Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2023.december 15-ei ülése

Meghívó

1. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP_Plusz Programtervéről

01A_előterj.mell_DMJV FVS 2021-27 megalapozó vizsgálat

01B_előterj.mell._DMJV FVS 2021-27 stratégiai munkarész

01C_előterj.mell._DMJV TOP Plusz Városfejl. Prg.terve 2021-2027

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

3_2023. évi költségvetés módosítása rendelet mellékletei

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

05_hat.jav.mell_HBMÖ 2024. évi belső ell. terv

05_HBMÖ 2024. belső ell. terv 1-3. mell

6. Pályázat benyújtása a TOP_Plusz 3.1.3-23 kódszámú „Helyi Humán fejlesztések” tárgyú felhívásra

07_előterj.mell_ROHU_ Szalacsi pince felújítás

7. Interreg VI-A Románia Magyarország Program pályázatában való részvétel jóváhagyása

8. Hozzájárulás a HBMFÜ NKft. által a TOP-1.5.1-20-2020-00013 projekt keretében készíttetett, belvíz-elvezetéshez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosításához

9. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. évi ülésterve

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2023. november 24-ei ülése

Meghívó

1. A Debreceni Törvényszék ülnökeinek megválasztása

2. A Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

3. 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatalban

4. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

5. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP Plusz vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

6. Tájékoztatás a „Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt többlettámogatása iránti kérelem benyújtásáról

7. Tájékoztatás a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt többlettámogatásáról

8. A Europe Direct Hajdú-Bihar Iroda 2024. évi támogatási kérelme 08A_melleklet_Europe_Direct_HajduBihar_Iroda_2024es_palyazata

9. Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről

09A_melléklet_Hajdú-Bihar_összefoglaló_20231024_MAV Zrt

09B_melléklet_ÉKM_Hajdú-Bihar_projektek

09C_Magyar Közút PPT 2023 november Megyei Közgyűlés

09_Előterjesztői kiegészítés_közlekedésfejlesztés

10. A vármegye mezőgazdaságának aktualitásai, különös tekintettel a háborús helyzet hatásaira, közös agrárpolitikai stratégia

10_melléklet_NAK_tájékoztató

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés szeptember 29-ei ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02_1_mell_VP_általános_összefoglaló_230920

2. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program előrehaladásáról

3. A közszolgálati dolgozókat megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

04_2023. évi költségvetés módosítása

5. Tájékoztató „A hajdú hagyományok nyomában” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

6. Tájékoztató „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar Megyében” című TOP-1.5.1-20-2020-00013 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

7. A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2023. évi adományozása (zárt ülés)

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. június 30-ai ülése

00_Meghívó

01_Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

02_mell_Tájékoztató HBVM 2022

02. 2022. évi tájékoztató a vármegye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról

03_2_ mell_BSZC Beszámoló Hajdú-Bihar Vármegye részére

03_Előterjesztői kiegészítés_szakkepzes_DSZC

03_01_sz melleklet_Vármegyei_Közgyűlés_vezetői_összegzés_DSZC

03. Tájékoztató a vármegyei szakképzés helyzetéről

04_1_mell_LEADER_Bihar-Sárrét    04_2_mell_LEADER_Dél-nyírség_Erdőspuszta     04_3_mell_LEADER_HajdúkVE     04_4_mell_LEADER_Hortobágy

04. Tájékoztató a vármegyei LEADER akciócsoportok 2022. évi tevékenységéről

05. A Hajdúböszörmény-Debrecen (Józsa) között húzódó, térségi jelentőségű kerékpárút engedélyes terve kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosítása

06. Környezeti hatástanulmányok kapcsán felhasználási jog biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

07. Interreg Central Europe transznacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

08. Interreg Europe internacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása

09. Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladásáról

10. A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezésének támogatása

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. május 26-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

02.előterjesztés melléklete_Katasztrófavédelmi tájékoztató_2022        2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről

3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról

04_2022. évi zárszámadás vezetői nyilatkozat        4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása    04A_2022. évi zárszámadás rendelet mellékletei     04B_2022. évi zárszámadás előterj_mellékletei 

5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása    05A_2023. évi ktgvetés mód_rendelet mellékletei    05B_2023. évi ktsgvetés mód_előterj. melléklete

6. Jelentés Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzata, Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzéséről    6A_előterj.mell.2022.évi éves belső ellenőrzési jelentés     6B_2022.évi éves belső ell. jelentés 1-4. sz. melléklet      6B_2022.évi éves belső ell. jelentés 5. sz. melléklet

07_1. melléklet_előt_KV_HBMFU_NONPROF_Konyvvizsgaloi_szerzodes      07_2. melléklet_előt_KV_HBMFUF_Elfogado_nyilatkozat_Big-Audit Kft-Nagy Csaba      7. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

08_1_melléklet_HBMFÜ_Egyszerűsített eredménykimutatás_2022       08_2_ melléklet_HBMFÜ_mérleg_2022      08_3_melléklet_HBMFÜ_Kiegészítő melléklet_2022     8. A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala

09_1_HBM_VFA_MERLEG_2022     09_2_HBM_VFA_EREDMENYKIMUTATAS_2022       09_3_HBM_VFA_KIEGESZITO_MELLEKLET_2022 09_4_HBM_VFA_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2022      09_5_KVJ_HBMVFA_2022      09_6_szakmai munka       9. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. április 28-ai ülése

Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. 2022. évi beszámoló Hajdú-Bihar vármegye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről         02A_2022. évi rendőrségi beszámoló melléklete

3. A Hajdúböszörmény-Hajdúvid-Hajdúdorog között húzódó, térségi jelentőségű kerékpárút engedélyes és kiviteli tervei kapcsán ingyenes felhasználási jog biztosítása

4. A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosítószámú projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tag részére történő átcsoportosítása

05_Mell_Szabalyzat_eghajlatvaltozas_kuldetes        5. Részvétel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló küldetésben

6. A SinCE-AFC projekt keretében elkészült „Szakpolitikai Útmutató – A körforgásos gazdaságra való áttérés erősítése, anyagfelhasználás csökkentése” című dokumentum elfogadása   06_Mell_SinCE_Afc_Korforgasos_Gazd_SzakpolitikaiUtmutato

7. A RENATUR projekt keretében elkészült „Szakpolitikai Útmutató – A természeti tőke fenntartható hasznosítása, zöldinfrastruktúra fejlesztések” című dokumentum elfogadása     07_Mell_RENATUR_Termeszeti_Toke_SzakpolitikaiUtmutato

8.  A Debreceni Törvényszék ülnökeinek megválasztása (zárt ülés!)

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések post_categories: Vármegye önkormányzat

Közgyűlés 2023. március 31-ei ülése

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Hajdú-Bihar Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum módosítása

02_eloterjesztes_melleklet_IH jovahagyas 02_Hat.jav_1_mell_ITP_21_27_2_mod_HBVMO_23_03_23

02A_Hat.jav_2_mell_ITP_melleklet_HBVMO_23_03_23

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása 04_ 2022. évi költségvetés módosítása

5. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. elnevezésének módosítása

06_Hat.jav_melléklet_HBMFÜ – 2023. évi Üzleti Terv 6.  A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

7. Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése a Takarékbank Zrt-vel

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések

Közgyűlés 2023. február 24-ei ülése

00_Meghívó

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről

2. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének 2022. évi munkájáról, valamint Hajdú-Bihar vármegye mezőgazdaságának 2021-2022 -es évi helyzetéről       02_mell_NAK Beszámoló

3. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a vármegyei önkormányzat jelképeiről szóló önkormányzati rendelete elfogadása

4. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelete elfogadása

05_2023. évi költségvetés előterjesztés melléklete  5. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása  05_2023. évi költségvetés rendelet melléklete

6. Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

7. Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2022. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról

8. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2022. évben végzett tevékenységéről

9. Beszámoló a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

10. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 2023. évi felülvizsgálata

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: 2023. évi Közgyűlési Előterjesztések