Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hajdú-Bihar megye 2016-os díjazottjai

2016. november 22-én, a Hajdú-Bihar megyei megyenapon 12 díjat adományozott a megyei közgyűlés Derecskén. Az elismeréseket Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei önkormányzat elnöke adta át ünnepélyes keretek között. A Bocskai István-díjat Czeglédi Gyula, a Kölcsey Ferenc-díjat H. Csongrádi Márta és Rigó Tamásné, a Maróthi György-díjat Mercsné Keczán Ilona és Pálóczi Gábor, az Arany Sándor-díjat Papp István és Szilágyi Katalin, a Kovács Pál-díjat Kóka Zoltán és Nagy Lajos, az Év Civil Szervezete-díjat a Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérmét pedig Vighné Sziki Anikó és Keserű László kapta.

A megyenapról bővebben IDE KATTINTVA olvashatnak és nézhetnek meg több fotót! Honlapunk képei rákattintva nagyíthatók.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme”

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” „Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért” felirattal adományozható azoknak, akik tartósan kifejtett rendkívüli teljesítményükkel hozzájárulnak a megyében lévő települések helyi önkormányzásához, valamint akik a megyei önkormányzat vagy a megye érdekében kimagasló önkormányzati vagy közigazgatási munkát végeznek.”

Vighné Sziki Anikó

Vighné Sziki Anikó jelenlegi munkahelye, a Bihartordai Polgármesteri Hivatal, mely az első munkahelye is. Munkáját a precizitás, pontosság jellemzi. Szakmai fejlődése folyamatos, mindig igyekezett megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak. Bihartorda településen anyakönyvvezetői feladatok ellátása mellett munkakörébe tartozik az irattári feladatok ellátása, ügyiratok kezelése, továbbá a polgármester és a jegyző titkársági feladatait is ellátja. A településen szervezett rendezvények kulcsfontosságú résztvevője, azok szervezésében, lebonyolításában szabadidejét nem kímélve vesz részt. 26 éve dolgozik a közigazgatásban, munkáját precízen, pontosan végzi, felettesei megelégedésére. A képviselő testület tagjainak munkáját nagyban segíti, „élő lexikonként” számíthatnak rá. A település lakóit önzetlenül segíti munkaidőn kívül, szabadidejében is. Kiváló közösségi ember, aki magánéletében is tiszteletre méltó életet él.

Keserű László

Keserű László a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. Az érettségi után máig első munkahelyén, a Hivatal elődjénél, a Püspökladány Városi Tanácsnál kapott gyakornokként munkát, mellette az Államigazgatási Főiskola levelező tagozatán tanult. Kezdetben a Szociális Irodán lakásügyekkel, illetve szociális segélyezéssel foglalkozott, majd sorkatonai szolgálat letöltését követően a Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi, Közigazgatási Irodájához került, ahol újabb szakmai tapasztalatokat szerzett. Ebben a beosztásban érezte, hogy jobban tudja hasznosítani a főiskolán tanultakat, ugyanakkor szélesebb spektrumban ismerte meg a város gondjait, a fejlődéshez szükséges elképzeléseket. Elsősorban a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések elkészítésében kapott feladatokat, valamint szervezési és személyzeti ügyekkel foglalkozott. 1997-ben megbízott irodavezetőként irányította az ott folyó munkát, 1998-ban aljegyzővé, majd 1999-ben jegyzővé nevezték ki. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2005-ben vette át a kodifikátor képzésen szerzett oklevelét. Vezetése alatt egységes csapattá formálódott a Polgármesteri Hivatal személyi állománya, amely magas színvonalú szakmai munkát végez.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díja”

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja” adományozható a Hajdú-Bihar megyében kiemelkedő tevékenységet végző azon szervezeteknek, amelyek az adott évben – tevékenységi területüktől függetlenül – támogatták a helyi civil társadalom épülését.

Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület

A Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület 2005 tavaszán alakult a két évvel korábban bemutatkozó amatőr nyári színházi társulásból. Az Egyesület célja a kabai színházi, irodalmi és kulturális produkciók, programok megszervezése, létrehozása. A megvalósított – nagy sikerrel játszott – amatőr színházi előadásai kiemelkedő szerepet töltenek be a kulturális programok között Kabán és környékén. Az Egyesület a klasszikus színházi darabok mellett számos kulturális esemény főszervezője volt, mint az első Kárpát-Medencei Prímásverseny, valamint városi adventi műsorok. Gyűjtést rendeztek beteg gyerek gyógyítására, a csángó magyar gyerekeknek magyar nyelvű tankönyvekre, de anyagilag támogatták a Szélrózsa néptánccsoport munkáját, és 2 fiatal énekes tehetségkutató versenybe való jutását is. Az Egyesület társadalmi munkáját kezdetektől fogva egy 5-6 fős stáb, szakmai munkáját a pedig két szakember irányítja: Laczó Zsuzsa Harangozó-díjas koreográfus, és Porcsin László rendező. A településen folyamatosan kapcsolatot tartanak minden civil és hivatalos szervezettel. Kezdetektől ugyanazon a helyszínen működik a színház, 2 éve magas színvonalú 600 fős lelátóval. Munka mellett folyamatosan együtt próbálnak a szereplők, akik a társadalom minden rétegéből kerülnek ki, tanulmányaiktól, munkájuktól, beosztásuktól függetlenül. Az eltelt 13 év alatt már közel 500 szereplő – a 3 évestől a 70 évesig – vett részt a műsorokban.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KOVÁCS PÁL-díja”

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja” adományozható azoknak az aktív vagy a versenyzéstől visszavonult sportolóknak, akik kiemelkedő sporteredményt értek el, valamint azoknak, akik sportvezetői, sportoktatói, sportpedagógusi munkájukat kimagasló színvonalon végezték.

Kóka Zoltán

Kóka Zoltán a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének vese átültetetett versenyzője. Hat évesen kezdett el futballozni a derecskei utánpótlás labdarúgó csapatban. Tehetséges gyermekként a serdülők oszlopos tagjává vált, a 2004/2005-ös szezonban az aranyérmes megyei serdülő bajnokcsapat középpályása volt. Egészen 2006-ig, kezdődő betegségéig, aktívan sportolt. Középiskolai tanulmányait súlyos betegsége miatt abbahagyta és a sikeres transzplantációs műtét után, felépülve betegségéből, a debreceni Magiszter Alapítványi Középiskola és Szakiskola intézményében érettségizett. A 2007. február 3-án megtörtént transzplantációs műtéte után 2009-ben kezdett el újra sportolni. A futballozást nem folytathatta, de mindenképpen a labdasportoknál szeretett volna maradni. Hobbi szinten előtte is tollaslabdázott, illetve asztaliteniszezett, ezért a Trappancs Egyesület képviseletében, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége színeiben kezdett sportolni. A Magyar Szervátültetettek Szövetségének versenyrendszerében, valamint a Szervátültetettek Világjátéka és a Szervátültetettek Európa Játéka nemzetközi versenyeken asztalitenisz és tollaslabda sportágakban elért kiemelkedő teljesítményével öregbíti Derecske és Hajdú-Bihar megye hírnevét.

Nagy Lajos

Nagy Lajos edző, futballista. A Debreceni VSC NB1-NBII játékosaként 1985-től 1993-ig szerzett érdemeket, majd Balmazújváros sportéletében vált ismertté. Előbb, mint játékos, később mint kiváló utánpótlás csapatokat nevelő edző. Számtalan korosztályt edzett, és edz ma is. A tehetséges gyerekeket megyei, országos versenyekre juttatja el, de a felnőtt futballcsapat eredményességéhez is évtizedekig hozzájárult. Kitartó, emberséges, tisztességes edző, aki a rábízott csapat tagjait lelkileg, fizikailag egyaránt „gondozza”. Nagy Lajos olyan mester, aki több, mint edző: jó barát, társ, példakép és partner. Fontosnak tartja az együttműködő, konspiratív beszélgetéseket edző és versenyző, illetve csapata között.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának MARÓTHI GYÖRGY-díja”

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja” adományozható annak a fiatal pedagógusnak, aki kiemelkedő nevelő és oktató munkát végez a gyermekek, a tanulók személyiségformálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában. A díj adományozható továbbá azon személynek, aki hosszú időn át kimagaslóan eredményes pedagógiai tevékenységet folytatott, iskolateremtő munkássága elméleti és gyakorlati eredményeit a megye több oktatási intézményében hasznosítják.

Mercsné Keczán Ilona

Mercsné Keczán Ilona az érettségi után képesítés nélküli tanítóként dolgozott a Nyíradony közigazgatási területéhez tartozó Dézsi-tanyán. Az itt szerzett tapasztalatok, kedves élmények indították el a pedagógusi pálya felé. A Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolára. Eközben folytatta nevelő-oktató munkáját a Nyíradonyi Általános Iskola Diákotthonában, ahol tanyai, halmozottan hátrányos diákok nevelésében, mindennapi életében vett aktívan részt. Diákotthoni nevelő munkáját lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel végezte. Irányításával a Diákotthoni Kulturális Szemlén tanítványai a legjobb helyezéseket érték el. Missziós feladatának tekintette a hátrányos helyzetű, lemaradó tanulók sikeres felzárkóztatását. Tanítványaival máig jó kapcsolatot ápol, nyomon követi fejlődésüket, életútjukat. Innovatív pedagógusként figyelemmel kísérte a pedagógiában lezajlott változásokat, új irányzatokat, s aktív tagja lett a továbbképzéseknek, tanfolyamoknak. Szakmai felkészültségével, hozzászólásaival, előadásaival mindig segítette munkaközössége és az iskola munkáját. Magáénak vallja Gilbert Keith Chesterton gondolatát: „A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg”.

Pálóczi Gábor

Pálóczi Gábor pedagógiai munkáját 1976-ban kezdte Dévaványán. A településen szerzett szakmai tapasztalata később egész pedagógiai munkájára hatással volt. Itt lett fogékony a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanulók problémáinak megoldása iránt. Pályakezdőként bekapcsolódott a falu kulturális életébe, itt tapasztalta meg a közösség megtartó erejét, a hagyományőrzés fontosságát. Pedagógiai munkájának következő szakaszában öt évig a Hajdúszoboszlói Kisegítő Iskola és Nevelőotthonban dolgozott, mint nevelőtanár. Ebben a községben tovább erősödött szociális érzékenysége, a másság elfogadása, elfogadtatása. 2006. augusztus 1-je óta a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, ahol az elmúlt 10 évben arra törekedett, hogy egy jól működő, csapatként együtt dolgozó, egymás munkáját elismerő pedagógusokból álló tantestületet irányítson. Emberségét, a gyerekekért való tenni akarását minden nap bizonyítja. Mivel sokoldalúan képzett (tanító, gyógypedagógus, történelemtanár, közoktatási vezető) és 30 éves igazgatói gyakorlattal rendelkezik, nagy rálátással bír a közoktatás különböző területeire, és célkitűzéseit hozzáértéssel valósítja meg. Már kezdetektől a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Hajdú-Bihar megyei szervezője. Az általános iskola az utóbbi években Tehetségpontként működik. Pálóczi Gábor megteremtette a feltételeit annak, hogy tehetséggondozó műhelyek működjenek mind alsó, mind felső tagozaton. Az iskola tanulói számos versenyen, szinte valamennyi tantárgyi területen bizonyítják felkészültségüket, kiváló eredményekkel öregbítve iskolájuk hírnevét.  Maximalizmusa, szakmai hitvallása összhangban áll pedagógiai munkájával.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának ARANY SÁNDOR-díja”

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja” adományozható azon fiatal, vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező személyek részére, akik a megye mezőgazdaságának fejlesztésével, az új technológiák elterjesztésével, a termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium európai uniós csatlakozását elősegítő tevékenységükkel, munkásságukkal hozzájárultak a mezőgazdaságból élők életminőségének javításához.

Papp István

Papp István a Hajdúhús 2000 Kft. ügyvezetője. Családi vállalkozás keretein belül 1998-ban hozta létre debreceni húsfeldolgozó üzemét. A cég alapításának célja egy korszerű, az európai szabványoknak megfelelő vágóhíd létrehozása volt, amely export- és belföldi értékesítést végez. A hústermékek megkapták a Kiváló Minőségű Sertéshús védjeggyel rendelkező termékek árusításának jogát. A cég az EU tagállamokon kívül Kanadába, Oroszországba, Dél-Koreába, Japánba szállít húsipari termékeket. A szakember utánpótlást a vállalkozónál folyó tanulóképzés garantálja, hiszen évente közel 140 tanuló sajátítja el a szakmai tapasztalatokat duális képzésben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felügyelete mellett. A Hajdúhús 2000 Kft. komoly beruházások előtt áll, a jövőbeli tervek között szerepel a napi vágások számának 1000-1500-ra bővítése, valamint a hűtőkapacitás növelése. A Kft. aktív szereplő a város és a környék foglalkoztatásában. Gazdasági és társadalmi szerepvállalása, példaértékű tevékenysége nagyszerű emberi jellemmel párosul.

Szilágyi Katalin

Szilágyi Katalin Derecskén született, ahol általános iskolai tanulmányait is végezte, majd a berettyóújfalui szakmunkásképző iskolában női ruhakészítő szakon végzett. Szilágyi Katalin folytatta a szüleitől eltanult baromfitenyésztő tevékenységet, melyet a későbbiekben bővített tenyésztojás előállítására is. Férjével 1988-ban takarmányboltot nyitottak, majd férje mezőgazdasági szolgáltatásban lett egyéni vállalkozó, hamarosan pedig létrehozták az AGRO-SZIKA Kft-t. Ezt követően földművelésbe kezdtek, növényt termesztettek. A termőterületüket folyamatosan bővítették, az első néhány évben búzát, kukoricát, napraforgót termeltek, majd 1998-tól áttértek a zöldségfélék termesztésére. Még ebben az évben lehetőséget kaptak az egyik közeli konzervgyártól sárgarépa megtisztítására és beszállítására. Hamarosan saját telephelyet és feldolgozó üzemet építettek, így több megrendelőt ki tudtak szolgálni tisztított zöldségfélékkel. 2005-ben jött a gondolat, hogy olyan termékkel kellene piacra kerülni, melyet megtermelnek és teljesen feldolgoznak, majd fagyasztják, csomagolják. Ez a termék lett a gyorsfagyasztott gyalult tök. A feldolgozott termékek listája folyamatosan bővül, mindig a jövedelmezőséget figyelembe véve kerülnek új termékek a palettára. Jelenleg már évi 1500 tonna készterméket állít elő, melyben nagy hangsúlyt kapnak a bio termékek. Nagy hangsúlyt fektet a vevők igényeire, javaslataira, mert számára a vevők a legfontosabbak.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KÖLCSEY FERENC-díja”

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja” adományozható annak a fiatal művésznek, aki a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (zene, tánc, színház, képző- és iparművészet, építőművészet, népművészet, film- és fotóművészet) terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenységet mutat fel, valamint annak a személynek, aki egész életművével a közművelődésben maradandó értékeket teremtő, kimagasló munkát végzett.

H. Csongrádi Márta

H. Csongrádi Márta képző- és fotóművész. Alsó- és középfokú iskoláit a debreceni Kossuth Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban végezte, majd muzeológusi és etnográfusi diplomát szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajzi Tanszékén. 35 évig a Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézetében dolgozott, mint tudományos munkatárs. Itt megalapította a Kenézy Galériát, melyet önerőből 22 évig vezetett, kiállítást is rendezett. Az 1990-ben megalakult Holló László Alapítvány munkáját segítette, 2015-ig 14 kötet, Holló László életéről szóló album teljes fotó illusztrációját készítette el. 1977 óta szerepel munkáival különféle kiállításokon. Az Egészségügyi Fotósok Kiállításán több alkalommal, több díjat is elnyert. 1985-től 6 évig szervezte saját ötlete alapján az egészségügyben dolgozó fotósok konferenciáját. Többek között a Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep Alapítvány és a Cívis Nemzetközi Művésztelep, majd a Vámospércsi Művésznők Nemzetközi Alkotótáborának művészeti vezetője volt. 1981 óta Magyarországon és határon túl összesen 248 önálló kiállítása volt, és 198 alkalommal vett részt csoportos kiállításon. Közgyűjteményben 240 munkája van bel- és külföldön egyaránt. Szakmai tevékenysége elismeréseként több díjazásban is részesült.

Rigó Tamásné

Rigó Tamásné a közművelődés területén több évtizedes kimagasló szolgálatot végzett mind az intézményi, mind a civil szférában, Hajdúnánás városában. Tudásával, műveltségével, emberségével példaként áll nemcsak a kulturális élet munkatársai, hanem a város lakossága előtt is. 1972-ben végzett a Debreceni Tanítóképző Főiskolán könyvtár-népművelő szakon. Még ebben az évben látott hozzá másodmagával a város helytörténetét dokumentáló gyűjtemény gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és kiállításához, különösen Móricz Pál műveire koncentrálva. 2008-tól már a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményében igazgatói munkakörben dolgozott.  Kimagasló szerepe volt a könyvtár első helytörténeti dokumentumainak összegyűjtésében és gondozásában. Igazgatósága alatt a könyvtár szakmai megújulása és tárgyi feltételeinek fejlesztése révén nagy elismerést szerzett a településen. A helyi kulturális egyesületben elnökségi tagként rendezvények, programok szervezésével, önkéntes munkával segítette a város kulturális életét. Alapító tagja volt a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítványnak, ahol a kuratórium elnöki tisztségét is betöltötte. Jelenleg a Hajdúnánási Újság főszerkesztőjeként is  közreműködik a közéletben. Tudásával, műveltségével, emberségével példaként áll nemcsak a kulturális élet munkatársai, hanem a város lakossága előtt is. Szakmai tevékenysége elismeréseként több díjazásban is részesült.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata BOCSKAI ISTVÁN-díja”

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja” adományozható azoknak, akik munkájukkal, társadalmi megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel, több évtizedes munkásságukkal jelentősen hozzájárultak Hajdú-Bihar megye fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a megye értékeinek feltárásához és megismertetéshez.

Czeglédi Gyula

Czeglédi Gyula a Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt. vezérigazgatója. Hajdúszoboszlón született, Debrecenben érettségizett, a Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolában, majd a Gyöngyösi Főiskolán gazdasági mérnök, a Budapesti Pénzügyi Számviteli Főiskolán szakközgazdász diplomát szerzett. Pályája során dolgozott többek között az Alföldi Gyógyüdülők Igazgatóságán revizor, pénzügyi csoportvezető, gazdasági igazgató, majd 1991 és 1995 között a Thermál Terápia Kft. gazdasági igazgatójaként. 1995-ben lett a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. vezérigazgatója. Irányítása alatt a fürdő minden területére kiható fejlesztési programot dolgoztak ki, amelynek fokozatos megvalósítása eredményeként a hajdúszoboszlói gyógyfürdő Európa legnagyobb fürdőkomplexuma lett. 2000-ben a PHARE programban az Aquapark, 2001-ben a Széchenyi terv keretei között a fürdő teljes modernizálása megtörtént. 2010-ben megépült az 1000 fő befogadására alkalmas Aqua Palace fedett élményfürdő. Szakmai tevékenységének eredménye, hogy Hajdúszoboszló hazánk egészségturizmusának egyik fellegvára lett. 1994-2002 között önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke volt, jelenleg a Magyar Fürdőszövetség ügyvezető elnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének elnökségi tagja. Szakmai tevékenysége elismeréseként több díjazásban is részesült.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: