Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlés 2024. május 24-ei ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02_2023. évi költségvetés módosítása rendelet mellékletei

2. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

03A_2023. évi zárszámadás rendelet mellékletei

03B_2023. évi zárszámadás előterjesztés_mellékletei

03C_2023. évi zárszámadás vezetői nyilatkozat

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

04A_2024. évi költségvetés mód. rendelet mellékletei

04B_2024. évi költségvetés mód. előterj. melléklete

5. Jelentés Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzéséről

05A_2023.évi belső ellenőrzési jelentés

05B_2023.évi éves belső ell. jelentés 1-4. sz. melléklet

05C_2023.évi éves belső ell. jelentés 5. sz. melléklet

06_1_HBMFÜ – Egyszerűsített eredménykimutatás 2023 

06_2_HBMFÜ – Egyszerűsített mérleg 2023 

06_3_HBMFÜ – Kiegészítő melléklet 2023 

6. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

07_HBMFÜ_ Előterjesztés_2024. évi üzleti terv

7. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása

8. Pályázat benyújtása a HUNG-2024 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2024. április 29-ei ülése

Meghívó

1. Hajdú-Bihar Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum módosítása

01_Előterjesztés_melléklete

01_Határozati javaslat 1. melléklete

01_ Határozati javaslat 2. melléklete

01_Határozati javaslat  3. melléklete

 

02_Határozati javaslat 1. melléklete

02_Határozati javaslat 2. melléklete

2. A Hajdú-Bihar Vármegye Szolgáltatási Út Térképe és a Hajdú-Bihar Vármegyei Esélyteremtő Paktum egyes munkarészeinek elfogadása

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2024. március 20-ai ülése

Meghívó

 1. A TOP_Plusz-6.1.2-21 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás 2024.03.26-ai DEB ülésén képviselendő javaslat   (Zárt ülés!)
hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2024. február 23-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02_2024. évi költségvetés előterjesztés melléklete

2. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

02_2024. évi költségvetés rendelet melléklete

3. Az SReST Interreg Danube Transznacionális Programban támogatást nyert pályázat módosított költségvetésének jóváhagyása

4. A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 azonosítószámú, „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” című projekthez kapcsolódó Felzárkózási Fórum létrehozásához kapcsolódó döntések

5. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2023. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról

6. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke és alelnökei 2023. évben végzett tevékenységéről

7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről

8. A 2024. évi igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatalban

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlés 2023.december 15-ei ülése

Meghívó

1. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP_Plusz Programtervéről

01A_előterj.mell_DMJV FVS 2021-27 megalapozó vizsgálat

01B_előterj.mell._DMJV FVS 2021-27 stratégiai munkarész

01C_előterj.mell._DMJV TOP Plusz Városfejl. Prg.terve 2021-2027

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

3_2023. évi költségvetés módosítása rendelet mellékletei

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

05_hat.jav.mell_HBMÖ 2024. évi belső ell. terv

05_HBMÖ 2024. belső ell. terv 1-3. mell

6. Pályázat benyújtása a TOP_Plusz 3.1.3-23 kódszámú „Helyi Humán fejlesztések” tárgyú felhívásra

07_előterj.mell_ROHU_ Szalacsi pince felújítás

7. Interreg VI-A Románia Magyarország Program pályázatában való részvétel jóváhagyása

8. Hozzájárulás a HBMFÜ NKft. által a TOP-1.5.1-20-2020-00013 projekt keretében készíttetett, belvíz-elvezetéshez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosításához

9. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. évi ülésterve

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2023. november 24-ei ülése

Meghívó

1. A Debreceni Törvényszék ülnökeinek megválasztása

2. A Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

3. 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatalban

4. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

5. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP Plusz vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

6. Tájékoztatás a „Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt többlettámogatása iránti kérelem benyújtásáról

7. Tájékoztatás a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt többlettámogatásáról

8. A Europe Direct Hajdú-Bihar Iroda 2024. évi támogatási kérelme 08A_melleklet_Europe_Direct_HajduBihar_Iroda_2024es_palyazata

9. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről

09A_melléklet_Hajdú-Bihar_összefoglaló_20231024_MAV Zrt

09B_melléklet_ÉKM_Hajdú-Bihar_projektek

09C_Magyar Közút PPT 2023 november Megyei Közgyűlés

09_Előterjesztői kiegészítés_közlekedésfejlesztés

10. A vármegye mezőgazdaságának aktualitásai, különös tekintettel a háborús helyzet hatásaira, közös agrárpolitikai stratégia

10_melléklet_NAK_tájékoztató

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés szeptember 29-ei ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02_1_mell_VP_általános_összefoglaló_230920

2. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program előrehaladásáról

3. A közszolgálati dolgozókat megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

04_2023. évi költségvetés módosítása

5. Tájékoztató „A hajdú hagyományok nyomában” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

6. Tájékoztató „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar Megyében” című TOP-1.5.1-20-2020-00013 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

7. A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2023. évi adományozása (zárt ülés)

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. június 30-ai ülése

00_Meghívó

01_Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

02_mell_Tájékoztató HBVM 2022

02. 2022. évi tájékoztató a vármegye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról

03_2_ mell_BSZC Beszámoló Hajdú-Bihar Vármegye részére

03_Előterjesztői kiegészítés_szakkepzes_DSZC

03_01_sz melleklet_Vármegyei_Közgyűlés_vezetői_összegzés_DSZC

03. Tájékoztató a vármegyei szakképzés helyzetéről

04_1_mell_LEADER_Bihar-Sárrét    04_2_mell_LEADER_Dél-nyírség_Erdőspuszta     04_3_mell_LEADER_HajdúkVE     04_4_mell_LEADER_Hortobágy

04. Tájékoztató a vármegyei LEADER akciócsoportok 2022. évi tevékenységéről

05. A Hajdúböszörmény-Debrecen (Józsa) között húzódó, térségi jelentőségű kerékpárút engedélyes terve kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosítása

06. Környezeti hatástanulmányok kapcsán felhasználási jog biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

07. Interreg Central Europe transznacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

08. Interreg Europe internacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

09. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladásáról

10. A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezésének támogatása

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. május 26-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02.előterjesztés melléklete_Katasztrófavédelmi tájékoztató_2022        2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről

3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

04_2022. évi zárszámadás vezetői nyilatkozat        4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása    04A_2022. évi zárszámadás rendelet mellékletei     04B_2022. évi zárszámadás előterj_mellékletei 

5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása    05A_2023. évi ktgvetés mód_rendelet mellékletei    05B_2023. évi ktsgvetés mód_előterj. melléklete

6. Jelentés Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzata, Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzéséről    6A_előterj.mell.2022.évi éves belső ellenőrzési jelentés     6B_2022.évi éves belső ell. jelentés 1-4. sz. melléklet      6B_2022.évi éves belső ell. jelentés 5. sz. melléklet

07_1. melléklet_előt_KV_HBMFU_NONPROF_Konyvvizsgaloi_szerzodes      07_2. melléklet_előt_KV_HBMFUF_Elfogado_nyilatkozat_Big-Audit Kft-Nagy Csaba      7. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

08_1_melléklet_HBMFÜ_Egyszerűsített eredménykimutatás_2022       08_2_ melléklet_HBMFÜ_mérleg_2022      08_3_melléklet_HBMFÜ_Kiegészítő melléklet_2022     8. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

09_1_HBM_VFA_MERLEG_2022     09_2_HBM_VFA_EREDMENYKIMUTATAS_2022       09_3_HBM_VFA_KIEGESZITO_MELLEKLET_2022 09_4_HBM_VFA_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2022      09_5_KVJ_HBMVFA_2022      09_6_szakmai munka       9. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. április 28-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. 2022. évi beszámoló Hajdú-Bihar vármegye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről         02A_2022. évi rendőrségi beszámoló melléklete

3. A Hajdúböszörmény-Hajdúvid-Hajdúdorog között húzódó, térségi jelentőségű kerékpárút engedélyes és kiviteli tervei kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosítása

4. A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosítószámú projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tag részére történő átcsoportosítása

05_Mell_Szabalyzat_eghajlatvaltozas_kuldetes        5. Részvétel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló küldetésben

6. A SinCE-AFC projekt keretében elkészült „Szakpolitikai Útmutató – A körforgásos gazdaságra való áttérés erősítése, anyagfelhasználás csökkentése” című dokumentum elfogadása   06_Mell_SinCE_Afc_Korforgasos_Gazd_SzakpolitikaiUtmutato

7. A RENATUR projekt keretében elkészült „Szakpolitikai Útmutató – A természeti tőke fenntartható hasznosítása, zöldinfrastruktúra fejlesztések” című dokumentum elfogadása     07_Mell_RENATUR_Termeszeti_Toke_SzakpolitikaiUtmutato

8.  A Debreceni Törvényszék ülnökeinek megválasztása (zárt ülés!)

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. március 31-ei ülése

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Hajdú-Bihar Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum módosítása

02_eloterjesztes_melleklet_IH jovahagyas 02_Hat.jav_1_mell_ITP_21_27_2_mod_HBVMO_23_03_23

02A_Hat.jav_2_mell_ITP_melleklet_HBVMO_23_03_23

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása 04_ 2022. évi költségvetés módosítása

5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. elnevezésének módosítása

06_Hat.jav_melléklet_HBMFÜ – 2023. évi Üzleti Terv 6.  A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

7. Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése a Takarékbank Zrt-vel

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2023. február 24-ei ülése

00_Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének 2022. évi munkájáról, valamint Hajdú-Bihar vármegye mezőgazdaságának 2021-2022 -es évi helyzetéről       02_mell_NAK Beszámoló

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a vármegyei önkormányzat jelképeiről szóló önkormányzati rendelete elfogadása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadása

05_2023. évi költségvetés előterjesztés melléklete  5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása  05_2023. évi költségvetés rendelet melléklete

6. Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

7. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2022. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról

8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2022. évben végzett tevékenységéről

9. Beszámoló a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

10. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2023. évi felülvizsgálata

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2022. évi Közgyűlési Előterjesztések

2022. december 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 12.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.12.09.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról

4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének elfogadása

6.A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. évi ülésterve

8. A Danube Transznacionális Program pályázataiban való részvétel jóváhagyása

9. Szándéknyilatkozat a 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsításának 2024. december 31-ig történő megvalósíttatására

 

10. A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című felhívás 2022.12.16-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat  (Zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. november 18. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022.11.11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.11.11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében  1.melléklet 2. melléklet 3.melléklet 4.melléklet

3. Tájékoztató az MVM energetikai megoldásairól a növekvő villamosenergia-árak elleni küzdelemben – a jövő energetikai fejlődési irányairól

4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról

5. A Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködését megalapozó helyzetfeltáró dokumentum, a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiája 2021-2027, és a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiájának akcióterve 2021-2027 című dokumentumok elfogadása

6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

7. Delegálás az INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába

8. A „Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámú projektben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tag részére történő átcsoportosításának jóváhagyása

9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása  09_melléklet

10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

11. Igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalban

12. Támogatói nyilatkozat a Civilek a Fiatalokért Egyesület „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” címbirtokosi pályázatának benyújtásához

13. A TOP Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés”, TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”, TOP Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”, TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” és a TOP Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás 2022.11.18-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. szeptember 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 09.16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.09.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről

 

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása melléklet

 

4. Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum Plusz létrehozásáról

 

5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

6. Tájékoztató az OUR WAY projekt akciótervének előrehaladásáról

7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2022. évi adományozása (zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. július 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. július 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. július 11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1) A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” és a TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívás 2022.07.18-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat         (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. június 24 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 06. 17
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 06.
17
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. A RENATUR projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása

3. A SinCE-AFC projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása

 

4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2022. első félévi előrehaladásáról

5. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, valamint a nemzetközi projektekben való részvételről

 

6. Interreg Europe internacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

7. A TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” konstrukció keretében az „Északi agglomerációs térség” fejlesztési célterület vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek 2022. március 16-i határidejű DEB döntési javaslata képviseletéről szóló 49/2022. (III. 16.) határozat módosítása

 (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. május 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 05.20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.05.20
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről 

 

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

 

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

4. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzéséről

 

5. A Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-27 című dokumentum módosítása

 

6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala  (I.3
melléklet
)

 

7. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

 

8. A Healing Places projekt keretében kidolgozott „Fenntartható gyógyfürdő-fejlesztési koncepció – Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén egye” elfogadása

 

9. Tájékoztató a termelésbiztonság növelése érdekében kialakított országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) működésével kapcsolatos tapasztalatokról

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. április 29. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2022.04.22
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2022.04.22
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. 2021. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről   Melléklet

3. A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása

4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

6. A 2021/2022-es tanévi Sportösztöndíj adományozása (Zárt ülés!)

 

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. március 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 03.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.03.08.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)
A
Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiája 2017-2023 és a Hajdú-Bihar megye
foglalkoztatási stratégiájának akcióterve 2017-2019 című dokumentumok felülvizsgálata

2)
A
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

3)
Interreg
Central Europe transznacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

4)
A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
” és a TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése
” című felhívás 2022.03.16-i határidejű írásbeli
DEB ülésén képviselendő javaslat         (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. február 18. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 02.11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.02.11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. február 4.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 01.28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01.28
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.     Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

2.     A
TOP_Plusz-1.1.2-21 „A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás 2022.02.07-ei
határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. január 14 .
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 01.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01.07.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)
Tag és póttag delegálása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz döntés-előkészítő bizottságaiba

2)
A megyei közgyűlés tisztségviselőinek
foglalkoztatásával kapcsolatos döntések

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2021. évi Közgyűlési Előterjesztések

2021. december 17. Letöltés
MEGHÍVÓ Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről 
 2. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának 2020-2021. évi helyzetéről, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának 2021. évben végzett tevékenységéről 
 3. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében az átmeneti években (2020-2021) benyújtott pályázatok megyei eredményeiről
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve
 6. Szakmai beszámoló a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi munkájáról
 7. Részvétel az Európai Bizottság COSME Programja keretében a „SOCRATES” nemzetközi pályázaton
 8. A „EUROPE DIRECT Hajdú-Bihar” pályázat 2022. évi kommunikációs tervének elfogadása
 9. Pályázat benyújtása a TOP-5.3.2.-17 „Megyei identitás erősítése” tárgyú felhívásra
 10. Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú „Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú felhívásra
 11. Tájékoztató a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz előrehaladásáról
 12. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi ülésterve

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. November 26 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 11.19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.11.19
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)     Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

 

2)     Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évben végzett tevékenységéről

 

3)     Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében 1 melléklet, 2 melléklet

 

4)     A globális fenntarthatósági programok dilemmái, kihívások és lehetőségek az agrárium számára

 

5)     Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2020. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről 2 melléklet

 

6)     A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

7)     „Hajdú-Bihar megyei KEF-ek működésének ösztönzése 2021.” című pályázat benyújtásának jóváhagyása

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. szeptember 10. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2019. október 24. – 2020. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alakuló üléstől 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. A „Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése” című pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 8. A „Három Tenger Régiói Gazdasági Hálózat” létrehozásáról szóló együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 9. Haszonkölcsön szerződés kötése a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2021. évi adományozása (zárt ülés)
 11. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. július 9. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027. című dokumentum elfogadása
 2. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésekről 
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó falu- és tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátása, SZMSZ módosítása
 4. A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnök által hozott határozatok közgyűlési jóváhagyása, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2021. évi előrehaladásáról 
 6. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00018 azonosítószámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósításáról
 7. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról
 8. A Hajdú-Bihari Termékdíj adományozása szempontrendszerének elfogadása
 9. Tájékoztató a GINOP Plusz és a Vidékfejlesztési Program aktuális felhívásairól
 10. Pályázat benyújtása a HUNG-2021 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 11. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi második félévi üléstervének elfogadása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2020. évi Közgyűlési Előterjesztések

 2020. október 2. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. szeptember 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. szeptember 25.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2019. évi és 2020. I. félévi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzési munkarészének elfogadása      Melléklet
 4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról
 5. Delegálás a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2020. évi adományozása (Zárt ülés!)
 9. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. augusztus 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. augusztus 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. augusztus 10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó megyei tervezési feladatokról
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közreműködésével Stratégiai Együttműködési Megállapodás megkötése
 4. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. június 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. június 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. június 19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnök által hozott határozatok közgyűlési jóváhagyása, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. 2019. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről Melléklet
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évben végzett tevékenységéről
 4. Tájékoztató a Magyar Villamos Művek „Okos Város” Programjáról
 5. A Hajdú-Bihar megye Területrendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásaMelléklet
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
 9. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről
 10. A 2020. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 11. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
 12. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
 13. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala 
 14. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 15. Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozására irányuló együttműködési megállapodás elfogadása
 16. A Debreceni Régió Együttműködési Tanácsához való csatlakozás jóváhagyása
 17. Pályázat benyújtása a HUNG-2020 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 18. Részvétel az Európai Bizottság COSME Programja keretében a „Local Food Chains” nemzetközi pályázaton
 19. Pályázat benyújtása Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése címmel
 20. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. február 14. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. február 7.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. február 7.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2019. évi tevékenységéről, aktuális feladatairól
 3. Együttműködési lehetőségek ismertetése a megyei települések számára a digitalizáció, az innováció és a beszállítóvá válás tárgykörében
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 5. A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
 6. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 8. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
 9. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálata
 10. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2019. évi Közgyűlési Előterjesztések

2019. december 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. december 6.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. december 6.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális lehetőségeiről Hajdú-Bihar megyében 
 3. Delegálás a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba, a mellette működő állandó bizottságba, valamint a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjének beszámolója a társaság 2015-2019. évi tevékenységéről, valamint döntés a társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
 6. Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. megyei önkormányzat tulajdonában álló üzletrészének értékesítése
 7. A NIGHT LIGHT projekt keretében kidolgozott Megyei Akcióterv elfogadása 
 8. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének elfogadása
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi ülésterve

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. november 8. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. október 31.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. október 31.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. év november-decemberi időszakára vonatkozó ülésterve
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A Tag delegálása az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába, valamint tag és póttag delegálása a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságaiba, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása a 2019-2024. időszakra
 4. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások alakuló ülést követő felülvizsgálata
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2019. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. október 24. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019.10.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ideiglenes Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának megválasztására és feladatainak meghatározására

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása és eskütétele

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökeinek megválasztása és eskütétele

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottsági tagjainak megválasztására

5. Előterjesztés a megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntésekre

      

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. szeptember 27 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. szeptember 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. szeptember 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv módosításának aktuális helyzetéről 1 melléklet2 melléklet3 melléklet4 melléklet5 melléklet  , 6 melléklet
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2019. január – szeptember közötti időszakban végzett tevékenységéről
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2019. január – szeptember közötti időszakra vonatkozóan
 4. Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban végzett tevékenységéről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (ZÁRT ÜLÉS)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. augusztus 22 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. augusztus 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019. augusztus 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. június 21. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 06.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019.06.21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2018. évi tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évben végzett tevékenységéről Melléklet
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladásáról
 4. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról, valamint részvétel az Interreg Danube Program által támogatott pályázatokban
 5. Hozzájárulás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére, a TOP-1.3.1 konstrukció keretében új támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására
 6. Tájékoztatás az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „f.a.” megszüntetésével kapcsolatos ügyek állásáról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 
  Letöltés

2019. május 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 05.10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 05.10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv módosításának aktuális helyzetéről  (Előterjesztés melléklete)
 2. Az „Alföld kerékpáros stratégia 2017” tervezetéhez készített javaslattételi dokumentum térképi részének módosítása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala
 7. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (1. melléklet) (2 melléklet)
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. április 26.  Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. április 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019. április 18. 
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1.        A Debreceni Törvényszék, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi bíróság ülnökeinek megválasztása (Zárt ülés!)
 2. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. április 12. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.április 5.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019.április 5.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2018. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről (1. számú melléklet) 
 2. Az Országos Öntözésfejlesztési Stratégia Hajdú-Bihar megyét érintő megállapításai
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Vietnám Phu Yen Tartománya közötti együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 4. A 2019. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. A 2018/2019-es tanévi Sportösztöndíj adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. március 8. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. március 1.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. március 1.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A PURE COSMOS projekt keretében kidolgozott Megyei Akcióterv elfogadása
 2. Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye Területi és Gazdaságstratégiai Fejlesztési Tervéről 1. számú melléklet
 3. Tájékoztató a Debrecen és Békéscsaba között középtávon megépítendő 2×2 sávos M47 autóút nyomvonal koncepcióiról, nyomvonal változat támogatása
 4. A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium bemutatása, a megyei agrárképzésben betöltött szerepe
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. február 1. Letöltés
MEGHÍVÓ
2019. január 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
2019. január 25.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 2. A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2018. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2018. évben végzett tevékenységéről
 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
 6. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2019. évi felülvizsgálata
 7. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, a megyét érintő fejezetekhez kapcsolódó szakmai javaslattétel

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2018. évi Közgyűlési Előterjesztések

2018. december 14. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. december 7.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. december 7.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2018. évi feladatairól és tevékenységeiről
 2. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről és fejlesztéseiről
 3. Együttműködési megállapodás megkötése a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumával
 4. Szakmai beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról, valamint a társaság könyvvizsgálójának megválasztása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 6. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételéről, valamint nemzetközi kapcsolatairól
 7. A TOP 5.3.2.-17-HB1-2018-00001 azonosító számú, „A hajdú hagyományok nyomában” című pályázat benyújtásának jóváhagyása, valamint felhatalmazás a kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról 
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi ülésterve

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. november 9 .
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.10.31
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.10.31.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
 2. Tájékoztató a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt Hajdú-Bihar megyét érintő eredményeiről, tapasztalatairól
 3. Hajdú-Bihar Megye Befektetés-ösztönzési Stratégiájának elfogadása (1.sz melleklet) (2. sz. melléklet)
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 5. Hajdúböszörmény Város megyei jogú várossá nyilvánítása kezdeményezésének támogatása
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. szeptember 28. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. szeptember 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. szeptember 21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A megyei területrendezési terv módosítása megalapozó dokumentumának elfogadása (határozati javaslat melléklete) 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 
 3. Részvétel Interreg Europe és Norvég Alap által támogatott nemzetközi pályázatokban 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2018. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. június 22. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.06.15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.06.15.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának 2017. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
 2. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2017. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
 3. A CLUSTERS3 projekt keretében kidolgozott „Klaszter Koncepció – Stratégiai keretek Hajdú-Bihar megye intelligens szakosodási irányainak megvalósításához” című dokumentum elfogadása
 4. Tájékoztató a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatos feladatok előrehaladásáról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. május 25. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.05.18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.05.18.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett tevékenységéről

   Előterjesztés melléklete

2. Tájékoztató a szakképzés helyzetéről Hajdú-Bihar megyében 

3. Tájékoztató a közfoglalkoztatási program keretében Hajdúsámson Városában folytatott jó gyakorlatokról

4. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2017. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről

5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

8. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről

9. Pályázat benyújtása a HUNG-2018 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra

10. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadása, együttműködési megállapodás jóváhagyása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

11. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, Felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról

12. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” 2017. április 01. – 2018. március 31. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása

13. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. április 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. április 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018. április 13.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a „Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című projekt megvalósításáról
 2. 2017. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 4. A 2018. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. A CLUSTERS3 projekt Akciótervének elfogadása
 6. A 2017/2018-as tanévi Sportösztöndíj adományozása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. február 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 02. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018.02.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia elfogadása Határozati javaslat melléklete (Klímastratégia)
 2. Együttműködési megállapodások kötése a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a települési önkormányzatok között
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 4. Tájékoztató a NightLight projekt keretében a fényszennyezés megyei helyzetével kapcsolatosan megfogalmazott szakértői megállapításokról és javítást célzó ajánlásokról, javaslatokról
 5. Az EFOP- 1.6.3.-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című pályázatban vállalt tevékenységek bemutatása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. január 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018. 01.19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.01.19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 2. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2017. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2017. évben végzett tevékenységéről
 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
 5. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
 6. TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt támogatási szerződésének módosítása
 7. Részvétel az EUREGA nemzetközi pályázatban

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2017. évi Közgyűlési Előterjesztések

2017. december 20 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 12.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. 12.13.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi ülésterve
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 3. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről 
 4. A megyei területrendezési terv módosításához központi költségvetési támogatás biztosítása érdekében benyújtott kérelem jóváhagyása 
 5. Részvétel a Közép-Európa Transznacionális Program (Interreg Central Europe) 3. felhívásának nemzetközi pályázataiban
 6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról (paktum, klímastratégia, turisztika, EFOP projektek)
 7. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárásával kapcsolatos határozat módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. december 5. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 11.30.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. október 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. október 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. október 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
 2. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről
 3. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2017. évi feladatairól és tevékenységeiről 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Tájékoztató az IKOP, GINOP, KEHOP, EFOP, TOP uniós programok megyét érintő projektjeinek előrehaladásáról
 6. Az EFOP- 1.6.3.-17 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében megnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása
 7. A HUNG-2017 pályázati kiírásra beadott „Tudod-e?” című pályázat benyújtásának jóváhagyása
 8. Az Interreg V-A ROHU programban beadott „Creation and development of bicycle paths and routes for cross-border area -BHB-Velo” – „Határon átnyúló kerékpárutak és útvonalak létrehozása és fejlesztése – BHB-Velo” című projekt benyújtásának jóváhagyása
 9. Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelme az Európa Kulturális Fővárosa nevezetű pályázat kapcsán
 10. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. szeptember 15. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 09.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.09.08.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program keretében támogató nyilatkozat kiadása a román oldali stratégiai projekt benyújtásához 

Tag és póttag delegálása a Terület-és településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságaiba

A „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás megszüntetése

Beszámoló az INNOVA Nonprofit Kft. 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról 

Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettel

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2017. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. július 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 07.14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. június 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 06.16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.06.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évben végzett tevékenységéről   előterjesztés melléklete
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 5. Támogatási szerződés kötése a TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020 azonosító számú „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósítására
 6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról, valamint támogatási kérelem benyújtása a TOP-5.1.2 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” tárgyú pályázati felhívásra 
 7. Részvétel az OUR WAY és a SMAC című Interreg Europe pályázatokban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. május 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. május 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. május 19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 3. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről
 4. A megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 6. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról 06A_melléklet , 06C_melléklet
 7. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” 2016. április 01. – 2017. március 31. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása
 9. Javaslattétel az „Alföld kerékpáros stratégia 2017” című dokumentumhoz
 10. Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. május 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 05.15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

2017. április 28. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.04.21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2016. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
 2. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
 3. A 2017. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 4. Az EFOP 1.5.3.-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtásának jóváhagyása
 5. Részvétel az ESSI nemzetközi pályázatban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. április 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. április 6. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04. 04.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. március 31. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. március 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. március 24.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2016. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatairól
 3. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat 2016. évi tevékenységéről
 4. Tájékoztató a PURE COSMOS projekt nemzetközi jó gyakorlatairól
 5. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
 6. Sportösztöndíj adományozása (Zárt ülés tartható!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. február 24. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. február 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. február 17.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja
 2. Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiája 2017-2023 és a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiájának akcióterve 2017-2019 című dokumentumok elfogadása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 4. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, a megyét érintő fejezetekhez kapcsolódó szakmai javaslattétel
  04_hat_jav_2.mell_Javaslattétel_OFTK_HB_munkaanyag_20170217.docx (5371K)
 5. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2016. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. január 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. január 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. január 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. A megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntések
 4. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2016. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 6. Hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
 7. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

Csatolt dokumentumok:

Meghívó

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések