Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Újabb sikeres szakmai egyeztetés zajlott a Megyeházán gasztronómiai, turisztikai és helyi közösségfejlesztési témákban

Hajdú-Bihar Megye gasztronómiai, természeti és közösségi értékeinek erőteljesebb és hatékonyabb kiaknázását célozza a megyei önkormányzat két, 2018-ban indult nemzetközi projektje. A megyei szakértői csoportok megkezdték a megyei akciótervek kidolgozását előkészítő munkát.

Gazdaságfejlesztési és munkahely teremtési célok megvalósítását is segíti az elmúlt hónapokban indult két nemzetközi projekt, melyek az Interreg Europe Program és a magyar állam társfinanszírozásával valósulnak meg. Az EUREGA a gasztronómia értékekre, míg az OUR WAY a természeti és kulturális örökség megőrzésére és hasznosítására, tematikus zöldutak kialakítására és továbbfejlesztésére alapozva támogatja a megye fejlődését. A megyei önkormányzat mindkét programban nemzetközi partnerekkel együttműködve vesz részt, így lehetőség nyílik az egyes országokban már működő jó gyakorlatok átvételére is. Az EUREGA projektben holland, finn, spanyol, ír, görög és román partnerekkel, míg az OUR WAY-ben spanyol, ír, lengyel, francia, bolgár és belga résztvevőkkel dolgozik együtt az önkormányzat. 

Az EUREGA projekt (http://www.interregeurope.eu/eurega/) megyei szakértői csoportjának soron következő szakmai megbeszélésére 2019. május 21-én került sor. Elsőként a megyei helyzetképet, jó gyakorlatokat is tartalmazó, az előző szakértői ülések eredményeire is alapozó regionális értékelést mutatták a szervezők, majd a munkacsoportban részt vevő gyakorló szakemberek részletesen megismerhették a projekt keretében bemutatott jó gyakorlatokat, illetve beszámolót hallhattak a nagyszebeni és barcelonai ülések tapasztalatairól. A megyei igényekre fókuszálva meghatározásra kerültek a konkrét fejlesztési igények (például gasztronómiai potenciálunk felmérése, marketing erőteljes javítása), melyekre a megismert gyakorlatok részleges vagy teljes adaptálása adhat majd választ a következő évben kidolgozásra kerülő akcióterv keretében. Az EUREGA projekt 2019 szeptemberében Debrecenben megrendezésre kerülő nemzetközi rendezvénye kiváló lehetőséget biztosít megyénk gasztronómiai értékeinek és örökségének széles körű bemutatására.  

Az OUR WAY projekt (https://www.interregeurope.eu/ourway/) aktuális szakértői találkozója 2019. május 22-én került megrendezésre a Megyeházán. Számos szervezet képviseletében érkeztek a témában jártas szakemberek, akiknek lehetősége nyílt a projekt írországi ülésén elhangzott európai jó gyakorlatok megismerésére. A résztvevők aktív közreműködésével zajló megbeszélés teret biztosított a hazai tapasztalatok és az elkészült megyei helyzetelemzés megvitatására, majd a megyében a zöldutak kialakítása terén megvalósítani kívánt konkrét célok megfogalmazására. A szeptemberi, Lengyelországban megrendezendő nemzetközi szakmai rendezvényen lesz lehetőség a szakértői ülés eredményeinek bemutatásra, a partnerséggel történő megvitatására.  

A szakértői csoportok következő üléseire előreláthatóan ősszel kerül sor. 

Az EUREGA projekt megyei szakértői csoportja 


Az OUR WAY projekt szakértői 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: