Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2015. évi Közgyűlési Előterjesztések

2015. december 11. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 12. 04.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 12. 04.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Az önkormányzatiság negyedszázados fennállásáról
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi ülésterve
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 4. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2013-2014. évben végzett Hajdú-Bihar megyei tevékenységéről, a vidékfejlesztés aktualitásairól
 5. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. működését érintő döntések
 6. Delegálás az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az EU Service Agency (Szász-Anhalt Régió) közötti együttműködési megállapodás megkötése
 8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programhoz kapcsolódó területi szempontú értékelési szempontokról
 9. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolója
 10. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 11. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. október 30. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 10. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 10. 22.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Balmazújvárosi Városi Piac működéséről, valamint a „Balmaz portékáról”
 2. Tájékoztató a megye közútjainak helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről, valamint a megyei vasúthálózatot érintő jelentősebb beruházásokról
  Melléklet közút
  Melléklet vasút
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről
 4. Tájékoztató az Agrárgazdasági Kamara által végzett megyei öntözési igények felméréséről
 5. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. törzstőkéjének tulajdoni arány szerinti emelése
 6. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi projektekben való részvételéről
 7. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 8. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. szeptember 25. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 09. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 09. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megyei tankerületek működéséről
 2. Tájékoztató a megyei szakképzés helyzetéről
 3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének módosítása
 4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 6. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása
 7. Tájékoztató a Területi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint az Integrált Területi Program módosításának jóváhagyása
 8. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Kína Belső-Mongólia Autonóm Tartománya közötti együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása
 9. A Debreceni Törvényszék, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek soron kívüli megválasztása           (Zárt ülés)
 10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2015. évi adományozása (Zárt ülés)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. június 26.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 06. 19.
  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 06. 19.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról 
  További kapcsolódó dokumentumok:
        01A_melléklet_egészségi_állapot_tájékoztató.doc (15264K)
 2. Tájékoztató a „Nánási portéka” védjegyről, valamint a „Bocskai korona” fizetőeszközről
 3. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet megalkotása
 4. A 2015. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása
 5. Beszámoló a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról
 6. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása, valamint tájékoztató a 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységről
 7. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. társasági szerződése és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 8. Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról
 9. Az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárása
 10. Az „Élő Bolygónk” klímavédelmi aláírásgyűjtés támogatása 
 11. Különfélék
2015. május 8.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 04. 30.
  Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 04. 30.
 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
  További kapcsolódó dokumentumok:

   001_rendőrségi beszámoló.pdf

  Tájékoztató a megye munkaerő-piaci helyzetéről, különös tekintettel a pályakezdő fiatalokra
  Tájékoztató Monostorpályi szociális és hulladékgazdálkodási rendszeréről, foglalkoztatási helyzetéről, valamint fejlesztéseirőlElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi ellenőrzésének tapasztalatairólElőterjesztés a megyei önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, valamint a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi éves költségvetési beszámolójának elfogadására
  További kapcsolódó dokumentumok:

   05_2014.évi éves költségvetési beszámoló Hivatal.pdf
   05_2014.évi éves költségvetési beszámoló Konszolidált.pdf
   05_2014.évi éves költségvetési beszámoló Önkormányzat.pdf
   Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet és a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáraElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáraElőterjesztés az Integrált Területi Program végleges változatának elfogadásárólTájékoztató a települési önkormányzatok részvételi lehetőségeiről a 2014-2020. közötti programozási időszak operatív programjaibanTájékoztató az Interreg Europe, Central Europe, Urbact III. nemzetközi együttműködési programokról
   Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáraElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáraElőterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáraTájékoztató az ENEREA Nonprofit Kft. és az INNOVA Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről
   További kapcsolódó dokumentumok:

    13_A_ENEREA_szakmai_beszámoló.pdf

    2015. április 24.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2015. 04. 17.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2015. 04. 17.
      Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Tájékoztató a hajdúhadházi szociális rendszer működéséről
    2. Előterjesztés együttműködési megállapodások megkötésére
    3. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
    4. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2015. évi üzleti terv elfogadására
    5. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról
    6. Tájékoztató a Hajdúhátsági-Erdőspuszták-Ligetalja-Nyírségi Többcélú Vízellátó Rendszerről
    7. Előterjesztés a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
    8. Előterjesztés Sportösztöndíj adományozására (Zárt ülés)
    9. Különfélék
    2015. február 20.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2015. 02. 13.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2015. 02. 13.
      Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
    2. Előterjesztés Sportösztöndíj adományozásáról szóló szabályzat módosítására
    3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról
    4. Előterjesztés a területfejlesztési feladatokról
    2015. január 30.
    Letöltés
    MEGHÍVÓ
    Közzétéve: 2015. 01. 25.
      Letöltés
    ELŐTERJESZTÉSEK
    Közzétéve: 2015. 01. 25.
      Letöltés

    NAPIRENDI JAVASLAT

    1. Előterjesztés a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadására
    2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadására 
    3. Előterjesztés a megyei közgyűlés 2015. évi üléstervének elfogadására
    4. Előterjesztés ingatlanokat érintő döntésről 
    5. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésről 
    6. Tájékoztató a területfejlesztési feladatokról
    7. Tájékoztató a 2014-2020-as operatív programok tartalmáról
    8. Előterjesztés területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2015. évi felülvizsgálatára
    9. Előterjesztés az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására, módosítására

    Az előterjesztésekhez észrevételek tehetők: eszrevetelek@hbmo.hu http://www.e-tarsulas.hu/DTe/Napirend.aspx?tel_id=4000&biz_id=0&doc_id=48045267-f85d-4575-a697-f9d0536389ee

    hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
    Megosztás: