Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Derecskén ünnepelték Hajdú-Bihar Megye Napját

A 2003 óta minden évben megtartott megyenap november 22-éhez kötődik, az 1698-ban ezen a napon megalakuló Hajdúkerület tiszteletére. Idén Derecskén tartott ünnepi ülést ebből az alkalomból a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés, amely során a megye kitüntető díjait adták át. Derecske főterén az “Születések fáját” is elültették aznap, amely egy hársfa, és a mellette lévő táblára mindig az előző évben a városban születettek nevei kerülnek fel – 2015-höz kötődően 72 nevet tartalmaz a tábla

Az ünnepi közgyűlésen Derecske polgármestere, Bakó István mondott köszöntőt, amiben többek között városa megyében elfoglalt helyét, szerepét méltatta, kitérve a 2016-os év igen bőséges derecskei programkínálatára.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke a Hajdúkerület fontosságáról beszélt, amely mintegy 200 esztendőre kiváltságokat és jogokat adott az itt élőknek, akik többek között a Bocskai nagyfejedelem által az 1600-as években a térségben telepített mintegy 9000 hajdú utódjának számítottak.  Ebből jött létre 1876-ban Hajdú vármegye, ami később átalakult a mostani Hajdú-Bihar megyévé. A közgyűlés elnöke a hajdúk büszkeségét jó értelemben véve hangoztatta, hogy ma is az a fajta csökönyösség jellemzi az itt élőket, akik e helyen dolgoznak, tanulnak, élnek, és az egyedülálló termőföldön gazdálkodnak vagy más szellemei, illetve kézzelfogható értéket állítanak elő – például a népművészetben, a mezőgazdaságban. Ezt az örökséget megtartották és továbbadják a Hajdú-Bihar megyeiek, akik a megyei önkormányzat elnöke szerint a régi értékek megbecsülése mellett ma is folyamatosan keresik az új lehetőségeket, feszegetik határaikat – akár a határon túl is. Ennek eredményeként romániai magyarlakta területeket, többek között Hargitát, Kolozst, Bihart, amelyekkel már most egyre gyümölcsözőbb kapcsolatot ápol a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, és ez csak bővíthető, mélyíthető a jövőben a különböző nemzetközi programok és egymás kölcsönös megismerése által.

Pajna Zoltán egyfajta éves összegzésként a megyei önkormányzat 2016-os tevékenységéről is tájékoztatta az ünnepi közgyűlés vendégeit. A megyei önkormányzat kiválóan felkészült és folyamatosan részt vesz abban a térségi fejlesztésben, amely során uniós forrásokat lehet lehívni és hasznosítani a térség előrehaladásában gazdasági, egészségügyi, foglalkoztatási és kulturális téren egyaránt. Az idén létrehozott Vásárszövetség szintén kiemelt projektje a megyei önkormányzatnak, amely nemcsak megyei, de határon túli települések részvételével jött létre és folyamatosan nyitott, új tagokat vár soraiba – a helyi termékek védelmében, azok piacra jutását megkönnyítendő. Az egyházkerületekkel történő közös munka során lehet olyan egészségügyi szolgáltatások hálózatát létrehozni, amely főleg a határon túli területeken egyfajta biztonságot jelenthet a szociális gondoskodásra szorulóknak. A megye kamaráival szintén folyamatos az együttműködés, emellett Hajdú-Bihar megye identitástudatának erősítése is fontos a jövőre nézve. A turizmus fejlesztése is kiemelt tennivaló a következő években, és Pajna Zoltán szerint az ide látogatókat úgy kell megismertetni Hajdú-Biharral, ahogyan mi ismerjük szeretett megyénket – ám ehhez az itt élőknek valóban jól kell ismerniük szülőföldjüket.

A honlap képei rákattintva nagyíthatók. Képgaléria a HBMÖ facebook oldalán!

Az idei év a II. Huszárezred megyei katonáiról is szólt, akik az I. világháborúban harcoltak hazánkért, s emléküket ápoltuk. Kolozsvár 700 éves születésnapját, városi rangra emelkedését is együtt ünnepeltük. Közös volt az emlékezés Hargita megyével is, amikor az 1916-os, megyénkbe irányuló székely menekülés 100 éves évfordulója előtt tisztelgett a megyei közgyűlés. Az is fontos eseménye volt az idei esztendőnek, hogy a határon túli Bihar és Szatmár megyéknek egyaránt magyar elnököt választottak az ottani Tanács élére.

Pajna Zoltán végül kiemelt célként beszélt arról, hogy többek között a már eddig elnyert több uniós pályázat lehetőségein keresztül csökkentsék vagy megakadályozzák a térségből az elvándorlást. Ennek kapcsán együttműködéseket is kötött a megyei önkormányzat cégekkel vagy éppen a Debreceni Egyetemmel.

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője parlamenti elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni, ám köszöntő levelében szintén méltatta Hajdú-Bihar megyét és értékeit, valamint díjazottjait.
Az ünnepséget többek között megtisztelte jelenlétével Papp László, Debrecen polgármestere, valamint Rácz Róbert, Hajdú-Bihar megyei kormánymegbízott is, aki a díjátadások után pohárköszöntőt tartott az ünnepeltek és minden megjelent egészségére. Mellettük a 2016-os Megye Napján megjelent a Debreceni Egyetem képviseletében Dr. Jávor András általános rektorhelyettes, illetve Hajdú-Bihar megye rendőrfőkapitánya, Dr. Gyurosovics József dandártábornok és vezető beosztású kollégái, valamint civil szervezetek, önkormányzatok vezetői, polgármesterei, jegyzői, munkatársai.

Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója képekkel illusztrált történeti visszatekintést tartott az ünnepségen, amelyből Bocskai koráról és megyénk erre a hónapra, novemberre eső neves eseményeiről szerezhettünk tudomást.

A derecskei művelődési házban tartott ünnepi közgyűlés során autentikus betétprogramok mutatták be a helyi értékeket. A Szivárvány Táncegyüttes vagy például a Kabai Nyári Színház és egyéb produkciók színesítették 2016. november 22-ének délelőttjét.

“Hajdú-Bihar Megye Napja 2016” során díjakat osztottak ki az erre érdemes személyeknek, szervezeteknek.hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: