Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elindult a PURE COSMOS és a CLUSTERS3 projekt

SAJTÓINFORMÁCIÓ

Kis- és középvállalkozások fejlesztése – Ön hogyan csinálná?

2016. április 1-én A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak két új projektje indult el az Interreg Európa Program keretében. A PURE COSMOS és a CLUSTERS3 projektek a kis- és középvállalkozások fejlődését igyekeznek támogatni különböző tapasztalatcseréken keresztül egyrészt a klaszterek szerepére, másrészt pedig az adminisztratív terhek csökkentésére fókuszálva.

Az Interreg Európa Együttműködési Program Európa-szerte a regionális és helyi kormányzatokat segíti a különböző szakpolitikák fejlesztésében és javításában. Megfelelő környezetet és lehetőségeket teremtve a tapasztalatcserére a Program célja annak biztosítása, hogy a kormányzati befektetések, az innováció és a végrehajtásra irányuló erőfeszítések mind integrált és fenntartható hatásokat eredményezzenek az érintettek számára. A projekteknek köszönhetően az európai országok és régiók regionális politikái hatékonysága növekszik, e politikák és támogatási eszközeik végrehajtásában résztvevő intézmények és kedvezményezettek közötti tudás- és tapasztalatcserén keresztül.

A Program 1. pályázati kiírásának nyertes projektjei 2016. április 1-én indultak. Ezek közül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat két projektben vesz részt partnerként.

A CLUSTRS3 (A klaszterpolitikák szerepének növelése az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégiák (RIS3) sikeres megvalósításáért) projekt fő célja a klaszterek, mint a kis- és középvállalkozások (továbbiakban: kkv-k) közötti együttműködés egyik fő motorjainak fejlesztése, teljesítményük fokozása. A projekt első fázisa a tapasztalatcserére, jó gyakorlatokra fog fókuszálni szakpolitikai alapú eseményeken és szakértői tanulmányutakon („peer review”) keresztül. A második fázisban a partnerrégiók akciótervei megvalósításának nyomon követése történik meg. A projekt keretében 30 jó gyakorlat elemzése, 15 jó gyakorlat kiválasztása, 3 közös szakpolitikai dokumentum kidolgozása, 9 rendezvény megszervezésére kerül sor.

A négy évig tartó projekt megvalósításában 6 ország (ES, PL, IT, LV, HU, UK) 9 szervezete vesz részt a spanyolországi Baszk Kormányzati Vállalkozásfejlesztési Ügynökség vezetésével.

A PURE COSMOS (Állami hatóságok szerepe a kkv-k versenyképességének növelésébe) projekt célja a kkv-k növekedésének és fejlődésének támogatása az adminisztratív terhek csökkentésének és a releváns közszolgáltatások modernizációjának elősegítésén keresztül. A projekt keretében új innovatív projektek fejlesztése, valamint a szabályozások javítása által a regionális politikák (pl: Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program) kerülnek fejlesztésre. A partnerség ezt az alábbi tevékenységekkel éri majd el: partnerek terveinek elemzése peer rewiev-k alkalmával; jó gyakorlatok azonosítása, ezen tervek javítására, a gyakorlatok tanulmányutakon való vizsgálata, illetve átvétele szakmai workshopok és regionális akciótervek segítségével. Korszerű szolgáltatások – mint az elektronikus fizetési eszközök, egyablakos rendszer („One Stop Shop”), digitális megközelítési („digital by default”) modellek, digitális készség elsajátítás – kerülhetnek bevezetésre, illetve megtörténik majd a regionális jogi környezet áttekintése, megvizsgáljuk a hatékony irányítási rendszereket fejlett IKT adminisztratív megoldásokon keresztül, illetve az üzleti felhívások egyszerűsítésének és felgyorsításának lehetőségeit. A munka a kkv-kkal szoros együttműködésben valósul meg. Az ötéves megvalósításban 7 ország (IT, HU, DE, UK, GR, CZ, ES) 8 szervezete vesz részt az olaszországi Genova Város Önkormányzatának irányítása mellett.

Debrecen, 2016. április 14.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: