Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A projektről

  • Finanszírozó program: INTERREG EUROPE
  • Angol nyelvű honlapSinCE-AFC
  • Facebook icon
  • Linkedin free icon
A SinCE-AFC projekt (Kis- és középvállalkozások fejlesztése körforgásos gazdaság témakörben az agrár-élelmiszeripari szektorban – Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain) az agrár-élelmiszeripari láncban szereplő kis- és középvállalkozások fejlesztését tűzte ki célul a körforgásos gazdaság terén. 

A körforgásos gazdaság a gazdaságfejlesztési modellek új megközelítése. Lehetőséget biztosít arra, hogy a hulladékot erőforrásként használjuk fel más termelési láncok számára, így a termékek hosszabb életciklust és környezetbarátabb üzleti megközelítést kínálnak. Ez a regeneratív rendszer kiemelt prioritást élvez az EU-ban. A SinCE-AFC a körforgásos gazdaságra vonatkozó, folyamatban lévő uniós cselekvési tervvel és az uniós országok körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti cselekvési terveivel együtt kerül kidolgozásra.

Bár a körforgásos gazdaság elveit már számos nagyvállalat alkalmazza, a kkv-k, amelyek a vállalati szektor 99%-át teszik ki, motiváció és támogatás hiányában még mindig nem vesznek részt ebben. Ezért a regionális kkv-politikák fejlesztése a regeneratívabb gazdaság irányába rendkívül fontos.

A SinCE-AFC célja, hogy a megfelelő irányítási és pénzügyi horizontális mechanizmusok előmozdítása révén bevonja az agrár-élelmiszeripari lánc vállalkozásait a körforgásos gazdaságba. A termelés, a feldolgozás, a csomagolás, a forgalmazás és a végső fogyasztás terén elkötelezett valamennyi agrár-élelmiszeripari szereplőnek összehangoltan kell működnie a körforgásos gazdasághoz való jobb alkalmazkodás érdekében.

Ezt a célt a 7 uniós ország 7 régióját képviselő 9 partner intenzív együttműködése és régióközi tapasztalatcseréje révén terveztük elérni. A partnerség feladatai középpontjában a hatékony gyakorlatok vizsgálata állt – interregionális tematikus tanulási események, tanulmányutak, import workshopok, érdekelt felek (ún. stakeholderek) szakmai találkozói és konzultációs folyamatok révén -, hogy miként lehet javítani a vonatkozó szakpolitikai eszközöket annak érdekében, hogy a kkv-kat segítsék a körforgásos gazdaságba való belépésben. Az alapvető eredmények egy közös tanulmányban kerültek bemutatásra, amely tükrözi a kapcsolódó szabályozási keretet és a regionális és uniós szintű bevált gyakorlatokat.

A projekt egyik fő eredményeként megszületett Hajdú-Bihar vármegye cselekvési terve, melynek megvalósítása 2023 első felében várható.

A projekt időtartama: 

2019. augusztus 1. – 2023. július 31.

A projekt költségvetése:

1.519.940 EUR, melyből a HBMÖ költségvetése 155.630 EUR.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: