Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

November 22. – A Vármegye napja

Ünnepi közgyűlés keretében emlékeztek meg a Hajdúkerület 1698. november 22-i megalakulásáról a Vármegyeházán.

Az eseményt az ülés díszvendége, Dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár köszöntője nyitotta meg, majd Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata elnökének ünnepi beszéde következett. Ezután átadták a vármegye önkormányzata által alapított Hajdú-Bihari Termékdíjat, valamint a kitüntető díjakat.

A Hajdú-Bihari Termékdíj azzal a céllal jött létre, hogy a vármegyében előállított termékek magas színvonalát megjelenítse, a vásárlók számára egyfajta minőségi garanciát jelentsen, növelje a helyi termékek vásárlása iránti bizalmat.

2023-ban a díjat átvehette:

I. Mezőgazdasági (feldolgozott) termékkategóriában:
A, Növényi eredetű terméktípusban:
 • Sápi József – Derecskei Fenséges – Csókod íze feketeribizli lekvár,
 • Varga Sándor Lajos – Besztercei szilva lekvár,
 • Kovács Józsefné – Gyöngyös kamrájának kincsei – Zakuszka megnevezésű termékével.
B, Állati eredetű terméktípusban:
 • Fejérvári Sándor – Füstölt comb sonka,
 • Papp István – Akác méz,
 • Tóth János – Termelői Méhpempő megnevezésű termékével.
     
II. Kézműves termékkategóriában:
 • Buka Csabáné – Vert csipke terítő,
 • Szatmári Ferenc – Haltartó,
 • Tarsoly Andorné – Hajdúsági kisbunda hímzéssel készült terítő megnevezésű termékével.

 

–  „Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Emlékérme” adományozható azoknak, akik a tudományos, kulturális, sportéletben, valamint a vármegye nemzetközi kapcsolatainak építésében, vagy más területeken kimagasló eredményeket érnek el.

Az emlékérmet átvehette:

 • a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola – Hajdúszoboszló
 • Dobos Lászlóné nyugdíjas pedagógus, képviselő – Tiszagyulaháza

 

 

–  „Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Emlékérme” „Hajdú-Bihar Megye Közigazgatásáért” díj adományozható azoknak, akik tartósan kifejtett rendkívüli teljesítményükkel hozzájárulnak a vármegyében lévő települések helyi önkormányzásához, valamint akik a vármegyei önkormányzat vagy a vármegye érdekében kimagasló önkormányzati vagy közigazgatási munkát végeznek.

Az emlékérmet átvehette:

 • Eszenyi Antal polgármester – Bedő
 • Hutóczki Imre képviselő – Fülöp

 

 

„Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díja” adományozható a Hajdú-Bihar vármegyében kiemelkedő tevékenységet végző azon szervezeteknek, amelyek az adott évben – tevékenységi területüktől függetlenül – támogatták a helyi civil társadalom épülését. A díj olyan civil szervezeteknek adható, amelyek szervezetileg és működésükben is a pártoktól függetlenek, önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, az önkéntesség elve alapján szerveződnek, bírósági nyilvántartásba vételük szerint Hajdú-Bihar vármegyében rendelkeznek székhellyel.

A díjat átvehette:

 • az Egyeki Polgárőr Egyesület
 • a Kabai Mennykő Néptánc Egyesület
 • a Rengő Néptánc Egyesület – Berettyóújfalu

 

 

„Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Kovács Pál-díja” adományozható azoknak az aktív vagy a versenyzéstől visszavonult sportolóknak, akik kiemelkedő sporteredményt értek el, valamint azoknak, akik sportvezetői, sportoktatói, sportpedagógusi munkájukat kimagasló színvonalon végezték.

A díjat átvehette:

 • Berde László, Báránd KSE birkózó szakosztályának vezetője
 • Rozsondai Tibor, a Hajdú-Bihar megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület titkára
 • Mezei Gergő László, szervátültetett sportoló, többszörös világ- és Európa-bajnok

 

 

„Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Arany Sándor-díja” adományozható azon fiatal, vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező személyek részére, akik a vármegye mezőgazdaságának fejlesztésével, az új technológiák elterjesztésével, a termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium európai uniós csatlakozását elősegítő tevékenységükkel, munkásságukkal hozzájárultak a mezőgazdaságból élők életminőségének javításához.

A díjat átvehette:

 • Hegyesi Péter méhész – Derecske

 

 

„Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Maróthi György-díja” adományozható annak a fiatal pedagógusnak, aki kiemelkedő nevelő és oktató munkát végez a gyermekek, a tanulók személyiség formálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában. A díj adományozható továbbá azon személynek, aki hosszú időn át kimagaslóan eredményes pedagógiai tevékenységet folytatott, iskolateremtő munkássága elméleti és gyakorlati eredményeit a vármegye több oktatási intézményében hasznosítják.

A díjat átvehette:

 • Czuczi Mihályné Bálint Mariann tanár – Derecske
 • Farkasné Rácz Gyöngyi óvónő – Kismarja

 

 

„Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja” adományozható annak a fiatal művésznek, aki a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (zene, tánc, színház, képző- és iparművészet, építőművészet, népművészet, film- és fotóművészet) terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenységet mutat fel, valamint annak a személynek, aki egész életművével a közművelődésben maradandó értékeket teremtő, kimagasló munkát végzett.

A díjat átvehette:

 • Dobosné Hajdu Anikó hímző – Debrecen
 • Horváth Renátó kerekesszékes táncművész – Polgár

 

 

„Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Bocskai István-díja” adományozható azoknak, akik munkájukkal, társadalmi megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel, több évtizedes munkásságukkal jelentősen hozzájárultak Hajdú-Bihar vármegye fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a vármegye értékeinek feltárásához és megismertetéshez.

A díjat átvehette:

 • Fülep Zsolt vállalkozó – Balmaz-Sütöde Kft.
 • Szendiné dr. Orvos Erzsébet igazgató – Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar vármegyei szervezete

 

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Dr. Dukai Miklós

 

Pajna Zoltán

 

Az ünnepségen közreműködött a díjazott hajdúszoboszlói Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékei

A díjazottak nevében Szendiné dr. Orvos Erzsébet osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata különleges ajándékkal kedveskedett Dr. Dukai Miklósnak. Az államtitkár átvehette a Bocskai István fejedelem korabeli magyar szablya hiteles másolatát.

A díjazottak

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények post_categories: Hírek
Megosztás: