ma:
holnap:
Kölcsey emlékház, Álmosd
Hajdúnánási gyógyfürdő
Vekeri-tó
Hortobágyi Hídi vásár
Atalanta lepke fűzbarkán
Herpályi templomrom
Bojt tájház
Hortobágyi kilenclyukú híd
Kapitális fogás Látóképen
Káposztás Napok
Vadászat Berettyóújfalu térségében
Nádudvari fekete kerámia
Skip Navigation LinksKezdőlap > Megyei Önkormányzat > Közgyűlési előterjesztések > 2021. évi Közgyűlési Előterjesztések
2021. évi Közgyűlési Előterjesztések
2021. szeptember 10. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2019. október 24. – 2020. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alakuló üléstől 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. A „Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése” című pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 8. A „Három Tenger Régiói Gazdasági Hálózat” létrehozásáról szóló együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 9. Haszonkölcsön szerződés kötése a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2021. évi adományozása (zárt ülés)
 11. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (zárt ülés)


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2021. július 9. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. A Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027. című dokumentum elfogadása
 2. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésekről 
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó falu- és tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátása, SZMSZ módosítása
 4. A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnök által hozott határozatok közgyűlési jóváhagyása, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2021. évi előrehaladásáról 
 6. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00018 azonosítószámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósításáról
 7. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról
 8. A Hajdú-Bihari Termékdíj adományozása szempontrendszerének elfogadása
 9. Tájékoztató a GINOP Plusz és a Vidékfejlesztési Program aktuális felhívásairól
 10. Pályázat benyújtása a HUNG-2021 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 11. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi második félévi üléstervének elfogadása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés