Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2024. május 24-ei ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02_2023. évi költségvetés módosítása rendelet mellékletei

2. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

03A_2023. évi zárszámadás rendelet mellékletei

03B_2023. évi zárszámadás előterjesztés_mellékletei

03C_2023. évi zárszámadás vezetői nyilatkozat

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

04A_2024. évi költségvetés mód. rendelet mellékletei

04B_2024. évi költségvetés mód. előterj. melléklete

5. Jelentés Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzéséről

05A_2023.évi belső ellenőrzési jelentés

05B_2023.évi éves belső ell. jelentés 1-4. sz. melléklet

05C_2023.évi éves belső ell. jelentés 5. sz. melléklet

06_1_HBMFÜ – Egyszerűsített eredménykimutatás 2023 

06_2_HBMFÜ – Egyszerűsített mérleg 2023 

06_3_HBMFÜ – Kiegészítő melléklet 2023 

6. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

07_HBMFÜ_ Előterjesztés_2024. évi üzleti terv

7. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása

8. Pályázat benyújtása a HUNG-2024 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2024. április 29-ei ülése

Meghívó

1. Hajdú-Bihar Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum módosítása

01_Előterjesztés_melléklete

01_Határozati javaslat 1. melléklete

01_ Határozati javaslat 2. melléklete

01_Határozati javaslat  3. melléklete

 

02_Határozati javaslat 1. melléklete

02_Határozati javaslat 2. melléklete

2. A Hajdú-Bihar Vármegye Szolgáltatási Út Térképe és a Hajdú-Bihar Vármegyei Esélyteremtő Paktum egyes munkarészeinek elfogadása

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2024. március 20-ai ülése

Meghívó

  1. A TOP_Plusz-6.1.2-21 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás 2024.03.26-ai DEB ülésén képviselendő javaslat   (Zárt ülés!)
hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2024. február 23-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02_2024. évi költségvetés előterjesztés melléklete

2. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

02_2024. évi költségvetés rendelet melléklete

3. Az SReST Interreg Danube Transznacionális Programban támogatást nyert pályázat módosított költségvetésének jóváhagyása

4. A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 azonosítószámú, „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” című projekthez kapcsolódó Felzárkózási Fórum létrehozásához kapcsolódó döntések

5. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2023. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról

6. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke és alelnökei 2023. évben végzett tevékenységéről

7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről

8. A 2024. évi igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatalban

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

2024. évi Közgyűlési Jegyzőkönyvek

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési Jegyzőkönyvek

2024. évi Közgyűlési Határozatok

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési Határozatok

2024. évi Közgyűlési Előterjesztések

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlés 2023.december 15-ei ülése

Meghívó

1. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP_Plusz Programtervéről

01A_előterj.mell_DMJV FVS 2021-27 megalapozó vizsgálat

01B_előterj.mell._DMJV FVS 2021-27 stratégiai munkarész

01C_előterj.mell._DMJV TOP Plusz Városfejl. Prg.terve 2021-2027

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

3_2023. évi költségvetés módosítása rendelet mellékletei

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

05_hat.jav.mell_HBMÖ 2024. évi belső ell. terv

05_HBMÖ 2024. belső ell. terv 1-3. mell

6. Pályázat benyújtása a TOP_Plusz 3.1.3-23 kódszámú „Helyi Humán fejlesztések” tárgyú felhívásra

07_előterj.mell_ROHU_ Szalacsi pince felújítás

7. Interreg VI-A Románia Magyarország Program pályázatában való részvétel jóváhagyása

8. Hozzájárulás a HBMFÜ NKft. által a TOP-1.5.1-20-2020-00013 projekt keretében készíttetett, belvíz-elvezetéshez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosításához

9. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. évi ülésterve

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések