Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020. évi Közgyűlési Előterjesztések

 2020. október 2. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. szeptember 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. szeptember 25.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2019. évi és 2020. I. félévi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzési munkarészének elfogadása      Melléklet
 4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról
 5. Delegálás a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2020. évi adományozása (Zárt ülés!)
 9. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. augusztus 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. augusztus 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. augusztus 10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó megyei tervezési feladatokról
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közreműködésével Stratégiai Együttműködési Megállapodás megkötése
 4. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. június 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. június 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. június 19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnök által hozott határozatok közgyűlési jóváhagyása, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. 2019. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről Melléklet
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évben végzett tevékenységéről
 4. Tájékoztató a Magyar Villamos Művek „Okos Város” Programjáról
 5. A Hajdú-Bihar megye Területrendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásaMelléklet
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
 9. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről
 10. A 2020. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 11. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
 12. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása
 13. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala 
 14. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 15. Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozására irányuló együttműködési megállapodás elfogadása
 16. A Debreceni Régió Együttműködési Tanácsához való csatlakozás jóváhagyása
 17. Pályázat benyújtása a HUNG-2020 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 18. Részvétel az Európai Bizottság COSME Programja keretében a „Local Food Chains” nemzetközi pályázaton
 19. Pályázat benyújtása Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése címmel
 20. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2020. február 14. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. február 7.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. február 7.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2019. évi tevékenységéről, aktuális feladatairól
 3. Együttműködési lehetőségek ismertetése a megyei települések számára a digitalizáció, az innováció és a beszállítóvá válás tárgykörében
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 5. A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
 6. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 8. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
 9. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálata
 10. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
Megosztás: