Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022. évi Közgyűlési Előterjesztések

2022. december 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 12.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.12.09.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról

4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének elfogadása

6.A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. évi ülésterve

8. A Danube Transznacionális Program pályázataiban való részvétel jóváhagyása

9. Szándéknyilatkozat a 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsításának 2024. december 31-ig történő megvalósíttatására

 

10. A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című felhívás 2022.12.16-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat  (Zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. november 18. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022.11.11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.11.11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében  1.melléklet 2. melléklet 3.melléklet 4.melléklet

3. Tájékoztató az MVM energetikai megoldásairól a növekvő villamosenergia-árak elleni küzdelemben – a jövő energetikai fejlődési irányairól

4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról

5. A Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködését megalapozó helyzetfeltáró dokumentum, a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiája 2021-2027, és a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiájának akcióterve 2021-2027 című dokumentumok elfogadása

6. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

7. Delegálás az INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába

8. A „Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámú projektben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tag részére történő átcsoportosításának jóváhagyása

9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása  09_melléklet

10. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

11. Igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalban

12. Támogatói nyilatkozat a Civilek a Fiatalokért Egyesület „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” címbirtokosi pályázatának benyújtásához

13. A TOP Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés”, TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”, TOP Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”, TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” és a TOP Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás 2022.11.18-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. szeptember 23. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 09.16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.09.16.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről

 

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása melléklet

 

4. Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum Plusz létrehozásáról

 

5. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

6. Tájékoztató az OUR WAY projekt akciótervének előrehaladásáról

7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2022. évi adományozása (zárt ülés)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. július 13. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. július 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. július 11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1) A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” és a TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívás 2022.07.18-i határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat         (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. június 24 . Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 06. 17
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 06.
17
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. A RENATUR projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása

3. A SinCE-AFC projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása

 

4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2022. első félévi előrehaladásáról

5. Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, valamint a nemzetközi projektekben való részvételről

 

6. Interreg Europe internacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

7. A TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” konstrukció keretében az „Északi agglomerációs térség” fejlesztési célterület vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek 2022. március 16-i határidejű DEB döntési javaslata képviseletéről szóló 49/2022. (III. 16.) határozat módosítása

 (Zárt ülés!)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. május 27. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 05.20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.05.20
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről 

 

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

 

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

4. Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzéséről

 

5. A Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-27 című dokumentum módosítása

 

6. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala  (I.3
melléklet
)

 

7. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

 

8. A Healing Places projekt keretében kidolgozott „Fenntartható gyógyfürdő-fejlesztési koncepció – Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén egye” elfogadása

 

9. Tájékoztató a termelésbiztonság növelése érdekében kialakított országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) működésével kapcsolatos tapasztalatokról

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. április 29. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2022.04.22
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2022.04.22
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. 2021. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről   Melléklet

3. A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása

4. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

6. A 2021/2022-es tanévi Sportösztöndíj adományozása (Zárt ülés!)

 

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. március 16. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 03.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.03.08.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)
A
Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiája 2017-2023 és a Hajdú-Bihar megye
foglalkoztatási stratégiájának akcióterve 2017-2019 című dokumentumok felülvizsgálata

2)
A
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

3)
Interreg
Central Europe transznacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

4)
A TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések”, TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
” és a TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése
” című felhívás 2022.03.16-i határidejű írásbeli
DEB ülésén képviselendő javaslat         (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. február 18. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 02.11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022.02.11.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. február 4.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 01.28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01.28
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.     Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

2.     A
TOP_Plusz-1.1.2-21 „A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás 2022.02.07-ei
határidejű írásbeli DEB ülésén képviselendő javaslat (Zárt ülés!)

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

2022. január 14 .
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 01.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01.07.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1)
Tag és póttag delegálása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz döntés-előkészítő bizottságaiba

2)
A megyei közgyűlés tisztségviselőinek
foglalkoztatásával kapcsolatos döntések

 

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

 

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések
Megosztás: