), ahol már több száz alkalmazott dolgozik. A vállalat 2008 óta működik együtt a büntetés-végrehajtási szolgálattal, melynek keretében a Stráž pod Ralskem-i telephelyen 80 elítéltet foglalkoztatnak.  A vállalat forgalma kb. 270 millió CZK/év. A PRAKTIK SYSTEM 11,59 t CO2-t takarít meg minden egyes tonna feldolgozott hűtővel és 1,2 t CO2-t minden egyes tonna feldolgozott műanyaggal.

       

A program második napján részletesen bemutatásra kerültek az egyes partner régiók által fókuszba helyezett fejlesztéspolitikai eszközök (stratégia), illetve minden partner ismertette, mely területeken szeretne változást generálni a projekt megvalósításával.

A résztvevők ezután szakmai megbeszélést folytattak az elektromos és elektronikai hulladékok kezelésére vonatkozó, az egyes partner régiókban és országokban alkalmazott keretekről, gyakorlatokról, illetve megvitattuk az előző napi tanulmányút tapasztalatait.

A soron következő tanulmányút házigazdája az olasz partner lesz 2023 őszén.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

Szakmai összefogás a vármegyei energetikai önellátás újragondolása érdekében

2023. június 6-án Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának szervezésében került sor az EXPRESS projekt első vármegyei szakmai megbeszélésére. A rendezvényen több, a szakmában aktív szervezet képviselője vett részt, köztük települési önkormányzatok vezetői és szakemberei, energetikai szakértők, egyetemi kutatók, településtervezési és területfejlesztési szakemberek, civil szervezetek. A megbeszélés során több kulcsfontosságú téma terítékre került, meghatározva a projekt soron következő tevékenységeinek kereteit is.

EXPRESS Sajtóközlemény No. 1

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

RIS4DANU hírek

Gyakorlati fázisba lépett a RIS4DANU projekt – Újabb lépések a zöld és innovatív átmenet útján

Az előző hónapokban véglegesített regionális helyzetelemzéseket és virtuális megbeszéléseket követően megkezdődött a kiválasztott hazai mintaterületek személyes felkeresése és a kapcsolódó munkaülések megvalósítása.

Az ún. vállalkozói tényfeltárás (EDP –  Entrepreneurial Discovery Process) módszertanának alkalmazása tette lehetővé, hogy az egyes mintaterületek jelenlegi tulajdonosai, az érintett települések döntéshozói, a vármegyében aktív kutatók, szakemberek, ernyőszervezetek képviselői, regionális és települési fejlesztési szakértők közösen gondolják végig az újrahasznosítás potenciális fókuszterületeit, az átmenetet segítő tevékenységek körét.

Hajdú-Bihar vármegyében Debrecen és Komádi helyszínekkel indult az a két szakmai workshop, melyek a DryVit Profi Kft. Kassai úti telephelyét, illetve az egykori komádi kendergyár területét vizsgálva segítették a legmegfelelőbb transzformációs célok meghatározását, majd a kapcsolódó tevékenységek megfogalmazását.

A debreceni telephely átalakítását érintő, 2023. március 28-29-én zajló munkában a DryVit Profi Kft. munkatársain és Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatán túlmenően Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara képviseltette magát.

RIS4DANU – DryVit Profi Kft. Kassai úti csarnok mintaterület workshop, 2023. március 28. – Agora Irodaház
RIS4DANU – DryVit Profi Kft. Kassai úti csarnok mintaterület workshop, 2023. március 28. – Agora Irodaház

A Komádi település életében egykor jelentős szerepet játszó volt Kendergyár revitalizációját célzó, 2023. március 30-31. között megrendezett workshop eredményességét a vármegye önkormányzati munkatársainak, a terület tulajdonosainak (Generálép Kft.) és a település vezetésének aktív részvételén túl segítette a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara szakértőinek együttműködése.

RIS4DANU – Komádi Kendergyár mintaterület workshop, 2023. március 30. – HBKIK
RIS4DANU – Komádi Kendergyár mintaterület workshop, 2023. március 30. – HBKIK

Mindkét rendezvény Martin Eichler, a svájci BAK Economics gazdaságkutató intézet és a BAK S3 egyesület elnökének moderálásával zajlott, melynek köszönhetően igen aktív és eredményes munka során fogalmazták meg a résztvevők a transzformáció lehetséges irányait.

Az események sikerének elengedhetetlen részese volt Jonas Herzer, a német VDI/VDE innovációs ügynökség szakértője, valamint Páger Balázs, aki a Bécsi Egyetem szakmai csapatának képviseletében mutatta be a vármegyét és az egyes mintaterületeket érintő előzetes kutatások, felmérések, szakmai interjúk eredményeit.

A térséget érintő harmadik workshop megrendezésére 2023. május 10-11. között került sor, Berettyóújfalu hajdani tejporgyárának lehetséges új hasznosítási lehetőségeinek megvitatásával.

 

RIS4DANU szakértői csoport online találkozója – 2023. január 17.

A RIS4Danu szakértői csoport (Peer Group) online találkozója és a kapcsolódó szakpolitikai fórum 2023. január 17-én virtuális formában került megrendezésre. A fórum kiváló alkalom volt valamennyi regionális társult partner számára, hogy i) tájékozódjon a projekt jelenlegi állásáról (különösen a regionális elemzésekről, a további használaton kívüli ipari területek azonosításáról és a workshop előkészületeiről), és ii) megvitassa a barnamezős revitalizáció lehetséges finanszírozási és támogatási eszközeit, például az Európai Bizottság igazságos átmenet mechanizmusát (JTM), amelynek három pillére az igazságos átmenet alapja, az InvestEU és az EBB hitelkerete, vagy az Európai Bizottság és a Világbank által végrehajtott felzárkózó régiók kezdeményezését. A projektpartnerek a lehetőséget arra is felhasználták, hogy megvitassák a régióikban az innováció előtt álló akadályokat, valamint a használaton kívüli ipari területek (fenntartható) újjáélesztésének sikertényezőit. A következő online szakértői csoporttalálkozót és szakpolitikai fórumot 2023 augusztusában/szeptemberében tervezik.

 

RIS4DANU nemzetközi konferencia – Bécs, 2022. szeptember 20-21.

A RIS4Danu projekt első, személyes részvétellel zajló konferenciája a Bécsi Egyetem szervezésében, Bécsben valósult meg. Hajdú-Bihar megyét Szabó Tünde és Tuska-Mátrai Melinda képviselte. A bécsi konferencián mind a 11 projektrégió, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC), a kiválasztott telephelyek tulajdonosai és az intelligens szakosodással foglalkozó szakpolitikai közösség néhány vezető személyisége vett részt. A konferencián Prof. Dominique Foray tartott vitaindító előadást, bemutatták a RIS4Danu fenntartható S3 koncepcióját, beleértve egy adaptált vállalkozói felfedezési folyamatot (EDP), a projektrégiók elemzésének első eredményeit, valamint egy szakpolitikai fórumot, amely a vonatkozó kezdeményezésekről és programokról adott tájékoztatást. A tanulságos és inspiráló előadásokkal teli napot két újjáélesztett alsó-ausztriai ipari terület, a Zukunftspark+ Tulln és a Donau Gewerbepark Krems meglátogatása követte.

A konferencia összefoglalója angol nyelven itt található: RIS4Danu_Bécsi Konferencia_Beszámoló

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi tevékenység

OUR WAY projekt

Feltöltés alatt

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Lezárt projektek 2014-2020

Célok, tevékenységek

Célok

 • Transznacionális együttműködés kialakítása a szlovén, lengyel, magyar és horvát szociális gazdaság szereplői között az üzleti környezet javítása, a szociális vállalkozások nemzetközivé válásának előmozdítása, valamint a rendelkezésre álló uniós támogatásokra vonatkozó figyelemfelhívás érdekében
 • Négy helyi cselekvési terv kidolgozása az üzleti környezet javítása és a szociális gazdaságon alapuló fenntartható üzleti modellek támogatása érdekében, a szociális gazdaság meglévő szereplőivel együttműködve a regionális és helyi szinteken
 • A kölcsönös tanulás, a bevált gyakorlatok regionális és transznacionális szintű megosztásának és reprodukálásának elősegítése az üzleti környezet fejlesztése és a megfelelő fenntartható szociális gazdasági üzleti modellek létrehozása terén, három tematikus szociális gazdasági küldetésen keresztül
 • A szociális vállalkozás mint fenntartható üzleti modell előmozdítása, amely hozzájárul a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a társadalmi befogadáshoz a helyi jólét és rugalmas ellenálló képesség megteremtése érdekében

Tevékenységek

 • Elemző tanulmányok a jelenlegi helyzetről
  • A jelenlegi helyzet elemző vizsgálata (helyzetelemzés kidolgozása)
  • Az érdekelt felek bevonása (megyei szakértői csoport)
  • Szociális gazdaság küldetések (nemzetközi munkaülések)
 • A szociális gazdaságra vonatkozó helyi cselekvési tervek
  • A szociális gazdaságra vonatkozó helyi cselekvési terv kidolgozása
  • “Jó gyakorlatok útmutatója”
hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: SOCRATES

Partnerség

SOCRATES projekt partnerek

Projekt koordinátor:
 • Novo mesto önkormányzata
 • Fejlesztési Központ Novo mesto

Projekt partnerek:

 • Zágráb városa
 • Poznan városa
 • Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
 • Impact Hub Zágráb
 • Impact Hub Budapest
hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: SOCRATES

A projektről

 

A projekt címe: “A szociális gazdaság erősítése az innovatív és rugalmas régiókért” (“Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions”) – SOCRATES

SOCRATES projekt honlap (angol)

A projekt időtartama: 2022. május 1. – 2023. október 31.

A projekt költségvetése: 222 222,95 EUR, ebből a HBVMÖ költségvetése: 44 964.61 EUR

Az önkormányzatokkal és támogató szervezetekkel való szoros partnerség révén Szlovénia (Novo mesto önkormányzata és Novo mesto Fejlesztési Központ, Jugovzhodna Slovenija/ Délkelet-Szlovénia régió), Lengyelország (Poznan városa, Wielkopolska/ Nagy-Lengyelország régió), Magyarország (Hajdu Bihar megyei önkormányzat és Impact Hub Budapest), valamint Horvátország (Zágráb városa és Impact Hub Zagreb, Zágráb régió), a “” elnevezésű projekt célja a területi ellenálló képesség növelése és a helyi szociális gazdaság szereplőinek megerősítése egy hatékony ökoszisztéma és támogató üzleti környezet kialakítása érdekében, hozzájárulva az inkluzív növekedéshez és a méltányos fellendüléshez.

A projekt konkrét célkitűzései:

 • az üzleti környezet javítása, a szociális vállalkozások nemzetközivé válásának előmozdítása, valamint a rendelkezésre álló uniós támogatások ismertségének növelése;
 • a kölcsönös tanulás elősegítése, a bevált gyakorlatok megosztása és átültetése regionális és transznacionális szinten az üzleti környezet erősítése és a megfelelő szociális környezet kialakítása terén;
 • fenntartható üzleti modellek kialakítása a szociális gazdaság számára három tematikus szociális gazdasági misszió révén;
 • négy helyi cselekvési terv kidolgozása az üzleti környezet javítására és a fenntartható szociális gazdaság támogatására;
 • a szociális gazdaságon alapuló üzleti modellek támogatása a jelenlegi szociális gazdasággal, a regionális és helyi szintű érdekelt felekkel együttműködve.

 

EN Co-Funded by the EU_POS

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: SOCRATES

Lezárt projektek 2007-2013

PRACTYCE III projekt keretében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közvetítő szervezetként vett részt az Európai Bizottság által támogatott, Erasmus – Fiatal Vállalkozóknak programban, amelynek keretében új – 3 évnél nem régebbi – vagy leendő vállalkozók – cégindítást tervező magánszemélyek – 1-6 hónapos munkavégzést folytathattak egy külföldi tapasztalt vállalkozásnál. A programban emellett olyan hazai (3 évnél régebb óta működő) mikro-, kis- és középvállalkozások is részt vehettek, akik tapasztalt vállalkozóként külföldi új vállalkozót fogadtak költségmentes munkaerőként.  
A SMILE (Smart Innovation Living Environment, 2016-2017) című, a Visegrad Funds Standard Grants által finanszírozott nemzetközi projekt fő célja  a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések (PCP – Pre-commercial Procurement) és az innovatív megoldások beszerzését célzó közbeszerzések (PPI – Public Procurement of Innovation) megvalósításának elősegítése, az alkalmazásuk akadályainak vizsgálata volt a közigazgatásban a V4 országaiban.  
A B-TEAM (Brownfield Policy Improvement Task Force – Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport, 2010-2013) című, az INTERREG IVC Program keretében megvalósuló nemzetközi projektben 11 ország 14 szervezete vett részt, célul tűzve ki, hogy szakértői egyeztetések során megismerjék egymás jó gyakorlatait és példáit a barnamezős területek hasznosítására vonatkozóan.  
A PERIA (Partnership on European Regional Agencies, 2010-2012) projekt regionális innovációs ügynökségek és regionális hatóságok együttműködése. Azzal a céllal jött létre, hogy a partnerek megosszák innovációs szolgáltatásokra és politikákra vonatkozó tapasztalataikat és módszereiket. A projekt az INTERREG IVC Program keretében valósult meg.  
Az UNICREDS (University Collaboration in Regional Development Spaces – Egyetemi Együttműködés Regionális Fejlesztési Területeken, 2010-2012) projekt az Európai Unió Interreg IVC programjának keretében megvalósult együttműködés. A partnerség munkája során azt kívánta feltárni, hogy az egyetemek, az ipar és a közszféra közti együttműködés hogyan segítheti a hátrányos helyzetű vagy periférikus térségek kiválósági központtá történő átalakítását a kutatás és az innováció területén.  
hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Együttműködések 2007-2013

Nemzetközi szakmai együttműködések

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata nemzetközi tevékenysége kapcsán több nemzetközi projektben vesz részt, illetve tart fent együttműködést nemzetközi partnerekkel. A több mint egy évtizede zajló aktív nemzetközi jelenlét segíti azt, hogy összhangban a vármegye stratégiai céljaival, a vármegye erősségeire és lehetőségeire fókuszált fejlesztések forrásai bővülhessenek.

 

E tevékenységek számos kapcsolódási ponton illeszkednek a hazai fejlesztési pályázatokhoz, sikerrel növelve a vármegyei tudástranszfert: a külföldi jó gyakorlatok, bevált és jól hasznosuló megoldások megismerése, megosztása, valamint a hazai szakértői-szakpolitikai és döntéshozatali szereplők rendszeres bevonása, a tematikus szakmai ülések egyben Hajdú-Bihar vármegye és településeinek európai szintű népszerűsítését erősítik.

Hajdú-Bihar vármegye jövőképe egy gazdaságilag virágzó, társadalmilag felelős, a változásokra gyorsan és hatékonyan reagálni képes közösség, mely elhivatott természeti és kulturális értékeinek megőrzésében, fenntartható kiaknázásában, egyben nyitott a kreatív és innovatív kezdeményezésekre.

Az Önkormányzat célul tűzte ki, hogy e jövőkép megvalósulását segítve a nemzetközi együttműködésekben végzett aktív részvételre alapozva, annak tapasztalatait és eredményeit igyekszik minél szélesebb körben a megye teljes területén hasznosítani, illetve nagy hangsúlyt fektet további nemzetközi kapcsolatok kialakítására, valamint a meglévők mélyítésére.

Meghatározó az Európai Területi Együttműködési Programok keretében, kiemelten interregionális, transznacionális és határmenti együttműködések formájában végzett tevékenységünk, de társult partnerként kutatási programokban is tevékenykedünk.

Hajdú-Bihar vármegye jelenleg több mint 100 külföldi partnerintézménnyel tart élő kapcsolatot szerte Európában:

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Nemzetközi partnerségi kapcsolatok