Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jelentős többletforrás odaítélésről döntött a ROHU Interreg V-A Progam Monitoring Bizottsága

A bizottság 2023. február 3-i ülésén született döntés értelmében mintegy 8 843 893,81 EUR többletforrás érkezik a határmenti magyar vármegyék stratégiai projektjeihez.

A többlettámogatásból prioritásként azok a kedvezményezettek részesülhettek, akik számlával tudták igazolni, hogy saját forrásból jelentős mértékben hozzájárultak projektjeik megvalósításához.

Ez alapján a Hajdú-Bihar Vármegye területén megvalósuló három stratégiai projekt a következő mértékben részesül támogatásban:

  • Debrecen Megyei Jogú Város ROHU445 és
  • ROHU446 kódszámú projektje, melyben a Csokonai Fórum Színház építési beruházása valósult meg, 4.274.965,35 EUR ERFA többlettámogatásban részesül.
  • Berettyóújfalu Város Önkormányzatának ROHU449 kódszámú egészségügyi stratégiai projektje 59.066 EUR ERFA többlettámogatásban részesül, melyet eszközbeszerzésre fordíthat.

A három projekt támogatása közel 1.690.272.000 forintnak felel meg.

A Monitoring Bizottság munkájában a magyar oldal és Hajdú-Bihar Vármegye érdekeit Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke képviselte.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények post_categories: Hírek
Megosztás: