Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2011. évi Közgyűlési Előterjesztések

2011. január 21.

Letöltés
MEGHÍVÓ

Közzétéve: 2011. 01. 14.

  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK

Közzétéve: 2011. 01. 14.

 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a megyei főjegyzői feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
 2. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint gazdasági társaságot érintő döntésekre
2011. február 11.

Letöltés
MEGHÍVÓ

Közzétéve: 2011. 02. 03.

  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK

Közzétéve: 2011. 02. 03.

 
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására
 2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására
 3. Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre
 4. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
 5. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre
 6. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól
 7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak megbízására, delegálására
 8. Előterjesztés a Bocskai István Középfokú Iskola és Kollégium fenntartói jogának átadására vonatkozó döntésre
 9. Előterjesztés intézményvezetői kinevezések módosítására, pályázat kiírására, alapító okiratok módosítására (Zárt ülés tartható!)
 10. Előterjesztés a megyei főjegyzői feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására (Zárt ülés tartható!)
 11. Különfélék
2011. március 25.

Letöltés
MEGHÍVÓ

Közzétéve: 2011. 03. 17.

  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK

Közzétéve: 2011. 03. 17.

 
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről, a határőrizet rendjéről, valamint közbiztonsági koncepció elkészítéséről
 2. Előterjesztés költségvetést érintő döntésekre
 3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapításában működő szociális intézmények 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítására
 4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára
 5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására, 2010. évi mérlegének megállapítására, megszüntetéséhez kapcsolódó döntésekre
 6. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására
 7. Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó döntésre
 8. Előterjesztés gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos döntésre
 9. Előterjesztés alapító okirat módosítására
 10. Előterjesztés pályázatok benyújtására, kisebbségi pályázat kiírására
 11. Előterjesztés intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére (Zárt ülés tartható!)
 12. Különfélék
2011. április 29.

Letöltés
MEGHÍVÓ

Közzétéve: 2011. 04. 21.

  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK

Közzétéve: 2011. 04. 21.

 
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról
 2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2010. évi egyszerűsített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására
 3. Előterjesztés költségvetést és ingatlant érintő döntésekre
 4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
 5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja elfogadására
 6. Előterjesztés az SZMSZ, valamint a Hivatal ügyrendjének, alapító okiratának módosítására
 7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről
 8. Előterjesztés intézményeket érintő döntésekre
 9. Előterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói döntésekre
 10. Előterjesztés önkormányzati társulásokat érintő döntésekről
 11. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására
 12. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak megbízására, delegálására
 13. Előterjesztés intézményvezetői kinevezések módosítására
 14. Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására (Zárt ülés tartható!)
 15. Előterjesztés Sportösztöndíj adományozására (Zárt ülés tartható!)
 16. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság és a Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 
 17. Különfélék
2011. május 27.

Letöltés
MEGHÍVÓ

Közzétéve: 2011. 05. 19.

  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK

Közzétéve: 2011. 05. 19.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének megállapítására, valamint a 2011. évi üzleti tervének elfogadására
  További kapcsolódó dokumentumok:

   01AD_EÜ_Holding_uzleti_terv_2011.pdf

  Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
  Előterjesztés költségvetést, intézményeket, valamint ingatlant érintő döntésekreElőterjesztés nonprofit társaságok 2010. évi közhasznúsági jelentéseinek elfogadására, 2010. évi mérlegeinek megállapítására, valamint a 2011. évi üzleti terveinek elfogadására és a társaságok működéséhez kapcsolódó döntésekre 
  További kapcsolódó dokumentumok:

   K_1457_04AA_Bihari_beszamolo_2010.pdf
   K_1460_04BA_Hajdusagi_beszamolo_2010.pdf
   Előterjesztés önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységéről, valamint társasági részesedés megszerzésére vonatkozó döntésről
   Előterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékeléséreElőterjesztés a szociális feladatokat ellátó társaságok 2010. évi szakmai tevékenységérőlElőterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadásáraElőterjesztés intézményvezetői pályázat kiírására, vezetői megbízásra, valamint javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására (Zárt ülés tartható!

   (A közgyűlés ezen az ülésén közmeghallgatást tart.)
   2011. június 24.

   Letöltés
   MEGHÍVÓ

   Közzétéve: 2011. 06. 16.

     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK

   Közzétéve: 2011. 06. 16.

    
   Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést és ingatlanokat érintő döntésekre
   2. Előterjesztés az Egészségügyi Holding Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolójának elfogadására, valamint egészségügyi feladatellátást érintő döntésre
   3. Előterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010. évi beszámolójának elfogadására és mérlegének megállapítására
   4. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására
   5. Előterjesztés a megyei önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározására
   6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítására
   7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására, valamint ellátási szerződés módosítására
   8. Előterjesztés intézményeket érintő döntésekre
   9. Különfélék
   2011. augusztus 19.

   Letöltés
   MEGHÍVÓ

   Közzétéve: 2011. 08. 12.

     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK

   Közzétéve: 2011. 08. 12.

    
   Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Tájékoztató pénzügyi műveletekre vonatkozó eljárásokról
   2. Előterjesztés a Kínai Népköztársaság Anhui Tartományával történő együttműködésre
   3. Előterjesztés pályázat benyújtására
   2011. szeptember 23.

   Letöltés
   MEGHÍVÓ

   Közzétéve: 2011. 09. 15.

     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK

   Közzétéve: 2011. 09. 15.

    

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi első félévi helyzetéről
   2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintő döntésre
   3. Előterjesztés pénzügyi műveletekhez kapcsolódó döntésekre
   4. Előterjesztés vagyonrendelet módosítására, valamint ingatlanokat érintő döntésre
   5. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetéről
   6. Előterjesztés Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve felülvizsgálatára és módosítására
   7. Előterjesztés közalapítványokat, alapító okiratokat és delegálásokat érintő döntésekre, valamint ellátási szerződés módosítására
   8. Előterjesztés pályázatok benyújtására
   9. Előterjesztés intézményvezetői pályázatok elbírálására (Zárt ülés!)
   10. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2011. évi adományozására (Zárt ülés!)
   11. Különfélék
   2011. október 28.

   Letöltés
   MEGHÍVÓ

   Közzétéve: 2011. 10. 20.

     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK

   Közzétéve: 2011. 10. 20.

    
   Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Tájékoztató a megyei önkormányzat feladatellátását érintő politikai megállapodásról
   2. Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítására
   3. Előterjesztés szociális feladatellátást érintő döntésekre
   4. Előterjesztés az Alföld Szakképző Nonprofit Kft-ben tagsági jogviszony létesítésére
   5. Előterjesztés támogatásokat, valamint pályázat forrásösszetételét érintő döntésekre
   2011. november 25.

   Letöltés
   MEGHÍVÓ

   Közzétéve: 2011. 11. 17.

     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK

   Közzétéve: 2011. 11. 17.

    
   Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
   2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési tervére
   3. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet, valamint közszolgáltatási szerződés módosítására
   4. Előterjesztés pedagógiai szakszolgálatai feladatok ellátásáról szóló szerződés meghosszabbítására, valamint a Bihari Nonprofit Kft. hitelfelvételének engedélyezésére
   5. Előterjesztés pályázatok benyújtására
   6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság ülnökeinek soron kívüli megválasztására
   7. Különfélék
   2011. december 16.

   Letöltés
   MEGHÍVÓ

   Közzétéve: 2011. 12. 09.

     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK

   Közzétéve: 2011. 12. 09.

    
   Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi I-III. negyedéves helyzetéről
   2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
   3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól, valamint költségvetést érintő döntésről
   4. Előterjesztés a megyei önkormányzat kötvény ügyletből eredő adósságának rendezésére
   5. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítására
   6. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására 
   7. Különfélék
   2011. december 22.

   Letöltés
   MEGHÍVÓ

   Közzétéve: 2011. 12. 20.

     Letöltés
   ELŐTERJESZTÉSEK

   Közzétéve: 2011. 12. 20.

    
   Letöltés

   NAPIRENDI JAVASLAT

   1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
   2. Előterjesztés a megyei önkormányzat egyes feladatainak és vagyonának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
   3. Előterjesztés intézményeket érintő döntésekre
   4. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
   5. Előterjesztés számlavezetéshez kapcsolódó döntésre
   6. Előterjesztés a megyei önkormányzat hivatalát érintő döntésekre
   hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
   Megosztás: