Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Területfejlesztés

Zenei csemege Püspökladányban

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a derecskei néptánctalálkozó

St. Martin Nyíradonyban is elvarázsolta a közönséget

Néptánccal is tehetünk a hagyományaink megőrzéséért!

Hamarosan Újlétán indul a vármegye következő Hagyományőrző tábora

Közel 200 program valósult meg idén!

A jókedv elűzte az esőt Hajdúbagoson!

Görbeházán is táboroztunk!

Fülöpön is kézműveskedtek a kis táborlakók

Ha nyár, akkor táborozás!

HAJDÚ-BIHAR MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2021-2027

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. július 9-ei ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021-2027. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontjában alapján a „Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-2027.” című dokumentum a 2/2021. (VII. 9.) MÖK határozattal elfogadásra került. A dokumentum 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozattal került elfogadásra 2021. szeptember 24. napján.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján a vármegyei önkormányzat, mint területi szereplő évente kétszer kezdeményezheti az ITP módosítását, melyre eddig két alkalommal került sor 2022. májusában és 2023. márciusában, a közgyűlés 63/2022. (V. 27.) és 13/2023. (III. 31.) határozatainak elfogadásával.

A 63/2022 (V.27.) közgyűlési határozattal elfogadott Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 (ITP 2021-2027 2.0) című dokumentum Kormány által nem került elfogadásra.

A 13/2023. (III. 31.) közgyűlési határozattal elfogadott Hajdú-Bihar Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 (ITP 2021-2027 3.0) című dokumentum a Kormány által 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozattal került elfogadásra.

Hajdú-Bihar megyei Integrált Területi Programja 2021_2027_1_0 elfogadott

Hajdu_Bihar_Megye_Integralt Teruleti Programja_2021 2027_2_0_kgy_altal_elfogadott_22_05_27

Hajdu_Bihar_Varmegye_Integralt Teruleti Programja_2021 2027_3_0_elfogadott

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Hajdú-Bihar Megyei területfejlesztési programja 2021-2027

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027

Megyei tervezés 2021-2027

Tisztelt Megyei Polgárok, érdeklődő szervezetek!

 

Cél Hajdú-Bihar megye hatékony forrásfelhasználással történő fejlesztése.

A 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklus előkészítéseként, az elmúlt közel egy évben, a megyei önkormányzat egyik kiemelt feladata volt a 2030-ig tartó időtávra szóló Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció aktualizálása, módosítása, illetve az új uniós programozási időszakra vonatkozó területfejlesztési program elkészítése.

Ezen dokumentumok jelölik ki Hajdú-Bihar megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési irányait, elképzeléseit, és támogatják a helyi igényekre alapozott, megyei szintű fejlesztéseket lehetővé tévő új területi operatív program végrehajtását.

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az előírt széleskörű társadalmasítás lefolytatása során beérkezett vélemények és javaslatok beépítésével, az említett területfejlesztési dokumentumok végleges változatai elkészültek, azok tartalmával a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszer állásfoglalásában egyet értett.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció célja:

A megye területére vonatkozó jövőkép meghatározása, illetve hosszú távú fejlesztési célok kitűzése.

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program célja:

A megyei területfejlesztési koncepcióra alapozva a megye területére vonatkozó középtávú specifikus, területi és horizontális célok, valamint fejlesztéspolitikai prioritások és intézkedések meghatározása.

A Megyei Területfejlesztési Program két részből tevődik össze:

·       Az operatív programrész célja a rendelkezésre álló, illetve a megszerezhető források hatékony felhasználása a megye fejlődése érdekében.

·      A stratégiai programrész, mint középtávú cselekvési terv alapvető célja pedig, hogy keretet adjon az operatív részhez, ezáltal a területi operatív program megvalósítását támogató Integrált Területi Program (ITP 2021-27) stratégiai megalapozását is biztosítsa, megteremtve ezzel a célkitűzések logikai összekapcsolását.

A területfejlesztési dokumentumoka katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, a 43/2021. (V. 6.) elnöki határozattal (a Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési Koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat, valamint Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési Koncepciója), illetve a 44/2021. (V. 6.) elnöki határozattal  (Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Stratégia Program 2021-2027  és a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 Operatív Programrész) elfogadásra kerültek.

 Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elkészítette a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus területi operatív programjához, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz kapcsolódó előzetes „Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-2027” című dokumentumot, melyet minőségbiztosítás céljából az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) részére megküldött. Az Irányító Hatóság a Hajdú-Bihar megyei Integrált Területi Program kapcsán az előzetes minőségbiztosítását elvégezte, a dokumentumot jóváhagyta és azt társadalmasításra, valamint közgyűlés általi elfogadásra javasolta.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. július 9-ei ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021-2027. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontjában alapján a „Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-2027.” című dokumentum a 2/2021. (VII. 9.) MÖK határozattal elfogadásra került.

Az elfogadott dokumentumok az alábbiakban megtekinthetők:

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Területfejlesztés

Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program – módosított

HB ITP módosított 20170916

HBM_ITP_módosított_20170916_tablak

Hajdú-Bihar Megyei ITP – 2015-16 éves fejlesztési keret

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020