Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sikeresen zajlik a nemzetközi pályázatok megvalósítása

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat jelenleg 9 nemzetközi együttműködésben megvalósuló pályázaton dolgozik.

Terv szerint halad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nemzetközi együttműködésben megvalósuló pályázatainak megvalósítása. A számos, a megye fejlődését erőteljesen segítő területen zajló munka során mind a külföldi, mind a hazai szakértői ülések lehetőséget biztosítanak a megfelelő szintű tapasztalatcserére, illetve a megszerzett tapasztalatok, gyakorlatok megyei szintű hasznosítására. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat jelenleg 9, az Interreg Europe és az Interreg Central Europe Program, valamint Magyarország társfinanszírozásával megvalósuló pályázat megvalósításán dolgozik. 

E pályázatok egy része (CLUSTERS3, Pure Cosmos) már előrehaladott fázisban tart, vagyis a megyei akciótervek kidolgozását és elfogadását követően azok gyakorlatba ültetése és nyomonkövetése zajlik; más pályázatok most tartanak az akciótervek véglegesítése (Night Light) és kidolgozása (EUREGA, Our Way) szakaszában, míg a legújabb, 2019-ben elfogadott projektek (HealingPlaces, DelFin, RENATUR, SinCE-AFC) szakmai munkája az elmúlt hónapokban kezdődött. 

2019. június 27-én Görögországban került sor a SinCE-AFC projekt nyitórendezvényére; az együttműködés az agrár-élelmiszeripari kis- és középvállalkozások körforgásos gazdasággal kapcsolatos ismereteit, nemzetközi jó gyakorlatok meghonosítását célozza.

A SinCE-AFC nyitóülés résztvevői

Szeptember 5-én a Megyeházán rendeztük meg a társadalmi vállalkozások támogatását célzó DelFin projekt első megyei szakértői csoport ülését, melyen számos társadalmi vállalkozás és szakmai szervezet, köztük társpartnerünk, a budapesti IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. is képviseltette magát. Az ülés eredményei, valamint a megfogalmazott megyei/hazai jó gyakorlatok 2019. szeptember 24-25. között Torinoban kerültek bemutatásra és megvitatásra, többek között a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetőjének részvételével.

A Delfin projekt megyei szakértői ülése

Szintén szeptemberben rendeztük a HealingPlaces pályázat nyitó szakértői csoport ülését; szeptember 30-án a Bocskai-terem adott otthont a gyógyfürdők, kiemelten a gyógyhelyek fenntartható fejlesztésére, a termálvíz, mint természeti erőforrás fenntartható hasznosítására fókuszáló pályázat rendezvényének, melyet magyar társpartnerünk, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársaival koordináltunk. A megbeszélés eredményeit a novemberben, az ausztriai Linz-ben tartandó találkozón mutatjuk be a partnereknek, ahol a megyei környezeti-társadalmi elemzéseket segítő módszertani anyagok is véglegesítésre kerülnek.

A HealingPlaces projekt első megyei szakértői ülésének megnyitója

A tematikus zöldutak regionális fejlesztésben betöltött szerepét erősíteni kívánó Our Way projekt a lengyelországi Rzeszowban tartotta soron következő szakmai találkozóját. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújtott a helyi gyakorlatok, kialakítani kívánt zöldutak témájának közös megismeréséhez, de sor került az egyes partnerek által átvenni és helyben alkalmazni kívánt gyakorlatok megvitatására is. A munkát a magyar Zöldutak Módszertani Szövetség és Nógrádi Zöldutak munkatársai segítették.

A lengyelországi Our Way ülés résztvevői

2019. október 9-én a belgiumi Antwerpen adott otthont a CLUSTERS3 projekt zárókonferenciájának, ahol Szabó Tünde projektmenedzser és Keller Péter, a Pénzügyminisztérium GFP Program Stratégiai Főosztály főosztályvezetője mutatták be a hazai eredményeket. Ezen eredmények közé tartozik a megyében működő akkreditált klaszterek együttműködésének, nemzetközi aktivitásának javítása, a megyei klaszterkoncepció megszületése, a hazai klasztertámogatási rendszer nemzetköziesítést célzó forrásainak erősítése. 

A Pure Cosmos projekt akciótervének megvalósítása került áttekintésre Firenzében, ahol 2019. október 15-én Karácsonyi Judit projekt menedzser mutatta be az eddigi előrehaladást, valamint az elkövetkezendő hónapokra tervezett tevékenységeket (Megyei Szakértői Munkacsoport létrehozása az erősebb és versenyképesebb vállalkozások érdekében, a “Digitális Megye HB” alkalmazás struktúrájának kidolgozása). 

A Pure Cosmos projekt firenzei egyeztetése

A szeptemberi debreceni nemzetközi megbeszélést követően Görögországban találkoznak az EUREGA projekt partnerei. A gasztronómia, mint kulturális örökség fókusztémájú pályázat a regionális akciótervek kidolgozásának fázisába ért; 2019. október 29-31. között lesz lehetősége a partnereknek akcióterveik tervezett struktúrájának és főbb tevékenységeinek, a hasznosításra tervezett gyakorlatok részletes megvitatására, de megismerhetik a görög partner legjobb gyakorlatait is.

November 5-6. között a németországi Halle ad otthont a RENATUR projekt nyitóülésének. A pályázat célja a városkörnyéki nyílt területek természetvédelmi szempontú kezelésének fejlesztése, az itt található természeti értékek-természeti örökség megőrzése és fenntartható kiaknázása.

A szintén természetvédelmi célokat is hordozó Night Light projekt partnerei nemzetközi konferencia keretében ismertetik az elmúlt három évben szerzett tapasztalatok alapján kidolgozott akcióterveiket. A 2019. november 19-21. között Spanyolországban megrendezendő esemény nem csupán az eddigi eredmények kölcsönös megismerését célozza, hanem bemutatásra kerül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a holland vezető partner, Fryslan Province által közösen kimunkált, a projektben megismert gyakorlatok alapján elkészült szakpolitikai javaslatcsomag is.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: