Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2021. évi Közgyűlési Előterjesztések

2021. december 17. Letöltés
MEGHÍVÓ Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.10.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről 
 2. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának 2020-2021. évi helyzetéről, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának 2021. évben végzett tevékenységéről 
 3. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében az átmeneti években (2020-2021) benyújtott pályázatok megyei eredményeiről
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve
 6. Szakmai beszámoló a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi munkájáról
 7. Részvétel az Európai Bizottság COSME Programja keretében a „SOCRATES” nemzetközi pályázaton
 8. A „EUROPE DIRECT Hajdú-Bihar” pályázat 2022. évi kommunikációs tervének elfogadása
 9. Pályázat benyújtása a TOP-5.3.2.-17 „Megyei identitás erősítése” tárgyú felhívásra
 10. Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú „Megyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú felhívásra
 11. Tájékoztató a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz előrehaladásáról
 12. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi ülésterve

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. November 26 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 11.19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.11.19
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)     Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

 

2)     Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évben végzett tevékenységéről

 

3)     Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében 1 melléklet, 2 melléklet

 

4)     A globális fenntarthatósági programok dilemmái, kihívások és lehetőségek az agrárium számára

 

5)     Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2020. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről 2 melléklet

 

6)     A „Maradj Hajdú-Biharban” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

7)     „Hajdú-Bihar megyei KEF-ek működésének ösztönzése 2021.” című pályázat benyújtásának jóváhagyása

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. szeptember 10. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2021. 09.03
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2019. október 24. – 2020. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
 3. Beszámoló a közgyűlés bizottságai döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alakuló üléstől 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
 7. A „Nemzetköziesedés – Hajdú-Bihar és Hargita megye önkormányzatai együttműködési területeinek bővítése” című pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 8. A „Három Tenger Régiói Gazdasági Hálózat” létrehozásáról szóló együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 9. Haszonkölcsön szerződés kötése a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2021. évi adományozása (zárt ülés)
 11. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2021. július 9. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07.02
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027. című dokumentum elfogadása
 2. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésekről 
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó falu- és tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátása, SZMSZ módosítása
 4. A megyei közgyűlés feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnök által hozott határozatok közgyűlési jóváhagyása, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
 5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2021. évi előrehaladásáról 
 6. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00018 azonosítószámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósításáról
 7. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról
 8. A Hajdú-Bihari Termékdíj adományozása szempontrendszerének elfogadása
 9. Tájékoztató a GINOP Plusz és a Vidékfejlesztési Program aktuális felhívásairól
 10. Pályázat benyújtása a HUNG-2021 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
 11. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi második félévi üléstervének elfogadása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
Megosztás: