Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nemzetközi projektekben vesz részt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 11-i ülésén kapott tájékoztatást arról, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. (ÉARFÜ) több nemzetközi projektötlettel pályázott a 2014-2020-as fejlesztési ciklus már megjelent pályázati felhívásaira, és a társaság várható megszűnése miatt a tulajdonos önkormányzatoknak döntenie kell majd ezen pályázatok jövőbeni sorsáról is, amennyiben azok sikerrel járnak. Ezen az ülésen 2 folyamatban lévő nemzetközi projekt: az AGE+ és P4ITS átvételéről döntöttek a képviselők, amelyekkel kapcsolatosan a szükséges megállapodást a társaság és a megyei önkormányzat 2015. december 29. napján megkötötte.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. március 8-án – nemzetközi és hazai partnerek meghívásával – disszeminációs konferenciát tartott, amelynek fő témája az AGE+ projekt bemutatása, az eddigi eredmények egymás elé tárása volt. Ehhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat szerepvállalásával kapcsolatos tudnivalókról Mátrai Melinda, a megyei önkormányzat területfejlesztési referense tájékoztatta a résztvevőket. Több fotó az eseményről a HBMÖ Facebook oldalán tekinthető meg.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke bevezetőjében arról beszélt, hogy azért is van szükség az ÉARFÜ projektjeinek továbbvitelére, mivel az eltelt mintegy tíz év során olyan eredményeket ért el az ügynökség, olyan kapcsolatokat alakított ki, amelyeket nem szabad veszni hagyni. Az AGE+ egy 2014-ben indult és 2016 végéig tartó projekt, amit tehát a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vesz át. Pajna Zoltán szerint az AGE+ nagyban segíti majd a közigazgatásban dolgozókat, hogy az európai módszereket, valamint a nemzetközileg elfogadott, és hatékony kommunikációt elsajátíthassák. Ez elengedhetetlenül fontos ahhoz – utalt rá a megyei elnök –, hogy valóban versenyképes pályázatokat nyújtsanak be a magyarországi önkormányzatok, és minél nagyobb sikerrel hívhassák le az uniós forrásokból származó pénzösszegeket. Többször elhangzott ugyanis már a közelmúltban, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 2020 után várhatóan jelentősen csökken vagy megszűnik a vissza nem térítendő támogatások keretösszege, addigra pedig jól meg kell tanulnunk az európai partnerkapcsolatok hatékony kialakításának módszereit.

A konferencián Jámbor Erika, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztályának referense, mint a témák felelős vezetője működött közre. Anja Reutter, a Landenshauptstadt Magdeburg és Regina Mittendorf, pedig a vezető partner projekt koordinátoraként tartott előadást. Mellettük felszólalt Barbara Tosi és Elizabeth Gregersen, egy olasz és egy dán partnercég képviselője. A konferenciát felvezető sajtótájékoztatón Ibrányi András, a megyei önkormányzat Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztályvezetője támpontokat az AGE+ projekt kapcsán.

Konkrét példaként Hajdúböszörmény városa részéről Lévai Antal, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportjának vezetője mutatta be, milyen gyakorlati problémákkal kell szembenéznie egy településnek, amikor nemzetközi tevékenységet folytat, ugyanakkor annak előnyeit is megtudhattuk előadásából.

A disszeminációs konferencián elhangzott előadások közül az alábbiról részleteiben is érdemes szót ejteni.

Az AGE+ projekt bemutatása

Az AGE+ – A „közigazgatás európaivá válása” platform az e-tanulásért és a támogatások elősegítéséért program, amelynek finanszírozója az ERASMUS+. A pályázat témája az önkormányzatok „nemzetköziesedésének” elősegítése.

A cél:   Az önkormányzati alkalmazottak támogatása erősítése annak érdekében, hogy az élethosszig tartó tanulás segítségével sikeresen nézhessenek szembe a nemzetközi kihívásokkal.

Az AGE+ projekt megvalósításában 4 ország 7 szervezete vesz részt. A partnerség egy komplex vegyes tanulási tantervet (kevert képzési tananyagot) dolgoz ki a közszférában dolgozók számára, mely segítheti őket a nemzetközi szintérről érkező feladatok ellátásában.

Az előző (AGE) projektben készült egy felmérés elsősorban önkormányzati alkalmazottak körében, hogy melyek azok a készségek, melyek a nemzetköziesítéshez szükségesek. Az értékelés után három készséget azonosítottunk: interkulturális kompetenciák, nemzetközi projektmenedzsment és külső/belső kommunikáció. Ezeknek megfelelően három képzési modul is kidolgozásra került.

Az AGE+ projekt keretében a partnerek átnézik és optimalizálják a 3 modult, illetve tananyagot, majd átdolgozzák kevert képzésű tananyaggá, továbbá létrehozzák az úgynevezett AGE+ e-platformot. A nyílt platform virtuális testvéri kapcsolatok kiépítésére lesz alkalmas az önkormányzatok, illetve az ott dolgozó munkavállalók részére, valamint lehetőséget nyújt majd a jó gyakorlatok, ötletek és dokumentumok cseréjére is. Az oktató felület a kevert képzés tanulói, oktatói és képzési anyagait fogja tartalmazni. A kidolgozott képzési anyagnak köszönhetően a projektpartnerek egy gondosan kifejlesztett tananyagot fognak nyújtani. Azt remélik, hogy egyre több közszférában dolgozó fog hasonló kurzust elvégezni és az önkormányzatok aktív részvételével elkezdődik a nemzetköziesedési folyamat, azaz elkezdik kidolgozni a nemzetköziesedési stratégiájukat, amelynek eredményeképpen egyre több nemzetközi pályázatban vesznek majd részt nemcsak a projektpartnerek országaiból, hanem Európa-szerte.

A projektben vezető partner: Magdeburg Város Önkormányzata.

További projektpartnerek:  Iskolai, Közösségi és Vállalati Konzorcium, AICCRE – Európai Megyék és Önkormányzatok Bizottságának Olasz Egyesülete, Vejle Város Önkormányzata, RGGE – Európai Községek és Régiók Tanácsa, isw Intézet Kft. és Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat.

A projekt időtartama alatt megvalósult többek között az AGE+ képzési modulok fejlesztése, a módszertan; tanítási egységek formátuma, száma; az ellenőrzések eszközei és értékelés módszertanának egységesítése, a „Kultúrák közötti párbeszéd” modul fejlesztése (dánul és angolul). Emellett a „Projektmenedzsment” modul fejlesztése (németül és angolul), a „Külső és belső kommunikáció” modul fejlesztése (olaszul és angolul), az AGE+ e-platform fejlesztése, valamint a „Tanári kézikönyv” kidolgozása és összeállítása is megtörtént.

Hátralévő feladatai között szerepel az AGE+ anyagok lefordítása magyar nyelvre, a mostani disszeminációs konferencia szervezése, 2 fő oktató részvétele a hallei ötnapos oktatói képzésen (2016. májusban) és maximum 5 fő részvétele a római záró konferencián (2016. július/augusztusban).

A projekt eredménye többek között az AGE+ tanulási és tanítási anyagok, AGE+ e-platform, tanári kézikönyv, disszeminációs terv és disszeminációs eszközök/anyagok, kidolgozása, valamint trénerek képzése, minőségbiztosítási és értékelési tervek elkészítése.hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: