Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2017. évi Közgyűlési Előterjesztések

2017. december 20 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 12.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. 12.13.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi ülésterve
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 3. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről 
 4. A megyei területrendezési terv módosításához központi költségvetési támogatás biztosítása érdekében benyújtott kérelem jóváhagyása 
 5. Részvétel a Közép-Európa Transznacionális Program (Interreg Central Europe) 3. felhívásának nemzetközi pályázataiban
 6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról (paktum, klímastratégia, turisztika, EFOP projektek)
 7. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárásával kapcsolatos határozat módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. december 5. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 11.30.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. október 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. október 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. október 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
 2. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről
 3. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2017. évi feladatairól és tevékenységeiről 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Tájékoztató az IKOP, GINOP, KEHOP, EFOP, TOP uniós programok megyét érintő projektjeinek előrehaladásáról
 6. Az EFOP- 1.6.3.-17 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében megnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása
 7. A HUNG-2017 pályázati kiírásra beadott „Tudod-e?” című pályázat benyújtásának jóváhagyása
 8. Az Interreg V-A ROHU programban beadott „Creation and development of bicycle paths and routes for cross-border area -BHB-Velo” – „Határon átnyúló kerékpárutak és útvonalak létrehozása és fejlesztése – BHB-Velo” című projekt benyújtásának jóváhagyása
 9. Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelme az Európa Kulturális Fővárosa nevezetű pályázat kapcsán
 10. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. szeptember 15. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 09.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.09.08.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program keretében támogató nyilatkozat kiadása a román oldali stratégiai projekt benyújtásához 

Tag és póttag delegálása a Terület-és településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságaiba

A „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás megszüntetése

Beszámoló az INNOVA Nonprofit Kft. 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról 

Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettel

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2017. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. július 17. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 07.14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. június 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. 06.16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.06.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évben végzett tevékenységéről   előterjesztés melléklete
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 5. Támogatási szerződés kötése a TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020 azonosító számú „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósítására
 6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról, valamint támogatási kérelem benyújtása a TOP-5.1.2 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” tárgyú pályázati felhívásra 
 7. Részvétel az OUR WAY és a SMAC című Interreg Europe pályázatokban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. május 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. május 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. május 19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
 3. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről
 4. A megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 6. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról 06A_melléklet , 06C_melléklet
 7. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” 2016. április 01. – 2017. március 31. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása
 9. Javaslattétel az „Alföld kerékpáros stratégia 2017” című dokumentumhoz
 10. Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. május 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 05.15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

2017. április 28. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017.04.21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. 2016. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
 2. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
 3. A 2017. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 4. Az EFOP 1.5.3.-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtásának jóváhagyása
 5. Részvétel az ESSI nemzetközi pályázatban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. április 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. április 6. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04. 04.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságának az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslata tárgyában ( Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. március 31. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. március 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2017. március 24.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2016. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatairól
 3. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat 2016. évi tevékenységéről
 4. Tájékoztató a PURE COSMOS projekt nemzetközi jó gyakorlatairól
 5. A hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
 6. Sportösztöndíj adományozása (Zárt ülés tartható!)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. február 24. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2017. február 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. február 17.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja
 2. Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiája 2017-2023 és a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiájának akcióterve 2017-2019 című dokumentumok elfogadása
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 4. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, a megyét érintő fejezetekhez kapcsolódó szakmai javaslattétel
  04_hat_jav_2.mell_Javaslattétel_OFTK_HB_munkaanyag_20170217.docx (5371K)
 5. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2016. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
2017. január 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. január 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. január 20.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. A megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntések
 4. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2016. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 6. Hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződés lezárása
 7. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

Csatolt dokumentumok:

Meghívó

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
Megosztás: