Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2018. évi Közgyűlési Előterjesztések

2018. december 14. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. december 7.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. december 7.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről, valamint a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2018. évi feladatairól és tevékenységeiről
 2. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről és fejlesztéseiről
 3. Együttműködési megállapodás megkötése a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumával
 4. Szakmai beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról, valamint a társaság könyvvizsgálójának megválasztása
 5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 6. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételéről, valamint nemzetközi kapcsolatairól
 7. A TOP 5.3.2.-17-HB1-2018-00001 azonosító számú, „A hajdú hagyományok nyomában” című pályázat benyújtásának jóváhagyása, valamint felhatalmazás a kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektjeinek előrehaladásáról 
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi ülésterve

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. november 9 .
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.10.31
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.10.31.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
 2. Tájékoztató a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt Hajdú-Bihar megyét érintő eredményeiről, tapasztalatairól
 3. Hajdú-Bihar Megye Befektetés-ösztönzési Stratégiájának elfogadása (1.sz melleklet) (2. sz. melléklet)
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 5. Hajdúböszörmény Város megyei jogú várossá nyilvánítása kezdeményezésének támogatása
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. szeptember 28. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. szeptember 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. szeptember 21.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A megyei területrendezési terv módosítása megalapozó dokumentumának elfogadása (határozati javaslat melléklete) 
 2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 
 3. Részvétel Interreg Europe és Norvég Alap által támogatott nemzetközi pályázatokban 
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2018. évi adományozása (zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. június 22. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.06.15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.06.15.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának 2017. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról
 2. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2017. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
 3. A CLUSTERS3 projekt keretében kidolgozott „Klaszter Koncepció – Stratégiai keretek Hajdú-Bihar megye intelligens szakosodási irányainak megvalósításához” című dokumentum elfogadása
 4. Tájékoztató a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatos feladatok előrehaladásáról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. május 25. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018.05.18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.05.18.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évben végzett tevékenységéről

   Előterjesztés melléklete

2. Tájékoztató a szakképzés helyzetéről Hajdú-Bihar megyében 

3. Tájékoztató a közfoglalkoztatási program keretében Hajdúsámson Városában folytatott jó gyakorlatokról

4. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye 2017. évi idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről

5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

8. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről

9. Pályázat benyújtása a HUNG-2018 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra

10. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadása, együttműködési megállapodás jóváhagyása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

11. Tájékoztató az INNOVA Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, Felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról

12. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a.” 2017. április 01. – 2018. március 31. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása

13. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. április 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. április 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018. április 13.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a „Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című projekt megvalósításáról
 2. 2017. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosítása
 4. A 2018. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. A CLUSTERS3 projekt Akciótervének elfogadása
 6. A 2017/2018-as tanévi Sportösztöndíj adományozása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. február 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 02. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018.02.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia elfogadása Határozati javaslat melléklete (Klímastratégia)
 2. Együttműködési megállapodások kötése a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a települési önkormányzatok között
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 4. Tájékoztató a NightLight projekt keretében a fényszennyezés megyei helyzetével kapcsolatosan megfogalmazott szakértői megállapításokról és javítást célzó ajánlásokról, javaslatokról
 5. Az EFOP- 1.6.3.-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című pályázatban vállalt tevékenységek bemutatása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2018. január 26. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2018. 01.19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2018.01.19.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 2. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2017. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2017. évben végzett tevékenységéről
 4. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
 5. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
 6. TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt támogatási szerződésének módosítása
 7. Részvétel az EUREGA nemzetközi pályázatban

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
Megosztás: