Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Felhívás soron kívüli ülnökválasztásra

Hirdetmény A bírósági ülnökök választásáról

Hirdetmény

a bírósági ülnökök 2023. évi soron kívüli választásáról 

A köztársasági elnök KEH/5534-3/2023. számú határozata alapján Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit

2023. szeptember 1. és november 30. napja között kell megválasztania.

Ennek érdekében ülnököt lehet jelölni a Debreceni Törvényszékre, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. Jelölt lehet az általános feltétel szerint minden 30. évét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint fiatalkorú elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök kizárólag pedagógus vagy pszichológus vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy lehet.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

  1. pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
  2. nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. A jelöltállítás joga megilleti továbbá a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárokat, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatokat és egyesületeket, kivéve a pártokat.

A jelöléshez, valamint a jelölt elfogadó nyilatkozatához szükséges nyomtatvány a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatalban (Debrecen, Piac u. 54. fsz.15. szoba) és a www.bmo.hu honlapon a Választás/Választási hírek menüpontban érhető el. A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal és közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, majd haladéktalanul az ülnökké történő megválasztásra jogosult közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A jelölést a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatalban

(Debrecen, Piac u. 54. fsz. 15. szoba) lehet bejelenteni

2023. november 14. 1200 óráig. 

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat és Jelölőszervezeteket, hogy jelölésükkel segítsék az ülnökválasztás eredményességét.

Tisztelettel: Dr. Dobi Csaba, jegyző, s.k.

Tajekoztato_ülnökválasztás_2023_általános

jelölés fiatalkorú ülnök_2023_sk

jelölés munkaügyi ülnök_2023_sk

jelölést elfogadó ülnöki nyilatkozat_2023_sk

A bírósági ülnök jogai és kötelezettségei_sk

 

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Választás
Megosztás: