Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Célok, tevékenységek

SinCE-AFC projekt borítókép

A SinCE-AFC partnerség 3+1 éves együttműködésére építve a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fő célja a körforgásos gazdaság szakpolitika-alkotási folyamatba történő integrálása, a vonatkozó intézkedések kidolgozása. Jelen együttműködés keretében célcsoportunk a megyei agrár-élelmiszeripari szereplők köre.

A projekt általános célkitűzése a regionális innovációs stratégiák területén a szakpolitikák javítása olyan horizontális mechanizmusok fejlesztésével, melyek támogatják és erősítik az agrár-élelmiszeripari kis- és középvállalkozásokat a körforgásos gazdaság kínálta lehetőségek kihasználása terén.

Ez a következő területeket öleli fel:

  • A célzott szakpolitikai eszközök új és meglévő kis- és középvállalkozásokat támogató folyamatainak átlátható összefoglalása
  • A regionális hatóságok és az agrár-élelmiszeripari szereplők közötti intézményesített együttműködés erősítése új üzleti lehetőségek kialakítása érdekében
  • A körforgásos gazdaság elveinek népszerűsítése az agrár-élelmiszeripari vállalkozók körében, illetve ismereteik gyarapítása új üzleti lehetőségek kiaknázása érdekében
  • Ahol lehetséges, (a szakpolitikai eszközök keretein belül) a RIS3 (intelligens specializáció stratégia) folyamatainak és megvalósítási eszközeinek népszerűsítése az agrár-élelmiszeripari és a körforgásos gazdasági prioritások hatékonyságáért
  • A szakértők – helyi/regionális hatóságok, fejlesztési ügynökségek, kamarák, vállalkozói klaszterek, kis- és középvállalkozások, egyetemek – hatékony bevonása az adott szakpolitikai eszközöket fejlesztő cselekvési terv kialakításába és megvalósításába
  • A társadalmi integráció elősegítése az agrár-élelmiszeripari ágazatban a körforgásos gazdaság területén történő új munkahelyek teremtésén keresztül
  • Az európai szereplők ösztönzése a regionális vállalkozásbarát szakpolitikák jövőbeli irányelveinek elfogadására a SinCE-AFC projekt eredményeinek és ismereteinek segítségével

A projekt egyik fő hazai eredményeként megszülető megyei cselekvési terv célja, hogy a területfejlesztési programban megfogalmazott intézkedések végrehajtását hatékonyan támogató, alkalmazható alapmegoldás-csomagot hozzon létre, betöltve a szakpolitika és a gyakorlat közötti szakadékot Hajdú-Bihar megyében.

A projekt tevékenységei alapvetően 3 fő csoportra oszthatók:

  1. megyei helyzet feltérképezése, helyi és hazai jó gyakorlatok felkutatása, helyi szakértői csoport kialakítása
  2. partner régiók és intézmények megoldásainak, gyakorlatainak megismerése és megvitatása
  3. megyei cselekvési terv (akcióterv) kidolgozása és megvalósítása

A tevékenységek ütemezése az alábbiak szerint tervezett:

A SinCE-AFC projekt tevkenységeinek ütemterve
hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás
Megosztás: