Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Területfejlesztés

Szolgáltatási Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálatához/elkészítéséhez kapcsolódó Módszertani Útmutató

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 azonosítószámú projekt keretében a meglévő Szolgáltatási Út Térkép (továbbiakban: SZÚT) és a Vármegyei Esélyteremtő Paktum (továbbiakban: VEP) felülvizsgálatához és módosításához, valamint új SZÚT és VEP kidolgozásához kapcsolódó Módszertani Útmutató és sablon dokumentum(ok) készítését és kapcsolódó képzés megtartását vállalta.

A képzés 2024.01.17. napján került lebonyolításra hibrid formában, a képzésen elhangzott előadások az alábbiak voltak:

STE_TOP_Plusz-3.1.3-23_VEP_SZÚT_20240117

SZUT_VEP_Kepzes_20240117

A SZÚT és VEP Módszertani Útmutató és kapcsolódó sablon dokumentumok az alábbiak:

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Egyéb stratégiai dokumentumok

Családi Nap Tégláson

„Legendás dalok, legendás dallamok” Komádiban

„Legendás dalok, legendás dallamok” Polgáron

Zenei csemege Püspökladányban

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a derecskei néptánctalálkozó

St. Martin Nyíradonyban is elvarázsolta a közönséget

Néptánccal is tehetünk a hagyományaink megőrzéséért!

Hamarosan Újlétán indul a vármegye következő Hagyományőrző tábora

Közel 200 program valósult meg idén!

A jókedv elűzte az esőt Hajdúbagoson!

Görbeházán is táboroztunk!

Fülöpön is kézműveskedtek a kis táborlakók

Ha nyár, akkor táborozás!

Vándorkiállítások

Alkotó táborok

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027

Megyei tervezés 2021-2027

Tisztelt Megyei Polgárok, érdeklődő szervezetek!

 

Cél Hajdú-Bihar megye hatékony forrásfelhasználással történő fejlesztése.

A 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklus előkészítéseként, az elmúlt közel egy évben, a megyei önkormányzat egyik kiemelt feladata volt a 2030-ig tartó időtávra szóló Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció aktualizálása, módosítása, illetve az új uniós programozási időszakra vonatkozó területfejlesztési program elkészítése.

Ezen dokumentumok jelölik ki Hajdú-Bihar megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési irányait, elképzeléseit, és támogatják a helyi igényekre alapozott, megyei szintű fejlesztéseket lehetővé tévő új területi operatív program végrehajtását.

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az előírt széleskörű társadalmasítás lefolytatása során beérkezett vélemények és javaslatok beépítésével, az említett területfejlesztési dokumentumok végleges változatai elkészültek, azok tartalmával a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszer állásfoglalásában egyet értett.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció célja:

A megye területére vonatkozó jövőkép meghatározása, illetve hosszú távú fejlesztési célok kitűzése.

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program célja:

A megyei területfejlesztési koncepcióra alapozva a megye területére vonatkozó középtávú specifikus, területi és horizontális célok, valamint fejlesztéspolitikai prioritások és intézkedések meghatározása.

A Megyei Területfejlesztési Program két részből tevődik össze:

·       Az operatív programrész célja a rendelkezésre álló, illetve a megszerezhető források hatékony felhasználása a megye fejlődése érdekében.

·      A stratégiai programrész, mint középtávú cselekvési terv alapvető célja pedig, hogy keretet adjon az operatív részhez, ezáltal a területi operatív program megvalósítását támogató Integrált Területi Program (ITP 2021-27) stratégiai megalapozását is biztosítsa, megteremtve ezzel a célkitűzések logikai összekapcsolását.

A területfejlesztési dokumentumoka katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, a 43/2021. (V. 6.) elnöki határozattal (a Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési Koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat, valamint Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési Koncepciója), illetve a 44/2021. (V. 6.) elnöki határozattal  (Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Stratégia Program 2021-2027  és a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 Operatív Programrész) elfogadásra kerültek.

 Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elkészítette a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus területi operatív programjához, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz kapcsolódó előzetes „Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-2027” című dokumentumot, melyet minőségbiztosítás céljából az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) részére megküldött. Az Irányító Hatóság a Hajdú-Bihar megyei Integrált Területi Program kapcsán az előzetes minőségbiztosítását elvégezte, a dokumentumot jóváhagyta és azt társadalmasításra, valamint közgyűlés általi elfogadásra javasolta.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. július 9-ei ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021-2027. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontjában alapján a „Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-2027.” című dokumentum a 2/2021. (VII. 9.) MÖK határozattal elfogadásra került.

Az elfogadott dokumentumok az alábbiakban megtekinthetők:

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Területfejlesztés