Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2019. évi Közgyűlési Előterjesztések

2019. december 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. december 6.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. december 6.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális lehetőségeiről Hajdú-Bihar megyében 
 3. Delegálás a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba, a mellette működő állandó bizottságba, valamint a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjének beszámolója a társaság 2015-2019. évi tevékenységéről, valamint döntés a társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
 6. Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. megyei önkormányzat tulajdonában álló üzletrészének értékesítése
 7. A NIGHT LIGHT projekt keretében kidolgozott Megyei Akcióterv elfogadása 
 8. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének elfogadása
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi ülésterve

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. november 8. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. október 31.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. október 31.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. év november-decemberi időszakára vonatkozó ülésterve
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A Tag delegálása az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába, valamint tag és póttag delegálása a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságaiba, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása a 2019-2024. időszakra
 4. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások alakuló ülést követő felülvizsgálata
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2019. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. október 24. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019.10.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ideiglenes Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának megválasztására és feladatainak meghatározására

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása és eskütétele

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökeinek megválasztása és eskütétele

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottsági tagjainak megválasztására

5. Előterjesztés a megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntésekre

      

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. szeptember 27 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. szeptember 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. szeptember 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv módosításának aktuális helyzetéről 1 melléklet2 melléklet3 melléklet4 melléklet5 melléklet  , 6 melléklet
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2019. január – szeptember közötti időszakban végzett tevékenységéről
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2019. január – szeptember közötti időszakra vonatkozóan
 4. Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban végzett tevékenységéről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (ZÁRT ÜLÉS)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. augusztus 22 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. augusztus 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019. augusztus 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. június 21. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 06.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019.06.21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2018. évi tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évben végzett tevékenységéről Melléklet
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladásáról
 4. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról, valamint részvétel az Interreg Danube Program által támogatott pályázatokban
 5. Hozzájárulás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére, a TOP-1.3.1 konstrukció keretében új támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására
 6. Tájékoztatás az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „f.a.” megszüntetésével kapcsolatos ügyek állásáról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 
  Letöltés

2019. május 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 05.10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 05.10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv módosításának aktuális helyzetéről  (Előterjesztés melléklete)
 2. Az „Alföld kerékpáros stratégia 2017” tervezetéhez készített javaslattételi dokumentum térképi részének módosítása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala
 7. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (1. melléklet) (2 melléklet)
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. április 26.  Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2019. április 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019. április 18. 
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1.        A Debreceni Törvényszék, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi bíróság ülnökeinek megválasztása (Zárt ülés!)
 2. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. április 12. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.április 5.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2019.április 5.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2018. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről (1. számú melléklet) 
 2. Az Országos Öntözésfejlesztési Stratégia Hajdú-Bihar megyét érintő megállapításai
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Vietnám Phu Yen Tartománya közötti együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 4. A 2019. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. A 2018/2019-es tanévi Sportösztöndíj adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. március 8. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. március 1.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. március 1.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A PURE COSMOS projekt keretében kidolgozott Megyei Akcióterv elfogadása
 2. Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye Területi és Gazdaságstratégiai Fejlesztési Tervéről 1. számú melléklet
 3. Tájékoztató a Debrecen és Békéscsaba között középtávon megépítendő 2×2 sávos M47 autóút nyomvonal koncepcióiról, nyomvonal változat támogatása
 4. A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium bemutatása, a megyei agrárképzésben betöltött szerepe
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2019. február 1. Letöltés
MEGHÍVÓ
2019. január 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
2019. január 25.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 2. A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2018. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2018. évben végzett tevékenységéről
 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
 6. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2019. évi felülvizsgálata
 7. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, a megyét érintő fejezetekhez kapcsolódó szakmai javaslattétel

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
Megosztás: