Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlés 2023. november 24-ei ülése

Meghívó

1. A Debreceni Törvényszék ülnökeinek megválasztása

2. A Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

3. 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatalban

4. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

5. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP Plusz vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

6. Tájékoztatás a „Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt többlettámogatása iránti kérelem benyújtásáról

7. Tájékoztatás a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt többlettámogatásáról

8. A Europe Direct Hajdú-Bihar Iroda 2024. évi támogatási kérelme 08A_melleklet_Europe_Direct_HajduBihar_Iroda_2024es_palyazata

9. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről

09A_melléklet_Hajdú-Bihar_összefoglaló_20231024_MAV Zrt

09B_melléklet_ÉKM_Hajdú-Bihar_projektek

09C_Magyar Közút PPT 2023 november Megyei Közgyűlés

09_Előterjesztői kiegészítés_közlekedésfejlesztés

10. A vármegye mezőgazdaságának aktualitásai, különös tekintettel a háborús helyzet hatásaira, közös agrárpolitikai stratégia

10_melléklet_NAK_tájékoztató

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés szeptember 29-ei ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02_1_mell_VP_általános_összefoglaló_230920

2. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program előrehaladásáról

3. A közszolgálati dolgozókat megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

04_2023. évi költségvetés módosítása

5. Tájékoztató „A hajdú hagyományok nyomában” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

6. Tájékoztató „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar Megyében” című TOP-1.5.1-20-2020-00013 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

7. A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2023. évi adományozása (zárt ülés)

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. június 30-ai ülése

00_Meghívó

01_Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

02_mell_Tájékoztató HBVM 2022

02. 2022. évi tájékoztató a vármegye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról

03_2_ mell_BSZC Beszámoló Hajdú-Bihar Vármegye részére

03_Előterjesztői kiegészítés_szakkepzes_DSZC

03_01_sz melleklet_Vármegyei_Közgyűlés_vezetői_összegzés_DSZC

03. Tájékoztató a vármegyei szakképzés helyzetéről

04_1_mell_LEADER_Bihar-Sárrét    04_2_mell_LEADER_Dél-nyírség_Erdőspuszta     04_3_mell_LEADER_HajdúkVE     04_4_mell_LEADER_Hortobágy

04. Tájékoztató a vármegyei LEADER akciócsoportok 2022. évi tevékenységéről

05. A Hajdúböszörmény-Debrecen (Józsa) között húzódó, térségi jelentőségű kerékpárút engedélyes terve kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosítása

06. Környezeti hatástanulmányok kapcsán felhasználási jog biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

07. Interreg Central Europe transznacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

08. Interreg Europe internacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

09. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladásáról

10. A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezésének támogatása

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. május 26-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02.előterjesztés melléklete_Katasztrófavédelmi tájékoztató_2022        2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről

3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

04_2022. évi zárszámadás vezetői nyilatkozat        4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása    04A_2022. évi zárszámadás rendelet mellékletei     04B_2022. évi zárszámadás előterj_mellékletei 

5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása    05A_2023. évi ktgvetés mód_rendelet mellékletei    05B_2023. évi ktsgvetés mód_előterj. melléklete

6. Jelentés Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzata, Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzéséről    6A_előterj.mell.2022.évi éves belső ellenőrzési jelentés     6B_2022.évi éves belső ell. jelentés 1-4. sz. melléklet      6B_2022.évi éves belső ell. jelentés 5. sz. melléklet

07_1. melléklet_előt_KV_HBMFU_NONPROF_Konyvvizsgaloi_szerzodes      07_2. melléklet_előt_KV_HBMFUF_Elfogado_nyilatkozat_Big-Audit Kft-Nagy Csaba      7. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

08_1_melléklet_HBMFÜ_Egyszerűsített eredménykimutatás_2022       08_2_ melléklet_HBMFÜ_mérleg_2022      08_3_melléklet_HBMFÜ_Kiegészítő melléklet_2022     8. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

09_1_HBM_VFA_MERLEG_2022     09_2_HBM_VFA_EREDMENYKIMUTATAS_2022       09_3_HBM_VFA_KIEGESZITO_MELLEKLET_2022 09_4_HBM_VFA_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2022      09_5_KVJ_HBMVFA_2022      09_6_szakmai munka       9. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. április 28-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. 2022. évi beszámoló Hajdú-Bihar vármegye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről         02A_2022. évi rendőrségi beszámoló melléklete

3. A Hajdúböszörmény-Hajdúvid-Hajdúdorog között húzódó, térségi jelentőségű kerékpárút engedélyes és kiviteli tervei kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosítása

4. A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosítószámú projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tag részére történő átcsoportosítása

05_Mell_Szabalyzat_eghajlatvaltozas_kuldetes        5. Részvétel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló küldetésben

6. A SinCE-AFC projekt keretében elkészült „Szakpolitikai Útmutató – A körforgásos gazdaságra való áttérés erősítése, anyagfelhasználás csökkentése” című dokumentum elfogadása   06_Mell_SinCE_Afc_Korforgasos_Gazd_SzakpolitikaiUtmutato

7. A RENATUR projekt keretében elkészült „Szakpolitikai Útmutató – A természeti tőke fenntartható hasznosítása, zöldinfrastruktúra fejlesztések” című dokumentum elfogadása     07_Mell_RENATUR_Termeszeti_Toke_SzakpolitikaiUtmutato

8.  A Debreceni Törvényszék ülnökeinek megválasztása (zárt ülés!)

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. március 31-ei ülése

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Hajdú-Bihar Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum módosítása

02_eloterjesztes_melleklet_IH jovahagyas 02_Hat.jav_1_mell_ITP_21_27_2_mod_HBVMO_23_03_23

02A_Hat.jav_2_mell_ITP_melleklet_HBVMO_23_03_23

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása 04_ 2022. évi költségvetés módosítása

5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. elnevezésének módosítása

06_Hat.jav_melléklet_HBMFÜ – 2023. évi Üzleti Terv 6.  A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

7. Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése a Takarékbank Zrt-vel

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2023. február 24-ei ülése

00_Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének 2022. évi munkájáról, valamint Hajdú-Bihar vármegye mezőgazdaságának 2021-2022 -es évi helyzetéről       02_mell_NAK Beszámoló

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a vármegyei önkormányzat jelképeiről szóló önkormányzati rendelete elfogadása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadása

05_2023. évi költségvetés előterjesztés melléklete  5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása  05_2023. évi költségvetés rendelet melléklete

6. Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

7. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2022. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról

8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2022. évben végzett tevékenységéről

9. Beszámoló a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

10. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2023. évi felülvizsgálata

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2022. évi Közgyűlési Előterjesztések

2022. december 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 12.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.12.09.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról

4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének elfogadása

6.A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. évi ülésterve

8. A Danube Transznacionális Program pályázataiban való részvétel jóváhagyása

9. Szándéknyilatkozat a 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsításának 2024. december 31-ig történő megvalósíttatására

 

10. A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című felhívás 2022.12.16-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat  (Zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. november 18. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022.11.11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.11.11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében  1.melléklet 2. melléklet 3.melléklet 4.melléklet

3. Tájékoztató az MVM energetikai megoldásairól a növekvő villamosenergia-árak elleni küzdelemben – a jövő energetikai fejlődési irányairól

4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról

5. A Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködését megalapozó helyzetfeltáró dokumentum, a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiája 2021-2027, és a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiájának akcióterve 2021-2027 című dokumentumok elfogadása

6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

7. Delegálás az INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába

8. A „Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámú projektben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tag részére történő átcsoportosításának jóváhagyása

9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása  09_melléklet

10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

11. Igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalban

12. Támogatói nyilatkozat a Civilek a Fiatalokért Egyesület „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” címbirtokosi pályázatának benyújtásához

13. A TOP Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés”, TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”, TOP Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”, TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” és a TOP Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás 2022.11.18-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. szeptember 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 09.16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.09.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről

 

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása melléklet

 

4. Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum Plusz létrehozásáról

 

5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

6. Tájékoztató az OUR WAY projekt akciótervének előrehaladásáról

7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2022. évi adományozása (zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. július 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. július 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. július 11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1) A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” és a TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívás 2022.07.18-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat         (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. június 24 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 06. 17
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 06.
17
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. A RENATUR projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása

3. A SinCE-AFC projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása

 

4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2022. első félévi előrehaladásáról

5. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, valamint a nemzetközi projektekben való részvételről

 

6. Interreg Europe internacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

7. A TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” konstrukció keretében az „Északi agglomerációs térség” fejlesztési célterület vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek 2022. március 16-i határidejű DEB döntési javaslata képviseletéről szóló 49/2022. (III. 16.) határozat módosítása

 (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. május 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 05.20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.05.20
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről 

 

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

 

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

4. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzéséről

 

5. A Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-27 című dokumentum módosítása

 

6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala  (I.3
melléklet
)

 

7. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

 

8. A Healing Places projekt keretében kidolgozott „Fenntartható gyógyfürdő-fejlesztési koncepció – Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén egye” elfogadása

 

9. Tájékoztató a termelésbiztonság növelése érdekében kialakított országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) működésével kapcsolatos tapasztalatokról

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. április 29. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2022.04.22
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2022.04.22
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. 2021. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről   Melléklet

3. A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása

4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

6. A 2021/2022-es tanévi Sportösztöndíj adományozása (Zárt ülés!)

 

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. március 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 03.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.03.08.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)
A
Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiája 2017-2023 és a Hajdú-Bihar megye
foglalkoztatási stratégiájának akcióterve 2017-2019 című dokumentumok felülvizsgálata

2)
A
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

3)
Interreg
Central Europe transznacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

4)
A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
” és a TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése
” című felhívás 2022.03.16-i határidejű írásbeli
DEB ülésén képviselendő javaslat         (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. február 18. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 02.11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.02.11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. február 4.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 01.28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01.28
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.     Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

2.     A
TOP_Plusz-1.1.2-21 „A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás 2022.02.07-ei
határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. január 14 .
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 01.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01.07.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)
Tag és póttag delegálása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz döntés-előkészítő bizottságaiba

2)
A megyei közgyűlés tisztségviselőinek
foglalkoztatásával kapcsolatos döntések

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2021. évi Közgyűlési Előterjesztések

2021. december 17. Letöltés
MEGHÍVÓ Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről 
 2. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának 2020-2021. évi helyzetéről, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának 2021. évben végzett tevékenységéről 
 3. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében az átmeneti években (2020-2021) benyújtott pályázatok megyei eredményeiről
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve
 6. Szakmai beszámoló a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi munkájáról
 7. Részvétel az Európai Bizottság COSME Programja keretében a „SOCRATES” nemzetközi pályázaton
 8. A „EUROPE DIRECT Hajdú-Bihar” pályázat 2022. évi kommunikációs tervének elfogadása
 9. Pályázat benyújtása a TOP-5.3.2.-17 „Megyei identitás erősítése” tárgyú felhívásra
 10. Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú „Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú felhívásra
 11. Tájékoztató a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz előrehaladásáról
 12. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi ülésterve

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. November 26 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 11.19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.11.19
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)     Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

 

2)     Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évben végzett tevékenységéről

 

3)     Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében 1 melléklet, 2 melléklet

 

4)     A globális fenntarthatósági programok dilemmái, kihívások és lehetőségek az agrárium számára

 

5)     Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2020. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről 2 melléklet

 

6)     A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

7)     „Hajdú-Bihar megyei KEF-ek működésének ösztönzése 2021.” című pályázat benyújtásának jóváhagyása

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. szeptember 10. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2019. október 24. – 2020. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alakuló üléstől 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. A „Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése” című pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 8. A „Három Tenger Régiói Gazdasági Hálózat” létrehozásáról szóló együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 9. Haszonkölcsön szerződés kötése a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2021. évi adományozása (zárt ülés)
 11. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. július 9. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027. című dokumentum elfogadása
 2. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésekről 
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó falu- és tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátása, SZMSZ módosítása
 4. A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnök által hozott határozatok közgyűlési jóváhagyása, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2021. évi előrehaladásáról 
 6. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00018 azonosítószámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósításáról
 7. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról
 8. A Hajdú-Bihari Termékdíj adományozása szempontrendszerének elfogadása
 9. Tájékoztató a GINOP Plusz és a Vidékfejlesztési Program aktuális felhívásairól
 10. Pályázat benyújtása a HUNG-2021 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 11. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi második félévi üléstervének elfogadása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2020. évi Közgyűlési Előterjesztések

 2020. október 2. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. szeptember 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. szeptember 25.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2019. évi és 2020. I. félévi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzési munkarészének elfogadása      Melléklet
 4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról
 5. Delegálás a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2020. évi adományozása (Zárt ülés!)
 9. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. augusztus 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. augusztus 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. augusztus 10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó megyei tervezési feladatokról
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közreműködésével Stratégiai Együttműködési Megállapodás megkötése
 4. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. június 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. június 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. június 19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnök által hozott határozatok közgyűlési jóváhagyása, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. 2019. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről Melléklet
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évben végzett tevékenységéről
 4. Tájékoztató a Magyar Villamos Művek „Okos Város” Programjáról
 5. A Hajdú-Bihar megye Területrendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásaMelléklet
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
 9. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről
 10. A 2020. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 11. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
 12. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
 13. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala 
 14. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 15. Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozására irányuló együttműködési megállapodás elfogadása
 16. A Debreceni Régió Együttműködési Tanácsához való csatlakozás jóváhagyása
 17. Pályázat benyújtása a HUNG-2020 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 18. Részvétel az Európai Bizottság COSME Programja keretében a „Local Food Chains” nemzetközi pályázaton
 19. Pályázat benyújtása Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése címmel
 20. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. február 14. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. február 7.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. február 7.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2019. évi tevékenységéről, aktuális feladatairól
 3. Együttműködési lehetőségek ismertetése a megyei települések számára a digitalizáció, az innováció és a beszállítóvá válás tárgykörében
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 5. A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
 6. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 8. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
 9. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálata
 10. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2019. évi Közgyűlési Előterjesztések

2019. december 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. december 6.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. december 6.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális lehetőségeiről Hajdú-Bihar megyében 
 3. Delegálás a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba, a mellette működő állandó bizottságba, valamint a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjének beszámolója a társaság 2015-2019. évi tevékenységéről, valamint döntés a társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
 6. Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. megyei önkormányzat tulajdonában álló üzletrészének értékesítése
 7. A NIGHT LIGHT projekt keretében kidolgozott Megyei Akcióterv elfogadása 
 8. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének elfogadása
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi ülésterve

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. november 8. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. október 31.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. október 31.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. év november-decemberi időszakára vonatkozó ülésterve
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A Tag delegálása az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába, valamint tag és póttag delegálása a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságaiba, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása a 2019-2024. időszakra
 4. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások alakuló ülést követő felülvizsgálata
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2019. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. október 24. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019.10.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ideiglenes Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának megválasztására és feladatainak meghatározására

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása és eskütétele

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökeinek megválasztása és eskütétele

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottsági tagjainak megválasztására

5. Előterjesztés a megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntésekre

      

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. szeptember 27 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. szeptember 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. szeptember 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv módosításának aktuális helyzetéről 1 melléklet2 melléklet3 melléklet4 melléklet5 melléklet  , 6 melléklet
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2019. január – szeptember közötti időszakban végzett tevékenységéről
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2019. január – szeptember közötti időszakra vonatkozóan
 4. Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban végzett tevékenységéről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (ZÁRT ÜLÉS)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. augusztus 22 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. augusztus 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019. augusztus 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. június 21. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 06.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019.06.21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2018. évi tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évben végzett tevékenységéről Melléklet
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladásáról
 4. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról, valamint részvétel az Interreg Danube Program által támogatott pályázatokban
 5. Hozzájárulás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére, a TOP-1.3.1 konstrukció keretében új támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására
 6. Tájékoztatás az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „f.a.” megszüntetésével kapcsolatos ügyek állásáról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 
  Letöltés

2019. május 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 05.10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 05.10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv módosításának aktuális helyzetéről  (Előterjesztés melléklete)
 2. Az „Alföld kerékpáros stratégia 2017” tervezetéhez készített javaslattételi dokumentum térképi részének módosítása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala
 7. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (1. melléklet) (2 melléklet)
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. április 26.  Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. április 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019. április 18. 
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1.        A Debreceni Törvényszék, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi bíróság ülnökeinek megválasztása (Zárt ülés!)
 2. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. április 12. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.április 5.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019.április 5.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2018. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről (1. számú melléklet) 
 2. Az Országos Öntözésfejlesztési Stratégia Hajdú-Bihar megyét érintő megállapításai
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Vietnám Phu Yen Tartománya közötti együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 4. A 2019. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. A 2018/2019-es tanévi Sportösztöndíj adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. március 8. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. március 1.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. március 1.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A PURE COSMOS projekt keretében kidolgozott Megyei Akcióterv elfogadása
 2. Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye Területi és Gazdaságstratégiai Fejlesztési Tervéről 1. számú melléklet
 3. Tájékoztató a Debrecen és Békéscsaba között középtávon megépítendő 2×2 sávos M47 autóút nyomvonal koncepcióiról, nyomvonal változat támogatása
 4. A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium bemutatása, a megyei agrárképzésben betöltött szerepe
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. február 1. Letöltés
MEGHÍVÓ
2019. január 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
2019. január 25.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 2. A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2018. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2018. évben végzett tevékenységéről
 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
 6. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2019. évi felülvizsgálata
 7. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, a megyét érintő fejezetekhez kapcsolódó szakmai javaslattétel

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2018. évi Közgyűlési Előterjesztések

2018. december 14. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. december 7.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. december 7.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2018. évi feladatairól és tevékenységeiről
 2. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről és fejlesztéseiről
 3. Együttműködési megállapodás megkötése a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumával
 4. Szakmai beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról, valamint a társaság könyvvizsgálójának megválasztása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 6. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételéről, valamint nemzetközi kapcsolatairól
 7. A TOP 5.3.2.-17-HB1-2018-00001 azonosító számú, „A hajdú hagyományok nyomában” című pályázat benyújtásának jóváhagyása, valamint felhatalmazás a kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról 
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi ülésterve

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. november 9 .
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.10.31
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.10.31.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
 2. Tájékoztató a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt Hajdú-Bihar megyét érintő eredményeiről, tapasztalatairól
 3. Hajdú-Bihar Megye Befektetés-ösztönzési Stratégiájának elfogadása (1.sz melleklet) (2. sz. melléklet)
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 5. Hajdúböszörmény Város megyei jogú várossá nyilvánítása kezdeményezésének támogatása
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. szeptember 28. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. szeptember 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. szeptember 21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A megyei területrendezési terv módosítása megalapozó dokumentumának elfogadása (határozati javaslat melléklete) 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 
 3. Részvétel Interreg Europe és Norvég Alap által támogatott nemzetközi pályázatokban 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2018. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. június 22. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.06.15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.06.15.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának 2017. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
 2. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2017. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
 3. A CLUSTERS3 projekt keretében kidolgozott „Klaszter Koncepció – Stratégiai keretek Hajdú-Bihar megye intelligens szakosodási irányainak megvalósításához” című dokumentum elfogadása
 4. Tájékoztató a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatos feladatok előrehaladásáról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. május 25. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.05.18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.05.18.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett tevékenységéről

   Előterjesztés melléklete

2. Tájékoztató a szakképzés helyzetéről Hajdú-Bihar megyében 

3. Tájékoztató a közfoglalkoztatási program keretében Hajdúsámson Városában folytatott jó gyakorlatokról

4. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2017. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről

5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

8. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről

9. Pályázat benyújtása a HUNG-2018 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra

10. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadása, együttműködési megállapodás jóváhagyása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

11. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, Felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról

12. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” 2017. április 01. – 2018. március 31. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása

13. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. április 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. április 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018. április 13.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a „Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című projekt megvalósításáról
 2. 2017. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 4. A 2018. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. A CLUSTERS3 projekt Akciótervének elfogadása
 6. A 2017/2018-as tanévi Sportösztöndíj adományozása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. február 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 02. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018.02.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia elfogadása Határozati javaslat melléklete (Klímastratégia)
 2. Együttműködési megállapodások kötése a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a települési önkormányzatok között
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 4. Tájékoztató a NightLight projekt keretében a fényszennyezés megyei helyzetével kapcsolatosan megfogalmazott szakértői megállapításokról és javítást célzó ajánlásokról, javaslatokról
 5. Az EFOP- 1.6.3.-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című pályázatban vállalt tevékenységek bemutatása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. január 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018. 01.19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.01.19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 2. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2017. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2017. évben végzett tevékenységéről
 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
 5. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
 6. TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt támogatási szerződésének módosítása
 7. Részvétel az EUREGA nemzetközi pályázatban

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2017. évi Közgyűlési Előterjesztések

2017. december 20 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 12.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. 12.13.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi ülésterve
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 3. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről 
 4. A megyei területrendezési terv módosításához központi költségvetési támogatás biztosítása érdekében benyújtott kérelem jóváhagyása 
 5. Részvétel a Közép-Európa Transznacionális Program (Interreg Central Europe) 3. felhívásának nemzetközi pályázataiban
 6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról (paktum, klímastratégia, turisztika, EFOP projektek)
 7. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárásával kapcsolatos határozat módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. december 5. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 11.30.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. október 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. október 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. október 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
 2. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről
 3. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2017. évi feladatairól és tevékenységeiről 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Tájékoztató az IKOP, GINOP, KEHOP, EFOP, TOP uniós programok megyét érintő projektjeinek előrehaladásáról
 6. Az EFOP- 1.6.3.-17 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében megnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása
 7. A HUNG-2017 pályázati kiírásra beadott „Tudod-e?” című pályázat benyújtásának jóváhagyása
 8. Az Interreg V-A ROHU programban beadott „Creation and development of bicycle paths and routes for cross-border area -BHB-Velo” – „Határon átnyúló kerékpárutak és útvonalak létrehozása és fejlesztése – BHB-Velo” című projekt benyújtásának jóváhagyása
 9. Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelme az Európa Kulturális Fővárosa nevezetű pályázat kapcsán
 10. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. szeptember 15. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 09.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.09.08.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program keretében támogató nyilatkozat kiadása a román oldali stratégiai projekt benyújtásához 

Tag és póttag delegálása a Terület-és településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságaiba

A „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás megszüntetése

Beszámoló az INNOVA Nonprofit Kft. 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról 

Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettel

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2017. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. július 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 07.14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. június 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 06.16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.06.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évben végzett tevékenységéről   előterjesztés melléklete
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 5. Támogatási szerződés kötése a TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020 azonosító számú „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósítására
 6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról, valamint támogatási kérelem benyújtása a TOP-5.1.2 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” tárgyú pályázati felhívásra 
 7. Részvétel az OUR WAY és a SMAC című Interreg Europe pályázatokban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. május 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. május 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. május 19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 3. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről
 4. A megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 6. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról 06A_melléklet , 06C_melléklet
 7. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” 2016. április 01. – 2017. március 31. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása
 9. Javaslattétel az „Alföld kerékpáros stratégia 2017” című dokumentumhoz
 10. Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. május 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 05.15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

2017. április 28. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.04.21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2016. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
 2. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
 3. A 2017. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 4. Az EFOP 1.5.3.-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtásának jóváhagyása
 5. Részvétel az ESSI nemzetközi pályázatban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. április 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. április 6. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04. 04.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. március 31. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. március 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. március 24.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2016. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatairól
 3. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat 2016. évi tevékenységéről
 4. Tájékoztató a PURE COSMOS projekt nemzetközi jó gyakorlatairól
 5. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
 6. Sportösztöndíj adományozása (Zárt ülés tartható!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. február 24. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. február 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. február 17.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja
 2. Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiája 2017-2023 és a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiájának akcióterve 2017-2019 című dokumentumok elfogadása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 4. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, a megyét érintő fejezetekhez kapcsolódó szakmai javaslattétel
  04_hat_jav_2.mell_Javaslattétel_OFTK_HB_munkaanyag_20170217.docx (5371K)
 5. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2016. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. január 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. január 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. január 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. A megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntések
 4. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2016. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 6. Hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
 7. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

Csatolt dokumentumok:

Meghívó

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2016. évi Közgyűlési Előterjesztések

2016. december 9. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2016.december 2.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2016. december 2.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi ülésterve
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2016. évben végzett tevékenységéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Együttműködés civil szervezettel
 6. Stratégiai együttműködési megállapodás a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-vel és a LENERG Nonprofit Kft.-vel
 7. Stratégiai együttműködési megállapodás a Debreceni Egyetemmel, a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-vel és az INNOVA Nonprofit Kft.-vel
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség alapszabályának elfogadása
 9. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016. október 28 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2016. október 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2016. október 21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
 2. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről 
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
 5. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása
 6. A „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt konzorciumi megállapodásának módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016.09.16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2016.09.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2016.09.09.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Az 1916. évi székely menekülés és befogadás centenáriuma 
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, alapítványok támogatása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának módosítása
 4. Beszámoló a megyei önkormányzat nemzetközi projektjeinek előrehaladásáról
 5. Beszámoló a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
 6. Tájékoztató az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program végrehajtásának alakulásáról
 7. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása, módosítása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 
         2016. évi adományozása (zárt ülés)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016. 08. 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2016. 08. 23.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 08.23
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Támogatási szerződés kötése a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt megvalósítására

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016. 06. 24. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2016.06.17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2016.06.17.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról (melléklet)
 2. Tájékoztató a közfoglalkoztatás megyei helyzetéről
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évben végzett tevékenységéről
 4. Tájékoztató a megyei agrárszakképzés helyzetéről
 5. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotása
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
 8. Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére
 9. Informatikai eszközök ingyenes átadása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére
 10. Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség megalakítása
 11. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 12. Tag és póttag delegálása a TOP 3.1.1 konstrukció döntés-előkészítő bizottságába 
 13. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
 14. Részvétel a CitiEnGov nemzetközi projektben, valamint az iFIN nemzetközi pályázatban
 15. Tájékoztató az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program végrehajtásának alakulásáról, valamint döntés projektpartnerként való részvételről a benyújtandó zászlóshajó projektben
 16. Pályázat benyújtása a KEHOP 1.2.0 kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” tárgyú felhívásra 
 17. Pályázat benyújtása a HUNG-2016 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 18. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása, módosítása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016. 05. 06 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 04.29.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016.04.29.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

11. Sportösztöndíj adományozása (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016. 04. 01. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2016.03.25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2016.03.25
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi tevékenységeiről
 2. Részvétel a PURE COSMOS és a CLUST&RIS3 nemzetközi projektekben, valamint az AGE MOVE és a NIGHT LIGHT nemzetközi pályázatokban
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatairól
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a megye gazdaságfejlesztési lehetőségeiről  (Az előterjesztés később kerül megküldésre.)
 5. Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
 6. Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
 7. Az éves fejlesztési keret módosításának jóváhagyása
 8. A közszolgálati dolgozókat, valamint a tisztségviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 9. A 2016. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 10. Együttműködési megállapodás megkötése a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamarával
 11. A „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza vízgyűjtőjén” tárgyú együttműködési megállapodás elfogadása
 12. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016. 02. 19. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2016.02.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2016.02.12.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 2. A Sportösztöndíj adományozásáról szóló szabályzat elfogadása
 3. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés módosítása
 4. Pályázat benyújtása a TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú felhívásra 
 5. Vásárszövetség létrehozására irányuló együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 6. Tájékoztató az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program végrehajtásának alakulásáról
 7. Tájékoztató a „Területi önkormányzatok nemzetközi összefogása a Tisza vízgyűjtőjén” tárgyú együttműködési megállapodás tervezetéről 
 8. Tájékoztató az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. működését érintő kérdésekről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2016. január 29. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2015. január 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2015. január 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

2015. évi Közgyűlési Előterjesztések

2015. december 11. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 12. 04.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 12. 04.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Az önkormányzatiság negyedszázados fennállásáról
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi ülésterve
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 4. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2013-2014. évben végzett Hajdú-Bihar megyei tevékenységéről, a vidékfejlesztés aktualitásairól
 5. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. működését érintő döntések
 6. Delegálás az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az EU Service Agency (Szász-Anhalt Régió) közötti együttműködési megállapodás megkötése
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programhoz kapcsolódó területi szempontú értékelési szempontokról
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolója
 10. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 11. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. október 30. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 10. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 10. 22.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Balmazújvárosi Városi Piac működéséről, valamint a „Balmaz portékáról”
 2. Tájékoztató a megye közútjainak helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről, valamint a megyei vasúthálózatot érintő jelentősebb beruházásokról
  Melléklet közút
  Melléklet vasút
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről
 4. Tájékoztató az Agrárgazdasági Kamara által végzett megyei öntözési igények felméréséről
 5. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. törzstőkéjének tulajdoni arány szerinti emelése
 6. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételéről
 7. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 8. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. szeptember 25. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 09. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 09. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről
 2. Tájékoztató a megyei szakképzés helyzetéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének módosítása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 6. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása
 7. Tájékoztató a Területi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint az Integrált Területi Program módosításának jóváhagyása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Kína Belső-Mongólia Autonóm Tartománya közötti együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 9. A Debreceni Törvényszék, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek soron kívüli megválasztása           (Zárt ülés)
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2015. évi adományozása (Zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. június 26.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 06. 19.
  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 06. 19.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
  További kapcsolódó dokumentumok:
        01A_melléklet_egészségi_állapot_tájékoztató.doc (15264K)
 2. Tájékoztató a „Nánási portéka” védjegyről, valamint a „Bocskai korona” fizetőeszközről
 3. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet megalkotása
 4. A 2015. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. Beszámoló a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása, valamint tájékoztató a 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységről
 7. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. társasági szerződése és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 8. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 9. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása
 10. Az „Élő Bolygónk” klímavédelmi aláírásgyűjtés támogatása 
 11. Különfélék
2015. május 8.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 04. 30.
  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 04. 30.
 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
  További kapcsolódó dokumentumok:

   001_rendőrségi beszámoló.pdf

  Tájékoztató a megye munkaerő-piaci helyzetéről, különös tekintettel a pályakezdő fiatalokra
  Tájékoztató Monostorpályi szociális és hulladékgazdálkodási rendszeréről, foglalkoztatási helyzetéről, valamint fejlesztéseirőlElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi ellenőrzésének tapasztalatairólElőterjesztés a megyei önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, valamint a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi éves költségvetési beszámolójának elfogadására
  További kapcsolódó dokumentumok:

   05_2014.évi éves költségvetési beszámoló Hivatal.pdf
   05_2014.évi éves költségvetési beszámoló Konszolidált.pdf
   05_2014.évi éves költségvetési beszámoló Önkormányzat.pdf
   Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet és a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáraElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáraElőterjesztés az Integrált Területi Program végleges változatának elfogadásárólTájékoztató a települési önkormányzatok részvételi lehetőségeiről a 2014-2020. közötti programozási időszak operatív programjaibanTájékoztató az Interreg Europe, Central Europe, Urbact III. nemzetközi együttműködési programokról
   Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáraElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáraElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáraTájékoztató az ENEREA Nonprofit Kft. és az INNOVA Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről
   További kapcsolódó dokumentumok:

    13_A_ENEREA_szakmai_beszámoló.pdf

    2015. április 24.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2015. 04. 17.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2015. 04. 17.
      Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Tájékoztató a hajdúhadházi szociális rendszer működéséről
    2. Előterjesztés együttműködési megállapodások megkötésére
    3. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
    4. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2015. évi üzleti terv elfogadására
    5. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról
    6. Tájékoztató a Hajdúhátsági-Erdőspuszták-Ligetalja-Nyírségi Többcélú Vízellátó Rendszerről
    7. Előterjesztés a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
    8. Előterjesztés Sportösztöndíj adományozására (Zárt ülés)
    9. Különfélék
    2015. február 20.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2015. 02. 13.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2015. 02. 13.
      Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
    2. Előterjesztés Sportösztöndíj adományozásáról szóló szabályzat módosítására
    3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról
    4. Előterjesztés a területfejlesztési feladatokról
    2015. január 30.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2015. 01. 25.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2015. 01. 25.
      Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Előterjesztés a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadására
    2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadására 
    3. Előterjesztés a megyei közgyűlés 2015. évi üléstervének elfogadására
    4. Előterjesztés ingatlanokat érintő döntésről 
    5. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésről 
    6. Tájékoztató a területfejlesztési feladatokról
    7. Tájékoztató a 2014-2020-as operatív programok tartalmáról
    8. Előterjesztés területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2015. évi felülvizsgálatára
    9. Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására

    Az előterjesztésekhez észrevételek tehetők: eszrevetelek@hbmo.hu http://www.e-tarsulas.hu/DTe/Napirend.aspx?tel_id=4000&biz_id=0&doc_id=48045267-f85d-4575-a697-f9d0536389ee

    hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

    2014. évi Közgyűlési Előterjesztések

    2014. január 24.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2014. 01. 17.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2014. 01. 17.
      Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Előterjesztés a közgyűlés 2014. évi üléstervének elfogadására
    2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadására
    3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési változatának elfogadására
    4. Előterjesztés a megyei önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási koncepciójának elfogadására
    5. Tájékoztató a határmenti közúti fejlesztési elképzelésekről
    6. Előterjesztés az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. átvételére
    7. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program véleményezésére
    8. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program véleményezésére
    9. Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására
    10. Különfélék
    2014. február 28.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2014. 02. 21.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2014. 02. 21.
     Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
    2. Előterjesztés az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. társasági szerződésének elfogadására
    3. Előterjesztés az SZMSZ, valamint a Hivatal alapító okiratának módosítására
    4. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2013. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
    5. Előterjesztés területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatának jóváhagyására, pályázat kiírására
    6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására 
     További kapcsolódó dokumentumok:

      06B_I. HBM_Koncepció_Helyzetfeltárás.pdf
      06C_II. HBM_Koncepció_Helyzetfeltárás_melléklet.pdf

     Előterjesztés a megyei önkormányzat 2013. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
     Tájékoztató a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait érintő változásokrólElőterjesztés Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezésére
     További kapcsolódó dokumentumok:

      09B_Debrecen_ITS_megalapozo_vizsgalat_20131031.pdf
      Tájékoztató Hajdú-Bihar, Bihor és Kolozs megye gazdasági együttműködési lehetőségeiről a 2014-2020. közötti időszakbanElőterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Program véleményezéséreElőterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáraKülönfélék

      2014. május 9.
      Letöltés
      MEGHÍVÓ
      Közzétéve: 2014. 04. 29.
        Letöltés
      ELŐTERJESZTÉSEK
      Közzétéve: 2014. 04. 29.
       Letöltés

      NAPIRENDI JAVASLAT

      1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
      2. Előterjesztés a megyei önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok 2013. évi beszámolójának, 2014. évi üzleti tervének elfogadására, illetve tudomásul vételére
       További kapcsolódó dokumentumok:

        02_X Előterjesztés 2. melléklete ENEREA 2013 évi beszámolója valamint 2014 évi üzleti terve.pdf

       Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, valamint az önkormányzat és hivatala adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáraElőterjesztés költségátalány megállapításáraElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi ellenőrzésének tapasztalatairólElőterjesztés a HURO programozás előrehaladásárólElőterjesztés testvérmegyei megállapodások megkötéséreElőterjesztés a megyei területfejlesztési program társadalmi egyeztetése során érkezett vélemények értékeléséről és a területfejlesztési program előrehaladásáról
       További kapcsolódó dokumentumok:

        08_D_elot_4_mell_HB_TP_TeruletiHatasvizsg_veg.pdf
        Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásárólElőterjesztés Sportösztöndíj adományozásáraKülönfélék

        2014. június 20.
        Letöltés
        MEGHÍVÓ
        Közzétéve: 2014. 06. 13.
          Letöltés
        ELŐTERJESZTÉSEK
        Közzétéve: 2014. 06. 13.
          Letöltés

        NAPIRENDI JAVASLAT

        1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Debreceni Egyetem közötti stratégiai megállapodás megkötésére
        2. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
         További kapcsolódó dokumentumok:

          02A_Tájékoztató_a_megye_lakosságának_egészségi_állapotáról.doc

         Előterjesztés területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre
         További kapcsolódó dokumentumok:

          03C_I.hat.jav._mell_HB_Program_Területi_Hatásv_végleges.pdf
          Beszámoló a megyei önkormányzati hivatal tevékenységérőlElőterjesztés a megyei közgyűlés elnökének javadalmazását érintő döntésreElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint pályázat benyújtásáraElőterjesztés a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáraElőterjesztés a HURO programozás előrehaladásáról (Az előterjesztés később kerül megküldésre.)Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséget érintő döntésekreElőterjesztés a Békés megyei területfejlesztési program véleményezéséreElőterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, valamint a 2013. évi monitoring tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáraKülönfélék

          2014. augusztus 15.
          Letöltés
          MEGHÍVÓ
          Közzétéve: 2014. 08. 08.
            Letöltés
          ELŐTERJESZTÉSEK
          Közzétéve: 2014. 08. 08.
            Letöltés

          NAPIRENDI JAVASLAT

          1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (zárt ülés tartható!)
          2. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Program véleményezésére
          3. Előterjesztés a Tisza Tó Térségi Területfejlesztési Program véleményezésére
           További kapcsolódó dokumentumok:

            03A_hatjav_mell_TISZA_TO_TERSEG_PROGRAM_140624.pdf

           Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt hazai decentralizált forrásra kötött támogatási szerződést érintő döntésre

           2014. szeptember 26.
           Letöltés
           MEGHÍVÓ
           Közzétéve: 2014. 09. 19.
             Letöltés
           ELŐTERJESZTÉSEK
           Közzétéve: 2014. 09. 19.
             Letöltés

           NAPIRENDI JAVASLAT

           1. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010-2014. közötti időszakban végzett munkájáról
           2. Tájékoztató a megyében folyó hulladékgazdálkodási rekultivációs munkákról
           3. Tájékoztató a Püspökladány – Debrecen közötti vasútvonal átépítésének helyzetéről
           4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2014. évi első félévi helyzetéről
           5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
           6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program elfogadására
            További kapcsolódó dokumentumok:

             06B_I.hat.jav._mell_HB_Program_Területi_Hatásv_végleges.pdf

            Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. alapító okiratának módosításáraElőterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásárólElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2014. évi adományozására (zárt ülés)Különfélék

            2014. október 21.
            Letöltés
            MEGHÍVÓ
            Közzétéve: 2014. 10. 17.
              Letöltés
            ELŐTERJESZTÉSEK
            Közzétéve: 2014. 10. 17.
              Letöltés

            NAPIRENDI JAVASLAT

            1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ideiglenes Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának megválasztására és feladatainak meghatározására
            2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása és eskütétele
            3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
            4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökeinek megválasztása és eskütétele
            5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottsági tagjainak megválasztására
            6. Előterjesztés a megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntésekre
            2014. október 31.
            Letöltés
            MEGHÍVÓ
            Közzétéve: 2014. 10. 22.
              Letöltés
            ELŐTERJESZTÉSEK
            Közzétéve: 2014. 10. 22.
              Letöltés

            NAPIRENDI JAVASLAT

            1. Előterjesztés a területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre
            2014. december 12.
            Letöltés
            MEGHÍVÓ
            Közzétéve: 2014. 12. 05.
              Letöltés
            ELŐTERJESZTÉSEK
            Közzétéve: 2014. 12. 05.
             Letöltés

            NAPIRENDI JAVASLAT

            1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak megbízására, delegálására
            2. Előterjesztés a megyei önkormányzat képviselőinek, bizottsági elnökeinek, a bizottságok tagjainak tiszteletdíja és természetbeni juttatásai megállapításáról szóló rendelet módosítására
            3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
            4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervére
            5. Előterjesztés területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatának jóváhagyására
            6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjének megválasztására
            7. Tájékoztató a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait érintő új jogszabályi rendelkezésekről
            8. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról 
            9. Különfélék
            hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

            2013. évi Közgyűlési Előterjesztések

            2013. február 15.

            Letöltés
            MEGHÍVÓ

            Közzétéve: 2013. 02. 08.

              Letöltés
            ELŐTERJESZTÉSEK

            Közzétéve: 2013. 02. 08.

              Letöltés

            NAPIRENDI JAVASLAT

            1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadására
            2. Előterjesztés az önkormányzat és a Hivatal SZMSZ-ének, valamint a Hivatal alapító okiratának módosítására
            3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2012. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
            4. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Irodájának tevékenységéről
            5. Előterjesztés ingatlanokat érintő döntésekre
            6. Előterjesztés az Országos Területrendezési Terv módosításának véleményezésére
            7. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására
            8. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt támogatási szerződések lezárására
            9. Különfélék
            2013. március 29.

            Letöltés
            MEGHÍVÓ

            Közzétéve: 2013. 03. 22.

              Letöltés
            ELŐTERJESZTÉSEK

            Közzétéve: 2013. 03. 22.

             
            Letöltés

            NAPIRENDI JAVASLAT

            1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására
            2. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció előkészítését érintő döntésekre
            3. Előterjesztés a megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátásáról
            4. Előterjesztés szomszédos megyék területfejlesztési koncepcióinak véleményezésére
            5. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye mezőgazdaságának helyzetéről
            6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar megyei LEADER Akciócsoportok tevékenységéről
            7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai, pénzügyi tervéről, valamint a társaság által kezelt szerződések lezárásáról
            8. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, valamint a pályázatkezelési és monitoring tevékenységről szóló 2012. évi beszámolóra
            9. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
            10. Előterjesztés területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatának jóváhagyására, pályázat kiírására
            11. Különfélék
            2013. május 3.

            Letöltés
            MEGHÍVÓ

            Közzétéve: 2013. 04. 26.

              Letöltés
            ELŐTERJESZTÉSEK

            Közzétéve: 2013. 04. 26.

             
            Letöltés

            NAPIRENDI JAVASLAT

            1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
            2. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási helyzetéről
            3. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, és a 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
            4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a hivatal 2012. évi belső ellenőrzéséről
            5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
            6. Előterjesztés Megyei Értéktár Bizottság létrehozására
            7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint tájékoztató az ENEREA Nonprofit Kft. és az INNOVA Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről, 2013. évi üzleti tervéről
             További kapcsolódó dokumentumok:

              07_A_2012_Beszámoló_ENEREA.pdf

             Előterjesztés Szolnok megye területfejlesztési koncepciójának véleményezéséreElőterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, részletfizetéssel kapcsolatos döntésreElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt szerződések lezárásáról
             Előterjesztés sportösztöndíj adományozására Különfélék

             2013. június 27.

             Letöltés
             MEGHÍVÓ

             Közzétéve: 2013. 06. 20.

               Letöltés
             ELŐTERJESZTÉSEK

             Közzétéve: 2013. 06. 20.

              
             Letöltés

             NAPIRENDI JAVASLAT

             1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
             2. Tájékoztató a megye sportéletének helyzetéről
             3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar megyében élő ifjúság helyzetéről
             4. Tájékoztató a megyében működő gazdasági kamarák tevékenységéről
             5. Előterjesztés aktuális területfejlesztési feladatokról, együttműködési megállapodások megkötéséről, valamint tájékoztatás a 2008-2012. közötti LEADER pályázatokról
             6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
             7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, a társaság által kezelt szerződések lezárására
             8. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról
             9. Különfélék
             2013. szeptember 27.

             Letöltés
             MEGHÍVÓ

             Közzétéve: 2013. 09. 20.

               Letöltés
             ELŐTERJESZTÉSEK

             Közzétéve: 2013. 09. 20.

              
             Letöltés

             NAPIRENDI JAVASLAT

             1. Tájékoztató a megye közlekedési helyzetéről 
              További kapcsolódó dokumentumok:

               01A_Airport tájékoztató.pdf

              Tájékoztató a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács tevékenységérőlElőterjesztés egyes önkormányzati rendeletek és a hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására, valamint költségvetést érintő döntésreTájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi első félévi helyzetéről
              Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének módosításáraElőterjesztés területfejlesztési feladatokkal kapcsolatos döntésekreElőterjesztés a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására
              Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására, valamint tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásárólElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2013. évi adományozására (zárt ülés)Különfélék

              Különfélék

              Tájékoztatom, hogy a negyedik napirendi pontként szereplő előterjesztés korábban megküldésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

              2013. november 7.
              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2013. 11. 04.

                Letöltés
              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2013. 11. 04.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi I-III. negyedéves helyzetéről
              2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
              3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint közbeszerzési szabályzat elfogadására
              4. Előterjesztés területfejlesztéssel kapcsolatos döntésekre 
              5. Előterjesztés az Operatív Programok véleményezésére
              6. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésére
              7. Különfélék
              2013. november 29.

              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2013. 11. 22.

                Letöltés
              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2013. 11. 22.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Tájékoztató a debreceni agglomerációt érintő hulladékgazdálkodási rekultivációs munkákról
              2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
              3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervére
              4. Előterjesztés területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre
              5. Előterjesztés társulási megállapodás módosítására
              6. Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására, valamint tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
              7. Előterjesztés a HBMFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására
              8. Különfélék
              hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

              2012. évi Közgyűlési Előterjesztések

              2012. február 17.

              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2012. 02. 10.

                Letöltés
              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2012. 02. 10.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Hivatal alapító okiratának és ügyrendjének módosítására
              2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére
              3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő döntésekre
              4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadására
              5. Előterjesztés védelmi feladatok átadására vonatkozó megállapodás megkötéséről
              6. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2011. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
              7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2011. évi tevékenységéről, valamint javaslat az ügynökség működéséhez kapcsolódó döntésekre
              8. Előterjesztés a megyei és a regionális fejlesztési tanács megszűnéséhez kapcsolódó megállapodások megkötésére, a működésükhöz biztosított támogatás elszámolására, valamint területfejlesztési konzultációs fórumok létrehozásával összefüggő döntésekre
              9. Előterjesztés pályázat benyújtására
              10. Különfélék
              2012. február 27.

              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2012. 02. 22.

                Letöltés
              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2012. 02. 22.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
              2. Előterjesztés vagyonkezeléshez kapcsolódó beszámolók elfogadására
              3. Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi működési támogatásának elszámolásáról
              2012. március 23.

              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2012. 03. 14.

               
              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2012. 03. 14.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára
              2. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja 2011. évi végrehajtásáról
              3. Előterjesztés delegálásokra, valamint alapító okirat módosítására
              4. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
              5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai, pénzügyi tervéről, valamint közszolgáltatási szerződés megkötéséről
              6. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2012-2014. időszakra vonatkozó területfejlesztési és területrendezési feladataira
              7. Előterjesztés pályázatokkal, támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntésekre
              8. Előterjesztés az átadott gyermekvédelmi feladatok elszámolásával kapcsolatos döntésekre
              9. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól
              10. Különfélék
              2012. május 10.

              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2012. 05. 02.

                Letöltés

              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2012. 05. 02.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről, valamint javaslat Hajdú-Bihar megye közbiztonsági koncepciójának elfogadására
              2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. és 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintő döntésre
              3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, valamint az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
              4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
              5. Előterjesztés Hajdú-Bihar megye területfejlesztésére vonatkozó távlati célok meghatározására, valamint területfejlesztést érintő együttműködésre
              6. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására
              7. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre
              8. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására, valamint ügyvezetőt érintő személyi döntésre
              9. Előterjesztés a megyei önkormányzat társadalmi kapcsolatait érintő döntésekre 
              10. Előterjesztés használat jogáról történő lemondásra
              11. Különfélék
              2012. június 29.

              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2012. 06. 21.

               
              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2012. 06. 21.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
              2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására, ingatlanokat érintő döntésekre, valamint alapítványok támogatására
              3. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására
              4. Előterjesztés gazdasági társaságokat, valamint alapítványt érintő döntésekre
              5. Előterjesztés területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre, valamint delegálásra
              6. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
              7. Előterjesztés sportösztöndíj adományozására
              8. Különfélék
              2012. szeptember 14.

              Letöltés
              MEGHÍVÓ

              Közzétéve: 2012. 09. 07.

                Letöltés
              ELŐTERJESZTÉSEK

              Közzétéve: 2012. 09. 07.

               
              Letöltés

              NAPIRENDI JAVASLAT

              1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezéséről
              2. Előterjesztés költségvetést érintő döntésre, valamint alapítvány támogatására
              3. Előterjesztés fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó megállapodások megkötésére
              4. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására
               További kapcsolódó dokumentumok:

                03_1.melléklet_ETT_támogatási_szerződés.pdf
                03_4.melléklet_NFM_támogatási_szerződés.pdf

               Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2012. évi adományozására (zárt ülés)Különfélék

               2012. szeptember 28.

               Letöltés
               MEGHÍVÓ

               Közzétéve: 2012. 09. 21.

                
               ELŐTERJESZTÉSEK

               Közzétéve: 2012. 09. 21.

                
               Letöltés

               NAPIRENDI JAVASLAT

               1. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására, valamint költségvetést érintő döntésekre
               2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatal gazdálkodásának 2012. évi első félévi helyzetéről
               3. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró, értékelő munkafolyamatára, valamint a partnerségi terv elfogadására
                További kapcsolódó dokumentumok:

                 03A_Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési koncepcióját megalapozó feláró értékelő vizsgálat_munkanyaga.pdf
                 03AA_Munkaanyag_Melléklet.pdf

                Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt szerződésekrőlTájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásárólElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési tervének módosításáraElőterjesztés delegálásokra

                2012. november 30.

                Letöltés
                MEGHÍVÓ

                Közzétéve: 2012. 11. 23.

                  Letöltés
                ELŐTERJESZTÉSEK

                Közzétéve: 2012. 11. 23.

                 
                Letöltés

                NAPIRENDI JAVASLAT

                1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala gazdálkodásának 2012. évi I-III. negyedéves helyzetéről
                2. Előterjesztés önkormányzati rendelet módosítására, hatályon kívül helyezésére, valamint alapítvány támogatására
                3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
                4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró, értékelő munkarészének lezárására
                5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervére
                6. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetéről
                7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt támogatási szerződések lezárására
                8. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
                9. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásával kapcsolatban
                10. Különfélék
                2012. december 14.

                Letöltés
                MEGHÍVÓ

                Közzétéve: 2012. 12. 07.

                  Letöltés

                ELŐTERJESZTÉSEK

                Közzétéve: 2012. 12. 07.

                 
                Letöltés

                NAPIRENDI JAVASLAT

                1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet elfogadására, önkormányzati rendelet módosítására, valamint alapítvány támogatására
                2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi üléstervének elfogadására
                3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. által kezelt támogatási szerződések lezárására, részletfizetéssel kapcsolatos döntésre
                4. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, egyedi döntésre
                hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

                2011. évi Közgyűlési Előterjesztések

                2011. január 21.

                Letöltés
                MEGHÍVÓ

                Közzétéve: 2011. 01. 14.

                  Letöltés
                ELŐTERJESZTÉSEK

                Közzétéve: 2011. 01. 14.

                 Letöltés

                NAPIRENDI JAVASLAT

                1. Előterjesztés a megyei főjegyzői feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
                2. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint gazdasági társaságot érintő döntésekre
                2011. február 11.

                Letöltés
                MEGHÍVÓ

                Közzétéve: 2011. 02. 03.

                  Letöltés
                ELŐTERJESZTÉSEK

                Közzétéve: 2011. 02. 03.

                 
                Letöltés

                NAPIRENDI JAVASLAT

                1. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására
                2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására
                3. Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre
                4. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
                5. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre
                6. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól
                7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak megbízására, delegálására
                8. Előterjesztés a Bocskai István Középfokú Iskola és Kollégium fenntartói jogának átadására vonatkozó döntésre
                9. Előterjesztés intézményvezetői kinevezések módosítására, pályázat kiírására, alapító okiratok módosítására (Zárt ülés tartható!)
                10. Előterjesztés a megyei főjegyzői feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására (Zárt ülés tartható!)
                11. Különfélék
                2011. március 25.

                Letöltés
                MEGHÍVÓ

                Közzétéve: 2011. 03. 17.

                  Letöltés
                ELŐTERJESZTÉSEK

                Közzétéve: 2011. 03. 17.

                 
                Letöltés

                NAPIRENDI JAVASLAT

                1. Előterjesztés Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről, a határőrizet rendjéről, valamint közbiztonsági koncepció elkészítéséről
                2. Előterjesztés költségvetést érintő döntésekre
                3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapításában működő szociális intézmények 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítására
                4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára
                5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására, 2010. évi mérlegének megállapítására, megszüntetéséhez kapcsolódó döntésekre
                6. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására
                7. Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó döntésre
                8. Előterjesztés gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos döntésre
                9. Előterjesztés alapító okirat módosítására
                10. Előterjesztés pályázatok benyújtására, kisebbségi pályázat kiírására
                11. Előterjesztés intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére (Zárt ülés tartható!)
                12. Különfélék
                2011. április 29.

                Letöltés
                MEGHÍVÓ

                Közzétéve: 2011. 04. 21.

                  Letöltés
                ELŐTERJESZTÉSEK

                Közzétéve: 2011. 04. 21.

                 
                Letöltés

                NAPIRENDI JAVASLAT

                1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról
                2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2010. évi egyszerűsített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására
                3. Előterjesztés költségvetést és ingatlant érintő döntésekre
                4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
                5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja elfogadására
                6. Előterjesztés az SZMSZ, valamint a Hivatal ügyrendjének, alapító okiratának módosítására
                7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről
                8. Előterjesztés intézményeket érintő döntésekre
                9. Előterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói döntésekre
                10. Előterjesztés önkormányzati társulásokat érintő döntésekről
                11. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására
                12. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak megbízására, delegálására
                13. Előterjesztés intézményvezetői kinevezések módosítására
                14. Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására (Zárt ülés tartható!)
                15. Előterjesztés Sportösztöndíj adományozására (Zárt ülés tartható!)
                16. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság és a Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 
                17. Különfélék
                2011. május 27.

                Letöltés
                MEGHÍVÓ

                Közzétéve: 2011. 05. 19.

                  Letöltés
                ELŐTERJESZTÉSEK

                Közzétéve: 2011. 05. 19.

                 

                NAPIRENDI JAVASLAT

                1. Előterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének megállapítására, valamint a 2011. évi üzleti tervének elfogadására
                 További kapcsolódó dokumentumok:

                  01AD_EÜ_Holding_uzleti_terv_2011.pdf

                 Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
                 Előterjesztés költségvetést, intézményeket, valamint ingatlant érintő döntésekreElőterjesztés nonprofit társaságok 2010. évi közhasznúsági jelentéseinek elfogadására, 2010. évi mérlegeinek megállapítására, valamint a 2011. évi üzleti terveinek elfogadására és a társaságok működéséhez kapcsolódó döntésekre 
                 További kapcsolódó dokumentumok:

                  K_1457_04AA_Bihari_beszamolo_2010.pdf
                  K_1460_04BA_Hajdusagi_beszamolo_2010.pdf
                  Előterjesztés önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységéről, valamint társasági részesedés megszerzésére vonatkozó döntésről
                  Előterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékeléséreElőterjesztés a szociális feladatokat ellátó társaságok 2010. évi szakmai tevékenységérőlElőterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadásáraElőterjesztés intézményvezetői pályázat kiírására, vezetői megbízásra, valamint javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására (Zárt ülés tartható!

                  (A közgyűlés ezen az ülésén közmeghallgatást tart.)
                  2011. június 24.

                  Letöltés
                  MEGHÍVÓ

                  Közzétéve: 2011. 06. 16.

                    Letöltés
                  ELŐTERJESZTÉSEK

                  Közzétéve: 2011. 06. 16.

                   
                  Letöltés

                  NAPIRENDI JAVASLAT

                  1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést és ingatlanokat érintő döntésekre
                  2. Előterjesztés az Egészségügyi Holding Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolójának elfogadására, valamint egészségügyi feladatellátást érintő döntésre
                  3. Előterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010. évi beszámolójának elfogadására és mérlegének megállapítására
                  4. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására
                  5. Előterjesztés a megyei önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározására
                  6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítására
                  7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására, valamint ellátási szerződés módosítására
                  8. Előterjesztés intézményeket érintő döntésekre
                  9. Különfélék
                  2011. augusztus 19.

                  Letöltés
                  MEGHÍVÓ

                  Közzétéve: 2011. 08. 12.

                    Letöltés
                  ELŐTERJESZTÉSEK

                  Közzétéve: 2011. 08. 12.

                   
                  Letöltés

                  NAPIRENDI JAVASLAT

                  1. Tájékoztató pénzügyi műveletekre vonatkozó eljárásokról
                  2. Előterjesztés a Kínai Népköztársaság Anhui Tartományával történő együttműködésre
                  3. Előterjesztés pályázat benyújtására
                  2011. szeptember 23.

                  Letöltés
                  MEGHÍVÓ

                  Közzétéve: 2011. 09. 15.

                    Letöltés
                  ELŐTERJESZTÉSEK

                  Közzétéve: 2011. 09. 15.

                   

                  NAPIRENDI JAVASLAT

                  1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi első félévi helyzetéről
                  2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintő döntésre
                  3. Előterjesztés pénzügyi műveletekhez kapcsolódó döntésekre
                  4. Előterjesztés vagyonrendelet módosítására, valamint ingatlanokat érintő döntésre
                  5. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetéről
                  6. Előterjesztés Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve felülvizsgálatára és módosítására
                  7. Előterjesztés közalapítványokat, alapító okiratokat és delegálásokat érintő döntésekre, valamint ellátási szerződés módosítására
                  8. Előterjesztés pályázatok benyújtására
                  9. Előterjesztés intézményvezetői pályázatok elbírálására (Zárt ülés!)
                  10. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2011. évi adományozására (Zárt ülés!)
                  11. Különfélék
                  2011. október 28.

                  Letöltés
                  MEGHÍVÓ

                  Közzétéve: 2011. 10. 20.

                    Letöltés
                  ELŐTERJESZTÉSEK

                  Közzétéve: 2011. 10. 20.

                   
                  Letöltés

                  NAPIRENDI JAVASLAT

                  1. Tájékoztató a megyei önkormányzat feladatellátását érintő politikai megállapodásról
                  2. Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítására
                  3. Előterjesztés szociális feladatellátást érintő döntésekre
                  4. Előterjesztés az Alföld Szakképző Nonprofit Kft-ben tagsági jogviszony létesítésére
                  5. Előterjesztés támogatásokat, valamint pályázat forrásösszetételét érintő döntésekre
                  2011. november 25.

                  Letöltés
                  MEGHÍVÓ

                  Közzétéve: 2011. 11. 17.

                    Letöltés
                  ELŐTERJESZTÉSEK

                  Közzétéve: 2011. 11. 17.

                   
                  Letöltés

                  NAPIRENDI JAVASLAT

                  1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
                  2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési tervére
                  3. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet, valamint közszolgáltatási szerződés módosítására
                  4. Előterjesztés pedagógiai szakszolgálatai feladatok ellátásáról szóló szerződés meghosszabbítására, valamint a Bihari Nonprofit Kft. hitelfelvételének engedélyezésére
                  5. Előterjesztés pályázatok benyújtására
                  6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság ülnökeinek soron kívüli megválasztására
                  7. Különfélék
                  2011. december 16.

                  Letöltés
                  MEGHÍVÓ

                  Közzétéve: 2011. 12. 09.

                    Letöltés
                  ELŐTERJESZTÉSEK

                  Közzétéve: 2011. 12. 09.

                   
                  Letöltés

                  NAPIRENDI JAVASLAT

                  1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi I-III. negyedéves helyzetéről
                  2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
                  3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól, valamint költségvetést érintő döntésről
                  4. Előterjesztés a megyei önkormányzat kötvény ügyletből eredő adósságának rendezésére
                  5. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítására
                  6. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására 
                  7. Különfélék
                  2011. december 22.

                  Letöltés
                  MEGHÍVÓ

                  Közzétéve: 2011. 12. 20.

                    Letöltés
                  ELŐTERJESZTÉSEK

                  Közzétéve: 2011. 12. 20.

                   
                  Letöltés

                  NAPIRENDI JAVASLAT

                  1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
                  2. Előterjesztés a megyei önkormányzat egyes feladatainak és vagyonának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
                  3. Előterjesztés intézményeket érintő döntésekre
                  4. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
                  5. Előterjesztés számlavezetéshez kapcsolódó döntésre
                  6. Előterjesztés a megyei önkormányzat hivatalát érintő döntésekre
                  hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések