Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intelligens közlekedési rendszerek innovatív fejlesztése

2016. március 8-9-én disszeminációs konferencia zajlik Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szervezésében, külföldi partnerek bevonásával. A fő téma az AGE+ elnevezésű program, amelyet előzőleg már bemutattunk. Ennek szerves részét képezi a P4ITS projekt, amelyet az alábbiakban ismerhetnek meg, s amelyet szintén az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől vesz át a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint nemzetközi projektet.

A P4ITS projekt bemutatása

Az Age+ programmal együtt vette át a megyei önkormányzat a P4ITS – Innovációs közbeszerzés a Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek (C-ITS) területén elnevezésű pályázatot. A finanszírozó program a CIP Thematic Network (Versenyképességi és Innovációs Keretprogram –Tematikus Hálózat). Témája: Innovatív közbeszerzési megoldások bevezetésének előkészítése a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek területén.

A pályázat célja: egy a Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek területén innovatív termékek közbeszerzésével foglalkozó hálózat létrehozása; a közös tanulás és képzés feltételeinek megteremtése a tagok számára; egy külső konzultációs folyamat elindítása; figyelem felkeltése a téma és a hálózat iránt; kulcsfontosságú ajánlások (iránymutatás) megfogalmazása az innovatív termékek közbeszerzése (PPI) az ITS területén; a projekt fenntartható hálózatban való állandósítása.

A projekt időtartam: 2013. december 1– 2016. május 31.

A P4ITS projekt keretein belül egy olyan, a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek beszerzésében jártas (vagy más intelligens közlekedési rendszerek beszerzését ismerő, de C-ITS bevezetését tervező) magánszemélyekből és szervezetekből álló hálózat jön létre, akik a közbeszerzésen keresztül szeretnék javítani az innovatív közlekedési rendszerek piaci elterjedését, illetve érintettek a komplex innovatív megoldások kereskedelmi beszerzéséhez kapcsolódó jogi és operatív kihívások által. Ezek a szervezetek ezért egy olyan hálózatot szeretnének létrehozni, ahol közös problémákat és témákat vizsgálhatnak meg más ország- és szervezetbeli kollégáikkal azért, hogy egy összehangoltabb megközelítést fejlesszenek Európában, és hogy bizonyos fokig azonosítsák, hogyan lehet a releváns telepítési akadályokat leküzdeni.

A projektben partnerek: ERTICO (BE), Észak-Dániai Régió (DK), AUSTRIATECH (AT), ASFINAG (AT), Flamand Régió (BE), Vigo Város Önkormányzata (ES).    Autóipari innovációs, technológiai K+F-es és ipari ösztönzésért galíciai alapítvány (ES), Finn Közlekedési Ügynökség (FI), VTT (FI), ITS Bretagne (FR), Veronai Önkormányzat (IT), Henri Tudor Kutatóközpont (LU), ITS Sweden (SW), Liguria Régió (IT), OHLC (ES), TOPOS (FR).

A projekt a céljait 7 munkacsomag keretében kívánja megvalósítani. Feladatok többek között a hálózat menedzsmentje, a hálózat kialakítása – a megvitatandó pontok meghatározása; nemzeti/helyi stratégiák, tapasztalatok bemutatása, sikertörténetek és hiányosságok feltárása.

A megyei önkormányzat hátralévő feladatai: hozzájárulás a P4ITS munkaanyagok elkészítéséhez, részvétel a 9. projekttalálkozón Brüsszelben 2016. január 19-20-án, és részvétel a 10. projekttalálkozón Vigoban 2016. április 5-6-én.


A projekt eredménye: közös tanulás

–       A PPI közös megközelítése az ITS beszerzők körében

–       Az ITS közösségen belül magasabb fokú tudás megszerzése arról, hogy mi a PPI

–       PPI partnerségek kialakítása a C-ITS területén

–       Több sikeres PPI

Mindkét projekt 100%-ban finanszírozott.

Folyamatban lévő nemzetközi pályázataink

Practyce III. projekt bemutatása

2015. novemberének végén értesült a megyei önkormányzat arról, hogy az ÉARFÜ a COSME Erasmus programban is csatlakozott egy olyan nemzetközi projekt-együttműködéshez (ez az úgynevezett PRACTYCE III. elnevezésű projekt), amelyet az Európai Bizottság támogatásra alkalmasnak ítélt. A projekt vezető partnere, a spanyol Asociacion de Empresarios Jovenes de Valencia elnevezésű szervezet.

A decemberi közgyűlést követően a vezető partner, miután értesült arról, hogy az ÉARFÜ a közeljövőben várható megszűnése okán már nem vesz részt a pályázat megvalósításában, megkeresést intézett önkormányzatunkhoz, hogy a társaság helyett részt vesz-e valamelyik tulajdonos önkormányzat a végrehajtásban.

Az ÉARFÜ 2015. december 17. napján megtartott taggyűlésén a tulajdonosok képviselői megvitatták a kérdést és megegyezés született arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat partnerként beléphet az ÉARFÜ helyett a projektbe. Mindezek alapján, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat bejelentette partneri csatlakozási szándékát a projekthez, melyhez azonban szükség van a Közgyűlés jóváhagyása is szükséges.

 A „PRACTYCE III” finanszírozó programja: a COSME Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus – fiatal vállalkozóknak) Az Erasmus – fiatal vállalkozóknak program (továbbiakban: EYE) a törekvő európai vállalkozókat segíti hozzá egy európai kisvállalkozás elindításához és/vagy sikeres működtetéséhez szükséges képességekhez. Az új vállalkozók tudást és szakmai ötleteket gyűjtenek és cserélnek egy tapasztalt vállalkozónál, akinél tartózkodnak, és akivel együttműködnek az 1-6 hónapos időtartam során. A tartózkodást részben az Európai Bizottság finanszírozza. Új vállalkozóként előnyre tesz szert egy, a részt vevő országok valamelyikében lévő kis- vagy középvállalkozásnál folytatott szakmai oktatáson. Ez megkönnyíti a vállalkozásának sikeres beindítását, illetve az új vállalkozás megerősítését.

További előny az új piacokhoz való hozzáférés, a nemzetközi együttműködés és a külföldi üzleti partnerekkel való lehetséges együttműködés. Fogadó vállalkozóként saját vállalkozásában előnyre tehet szert egy új, motivált vállalkozótól származó új ötletekből. Előfordulhat, hogy olyan szakmai képességekkel vagy tudással rendelkezik az adott területen, amelynek nincsenek birtokában, és amely kiegészítheti a szaktudását. Ez olyan együttműködés, amelyben mindkét fél nyer, új európai piacokat vagy üzleti partnereket, illetve eltérő üzletviteli módszereket fedezhetnek fel. Hosszabb távon előnyre tehetnek szert a széles körű hálózatépítési lehetőségekből, és előfordulhat, hogy hosszú távú üzleti partnerekként az együttműködés folytatása mellett döntenek (pl. vegyesvállalatok, alvállalkozói tevékenységek, megbízási viszony stb.) A programot a helyi közvetítő szervezetekből, mint pl. kereskedelmi kamarákból, inkubátorházakból vagy egyéb, vállalkozásokat segítő szervezetekből álló hálózat irányítja, amelyek európai, nemzeti vagy helyi szinten már részt vettek vállalkozások támogatásában.

A helyi közvetítő szervezetek kiválasztásának célja, hogy kapcsolatot teremtsenek az új és a fogadó vállalkozókkal. Helyi kapcsolattartó pontként fő feladatuk az új vállalkozók és a fogadó vállalkozók közötti sikeres együttműködés lehetővé tétele. Ennek keretében elősegítik a program megvalósítását, tájékoztatást nyújtanak, ellenőrzik a jelentkezéseket, kapcsolatokat hoznak létre, ígérvényeket bocsátanak ki, és támogatást nyújtanak a tartózkodás időtartama alatt a fogadó szervezetnél történő tartózkodás kapcsán felmerülő költségekhez. Az új vállalkozó és a fogadó vállalkozó közötti kapcsolathoz két közvetítő szervezetre van szükség (az egyik az új vállalkozó kapcsolattartó közvetítő szervezete, a másik a fogadó vállalkozó kapcsolattartó közvetítő szervezete), mivel az új vállalkozónak és a fogadó vállalkozónak eltérő országból valóknak kell lenniük.

A PRACTYCE III pályázat fő célja, hogy folytassa azokat a tevékenységeket, melyek megvalósítására a PRACTYCE I és II pályázatok kapcsán került sor: új vállalkozások kapnak arra lehetőséget, hogy a fogadó vállalkozásoknál meghatározott időt töltsenek el a program keretében, melynek során lehetőségük nyílik jó gyakorlatok megismerésére, a vállalkozásmenedzsmenthez kapcsolódó szakmai készségeik növelésére, látókörük szélesítésére, kapcsolatépítésre. Kilenc közreműködő szervezet vesz részt és működik aktívan közre a projektben, melyek közül hatan már a korábbi PRACTYCE projektekben is partnerek voltak, hárman pedig újonnan kerültek be a partnerségbe. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is új közreműködő szervezetként vesz részt a projektben.


A program időtartama: 2016.02.01-2018.01.31.

A PRACTYCE III projekt elvárásai között szerepel, hogy a hálózat erősítse a vállalkozói környezetet és a kisvállalkozások versenyképességét Európában köszönhetően a határon átnyúló kapcsolatoknak. A PRACTYCE III keretében körülbelül 70 újonnan létrejött és motivált vállalkozás fog gyakorlatban tapasztalatokat szerezni egy másik európai országban és ezáltal jobb rálátásuk lesz a nemzetközi üzleti perspektívákra is. A PRACTYCE III projekt hosszútávú együttműködések kialakítását fogja lehetővé tenni a résztvevő vállalkozások között, köszönhetően az utánkövetési és kapcsolatépítési tevékenységeknek.

Az európai partnerség 9 tagból áll, melyek közül 8 EU tagállamban található, széles területi lefedettséget biztosítva. Minden résztvevő partner széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik új és fogadó vállalkozások terén, fontos feladatuk a vállalkozások indulásának és értékelésének a támogatása.

A projekt vezető partnere: Asociacion de Empresarios Jovenes de Valencia

Projektpartner: Fundacion Equupo Humano, Dublini Iparkamara, Gloucestersire-i Egyetem, Újvidéki Egyetem, BSC, Poslovno Podporni Cencer, DOO, Limousin Régiós Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Hivatalos Spanyol Kereskedelmi Kamara Belgiumban és Luxemburgban

SMILE projekt bemutatása

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Visegrádi Alapra benyújtott SMILE: Smart Innovation Living Environment (Intelligens Innováció -Élő Környezet) című, alacsony költségvetésű, nyertes projektbe is részt vesz, amely a SPICE: innovációs kapacitások közbeszerzéseinek megerősítése a közszféra szervezetekben című, INTERREG Central Europe Program keretében benyújtott projekt előkészítő fázisának tekinthető.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a SPICE projektben történő részvételéről a közgyűlés határozatával döntött, a 2015. december 11-én.

A SMILE projekt a SPICE keretében összeállt nemzetközi partnerségből (a Visegrádi csoport) országainak együttműködésében került benyújtásra. A Visegrádi Alapra benyújtott pályázat egyfordulós volt, eredményét 2015. december végén tették közzé.

A „SMILE: Smart Innovation Living Environment” projekt célja:

A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP) és az innovatív megoldások beszerzését célzó közbeszerzések (PPI) megvalósításának elősegítése a közigazgatásban a V4 országaiban. A jelenlegi helyzet nagyon kevés sikeres kísérletet mutat ilyen közbeszerzési eljárások lefolytatására, mindamellett, hogy az állami kereslet a K + F +I ösztönzőjeként az S3 (regionális innovációs és intelligens szakosodási) stratégiák végrehajtásához lényegesek az egész EU-ban, de különösen a közép-európai régióban az új programozási időszakban (2014-2020).

A program vezető partnere: Technical University of Košice, Faculty of Economics, projekt partnerek: Regional Development Agency of Usti Region, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint a Technology Agency of the Czech Republic.

A hálózati tevékenység célja, hogy felhívja a figyelmet a potenciális PCP / PPI beszerzők számára ezen új típusú eljárások alkalmazására. A megrendezésre kerülő 4 szeminárium és 1 konferencia (nyílt vitafórum) egy szakértőkből és kezdőkből álló hálózatot hoz létre annak érdekében, hogy megkönnyítse a tanulási folyamatot és kiterjessze a meglévő szakértelmet.

A partnerek a Kassai Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karának már meglévő PCP platformját fogják használni annak érdekében, hogy minél több embert érjenek el. Stratégiai ütemterv készül, mely a jelenlegi ismereteket és a PCP / PPI stratégiák és politikák fejlesztését tartalmazza, valamint hiányelemzést, a megvalósítás különböző szintjeit és a jó gyakorlatokat.  Stratégiai keretformában nemzeti szintű ajánlást fogalmaz meg, mely tartalmazza a hatékony PCP / PPI fejlesztés támogatásának optimális modelljét a V4 országokban.

A projekt időtartama: 2015. december 16-tól 2016. december 15-ig (tekintettel a december végi döntésre, várhatóan 2016. februárjától indulhat és legfeljebb 12 hónapig tart.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: